Đang xem
50 Học viên
19 Các bài học
Mới bắt đầu

Bạn sẽ học gì?

  • Chiến lược chuyển đổi trang web, email và phương tiện truyền thông xã hội Cách viết văn bản bán hàng Sử dụng công cụ nào để tăng chuyển đổi bán hàng mà không cần phải tăng lưu lượng truy cập của bạn

Chương trình giảng dạy

1giờ 12phút
Phần 1: Quy trình UX tốt nhất: Tìm hiểu để tối ưu hóa tỷ lệ chuyển đổi trang web
17:26
Trang chính là gì, cách thiết lập trang chính của bạn
02:34
Làm thế nào để trang đích hoạt động, tối ưu hóa trang đích
01:59
Tạo khách hàng tiềm năng và sự khác biệt của khách hàng tiềm năng so với đăng ký bản tin là gì
02:22
Cách tạo một trang đích tuyệt vời, mẹo thực hành trang đích tốt
03:32
Phần 2: Optimizing Growth and Getting Clients
37:26
Should bloggers include the big popover email signup form
01:46
Wordpress plugin and strategies for generating email newsletter opt-ins
02:25
Example for how to increase conversion of a real website Problemio.com
04:37
More tips on how to increase email signup conversions
02:18
How to use paid Facebook ads to get people to your site and convert to buyers
03:29
Is giving away ebooks effective for increasing email opt in conversions
02:23
Case study of how to optimize a sales funnel and bring in clients for a business
03:39
How to use a podcast to generate business leads and get clients
05:44
How to optimize your Twitter feed for higher click trough with timing tools
03:23
Case study of how I improved UX for my products
07:42
Phần 3: Writing Sales Texts (Sales Copies) to Improve Sales Conversion
17:42
AIDA one of the most proven and effective sales strategies
10:54
Copywriting specifically to increase conversion rates of your sales pages
06:48

Mô tả

Yêu cầu

  • Quan tâm đến Online Marketing Đang kinh doanh trực tuyến hoặc có một ý tưởng kinh doanh trực tuyến

Về Giảng viên đào tạo

Alex Genadinik

Entrepreneur
Đánh giá 361
Học viên 301,327
Học viên đông đảo
Khóa học 29