Tận dụng cơ hội để nhận học bổng!

Học khoá học ưa thích & nhận học bổng
Đang xem
5 Học viên
38 Các bài học
Trung cấp

Bạn sẽ học gì?

  • Nhận thức rằng điều quan trọng là phải hiểu cảm xúc mà bạn trải nghiệm
  • Học cách rèn luyện và phát triển trí tuệ cảm xúc
  • Tìm hiểu cách cải thiện mối quan hệ và hiệu suất từ những hiểu biết của người khác
  • Hiểu cảm giác và cảm xúc và cách chúng ảnh hưởng đến hiệu suất của bạn

Chương trình giảng dạy

1giờ 23phút
Phần 1: Giới thiệu về Emotional Intelligence (Trí tuệ cảm xúc)
05:01
Trí tuệ cảm xúc - Câu hỏi thường gặp (FAQ)
Mục tiêu của khóa học
02:00
Đánh giá trí tuệ cảm xúc của bạn
Phần 2: Trí tuệ cảm xúc là gì?
17:57
Hiểu biết về cảm xúc
01:31
Trí tuệ cảm xúc trong công việc
06:06
Làm việc với Cảm xúc thời tiết
02:47
Cho và nhận phản hồi
02:48
Ưu điểm và nhược điểm của trí tuệ cảm xúc
01:31
Phần 3: Trắc nghiệm trí tuệ cảm xúc (I)
Trắc nghiệm trí tuệ cảm xúc
Phần 4: Cảm xúc
31:02
Cách nhìn đối với cảm xúc như thế nào
01:14
Sự phát triển và chức năng của cảm xúc
02:26
Giải phẫu cơ bản bộ não
03:22
Cảm xúc cơ bản của con người MỚI
03:17
TÌm hiểu thêm về cảm xúc
01:17
Cảm xúc và trạng thái cấp cao hơn
02:00
Bánh xe cảm xúc
01:51
Biểu hiện của cảm xúc
04:52
Chuyện thần bí về cảm xúc tích cực và tiêu cực
03:52
Hiểu cảm xúc
03:05
Cách nhìn đối với cảm xúc như thế nào
01:15
Xác định và sử dụng cảm xúc
02:31
Phần 5: Trắc nghiệm trí tuệ cảm xúc (II)
Trắc nghiệm cảm xúc
Phần 6: Mô hình trí tuệ cảm xúc
16:33
Chương trình khung của Goleman
03:00
Năng lực trí tuệ cảm xúc
Trí tuệ cảm xúc như một khả năng
01:14
Cuộc phỏng vấn với Tiến sĩ David Caruso (Đại học Yale)
08:11
Mô hình 6 giây
02:00
Đo lường trí tuệ cảm xúc
02:04
Poster động lực
Phần 7: Phát triển trí tuệ cảm xúc
10:25
Trí tuệ cảm xúc có thể được học và rèn luyện
01:15
Rèn luyện trí tuệ cảm xúc
05:44
Giải pháp một phần trăm
01:27
Nên và không nên
01:51
Hoạt động thực tiễn - Ba điều tốt
Phần 8: Trắc nghiệm trí tuệ cảm xúc (III)
Luyện tập trắc nghiệm trí tuệ cảm xúc
Phần 9: Khái quát lại khóa học
02:16
Khái quát lại khóa học
02:16

Mô tả

Yêu cầu

  • Cởi mở và có tính thần học hỏi
  • Bất cứ ai quan tâm và muốn phát triển khả năng kiểm soát cảm xúc
  • Bất cứ ai muốn áp dụng trí thông minh vào cảm xúc

Về Giảng viên đào tạo

100% học viên đánh giá giảng viên này là xuất sắc!
Đánh giá 0
Học viên 10
Khóa học 5

Đánh giá nền tảng BitDegree

Học viên của chúng tôi nói Xuất sắc
9.5 trên 10
trustpilot logo 1 trustpilot logo