Đang xem
1 Học viên

Chi tiết khóa học

Các bài học

8

Trình độ kỹ năng

Mới bắt đầu

Chứng chỉ

Đã sẵn sàng

Bạn sẽ học gì?

  • Học cách đặt mục tiêu có khả năng thực hiện được
  • Học cách lên kế hoạch trong ngày
  • Học cách duy trì động lực
  • Hiểu về Khái niệm "Tư duy 2X"
  • Học cách tạo Danh sách việc cần làm

Mô tả

Yêu cầu

  • Đầu óc cởi mở

Chương trình giảng dạy

Phần 1: Giới thiệu 59:23

Về Giảng viên đào tạo

Đánh giá 0
Học viên 10
Khóa học 13

Đánh giá nền tảng BitDegree

Học viên của chúng tôi nói Xuất sắc
9.5 trên 10
trustpilot logo 1 trustpilot logo