Đang xem
51 Học viên
9 Các bài học
Mới bắt đầu

Bạn sẽ học gì?

  • Cryptocurrencies hoạt động như thế nào Công nghệ Blockchain là gì Bitcoin là gì Sự khác biệt giữa Ethereum và Bitcoin Cách đầu từ vào Cryptocurrencies

Chương trình giảng dạy

52phút
Phần 1: Giới thiệu về Crypto
52:06
Cryptocurrency hoặc Crypto Token là gì
04:00
Tại sao lại là Cryptocurrencies?
04:43
Làm thế nào để bắt đầu với Cryptocurrencies
05:09
Bitcoin là gì?
09:38
Nền kinh tế của Bitcoin
05:39
Giải quyết các vấn đề của Bitcoin - Ethereum
06:21
Bản đánh giá phân tích Crypto BTC và ETH
06:08
Một thế giới mới của các đồng tiền
06:37

Mô tả

Yêu cầu

  • Hứng thú với Cryptocurrencies Cởi mở với các khái niệm mới

Về Giảng viên đào tạo

Đánh giá 37
Học viên 9,635
Học viên đông đảo
Khóa học 1