Đang xem
58 Học viên

Chi tiết khóa học

Các bài học

7

Trình độ kỹ năng

Mới bắt đầu

Chứng chỉ

Đã sẵn sàng

Bạn sẽ học gì?

  • Cách thực hiện Split Tests
  • Cách sử dụng Split Test trên các phương tiện truyền thông khác nhau
  • Cách chạy một Webinar
  • Cách có thêm nhiều cú nhấp chuột hơn bằng cách sử dụng tiếp thị qua Email

Mô tả

Yêu cầu

  • Bạn nên có nội dung bạn muốn kiểm tra
  • Bạn nên sẵn sàng thử các bản hack và Tweaks được trình bày trong khóa học này

Chương trình giảng dạy

Về Giảng viên đào tạo

Alun Hill

International Business Journalist
4.0
Đánh giá 191
Học viên 141,877
Học viên đông đảo
Khóa học 19

Đánh giá nền tảng BitDegree

Học viên của chúng tôi nói Xuất sắc
9.5 trên 10
trustpilot logo 1 trustpilot logo