Đang xem
61 Học viên
7 Các bài học
Mới bắt đầu

Bạn sẽ học gì?

  • Cách thực hiện Split Tests Cách sử dụng Split Test trên các phương tiện truyền thông khác nhau Cách chạy một Webinar Cách có thêm nhiều cú nhấp chuột hơn bằng cách sử dụng tiếp thị qua Email

Chương trình giảng dạy

55phút
Phần 1: Học Split Testing (thử nghiệm phân tách)
55:08
Bản sao chép doanh số
14:36
Video về Bán hàng
09:16
Webinar
07:30
Emails
13:15
Quảng cáo Facebook Ads
07:17

Mô tả

Yêu cầu

  • Bạn nên có nội dung bạn muốn kiểm tra Bạn nên sẵn sàng thử các bản hack và Tweaks được trình bày trong khóa học này

Về Giảng viên đào tạo

Alun Hill

International Business Journalist
Đánh giá 337
Học viên 158,706
Học viên đông đảo
Khóa học 10