Đang xem
1 Học viên
8 Các bài học
Mới bắt đầu

Bạn sẽ học gì?

  • Học cách đặt mục tiêu có khả năng thực hiện được Học cách lên kế hoạch trong ngày Học cách duy trì động lực Hiểu về Khái niệm "Tư duy 2X" Học cách tạo Danh sách việc cần làm

Chương trình giảng dạy

59phút
Phần 1: Giới thiệu
59:23
Mục tiêu nhỏ & vi mô
07:49
Động lực
13:40
Mục tiêu THÔNG MINH
11:22
Viết xuống
08:03
Kế hoạch có thể hành động được
04:19
Gắn bó với nó
08:41

Mô tả

Yêu cầu

  • Đầu óc cởi mở

Về Giảng viên đào tạo

93.2% học viên đánh giá giảng viên này là xuất sắc!
Đánh giá 2
Học viên 35
Khóa học 3

Đánh giá nền tảng BitDegree

Học viên của chúng tôi nói Xuất sắc
9.5 trên 10
trustpilot logo 1 trustpilot logo