Tận dụng cơ hội để nhận học bổng!

Học khoá học ưa thích & nhận học bổng
Đang xem
4 Học viên
41 Các bài học
Trung cấp

Bạn sẽ học gì?

  • Nhận thức rằng điều quan trọng là phải hiểu cảm xúc mà bạn trải nghiệm Học cách rèn luyện và phát triển trí tuệ cảm xúc Tìm hiểu cách cải thiện mối quan hệ và hiệu suất từ những hiểu biết của người khác Hiểu cảm giác và cảm xúc và cách chúng ảnh hưởng đến hiệu suất của bạn

Chương trình giảng dạy

1giờ 25phút
Phần 1: Introduction to Emotional Intelligence
05:01
Emotional Intelligence - Frequently Asked Questions (FAQs)
Objectives of the Course
02:00
Assess your Emotional Intelligence
Phần 2: What is Emotional Intelligence?
24:16
EI and EQ
03:18
Thoughts of Dr David Caruso
03:01
Insights into Emotions
01:31
Emotional Intelligence at Work
06:06
Working with the Emotional Climate
02:47
Giving and Receiving Feedback
02:48
The Advantages and Disadvantages of Emotional Intelligence
01:31
Phần 3: Emotional Intelligence Quiz (I)
Emotional Intelligence Quiz
Phần 4: Emotions
31:15
How Emotions are Viewed
01:14
The Development and Function of Emotion
02:26
One Minute Observation Test
01:01
The Basic Anatomy of the Brain
03:22
Basic Human Emotions
03:17
More About Emotions
01:17
The Myth about Positive and Negative Emotions
03:52
The Wheel of Emotion
01:51
The Expression of Emotion
04:52
Emotions and Higher-Order State
02:00
Understanding and Using Emotions
03:32
Identifying and Using Emotion
02:31
Phần 5: Emotional Intelligence Quiz (II)
Emotions Quiz
Phần 6: Emotional Intelligence Models
12:31
Goleman's Framework
03:00
Emotional Intelligence Competencies
Emotional Intelligence as an Ability
01:14
More about EI as a Set of Abilities
02:10
The 6 Seconds Model
02:00
Measuring and Assessing Emotional Intelligence
04:03
Motivation Poster
Phần 7: Developing Emotional Intelligence
12:41
Practising and Learning Emotional Intelligence
01:15
Practising Emotional Intelligence
05:44
The One Percent Solution
01:27
Do's and Don'ts
01:51
Practical Activity - Three Good Things
Introduction to Emotional Intelligence Review
02:16
Lightbulb Moments Resource Cards
Phần 8: Emotional Intelligence Quiz (III)
Practising Emotional Intelligence Quiz

Mô tả

Yêu cầu

  • Cởi mở và có tính thần học hỏi Bất cứ ai quan tâm và muốn phát triển khả năng kiểm soát cảm xúc Bất cứ ai muốn áp dụng trí thông minh vào cảm xúc

Về Giảng viên đào tạo

Robin Hills

Emotional Intelligence Coach, Trainer and Facilitator
100% học viên đánh giá giảng viên này là xuất sắc!
Đánh giá 0
Học viên 12
Khóa học 1

Đánh giá nền tảng BitDegree

Học viên của chúng tôi nói Xuất sắc
9.5 trên 10
trustpilot logo 1 trustpilot logo