Đang xem
107 Học viên

Chi tiết khóa học

Các bài học

40

Trình độ kỹ năng

Mới bắt đầu

Chứng chỉ

Đã sẵn sàng

Bạn sẽ học gì?

  • Cách sử dụng Framework Famo.us
  • Cách tạo thiết kế giao diện người dùng tuyệt hảo
  • Cách điều chỉnh thiết kế giao diện người dùng cho mọi kích thước màn hình

Mô tả

Yêu cầu

  • Kinh nghiệm làm việc với HTML và JavaScript
  • Mac, PC hoặc Linux
  • Ý chí giải quyết vấn đề giao diện

Chương trình giảng dạy

Phần 2: Lướt bề mặt 25:25
Phần 3: Công cụ sửa đổi và chuyển đổi trạng thái 31:38
Phần 4: Chuyển đổi chủ động và di chuyển 30:49
Phần 5: Sự kiện 32:59
Phần 6: Biến đổi tùy chỉnh với sửa đổi 28:20
Phần 7: Lưu đồ dự án 32:15
Phần 8: Tiêu chuẩn web 31:52
Phần 9: Xử lý sự kiện nâng cao 36:00

Về Giảng viên đào tạo

LearnToProgram

Web, Mobile and Game Development
2.8
Đánh giá 245
Học viên 149,433
Học viên đông đảo
Khóa học 17

Đánh giá nền tảng BitDegree

Học viên của chúng tôi nói Xuất sắc
9.5 trên 10
trustpilot logo 1 trustpilot logo