Đang xem
3 Học viên

Chi tiết khóa học

Các bài học

69

Trình độ kỹ năng

Mới bắt đầu

Chứng chỉ

Đã sẵn sàng

Bạn sẽ học gì?

  • Cách xây dựng ứng dụng Blockchain phi tập trung với Ethereum & Solidity
  • Cách trở thành nhà phát triển Blockchain
  • Cách xây dựng ứng dụng ngăn xếp MERN tiêu chuẩn

Mô tả

Yêu cầu

  • Hiểu biết cơ bản về JavaScript
  • Hiểu biết cơ bản về HTML / CSS

Chương trình giảng dạy

Phần 1: Chào mừng! 04:37
Phần 2: Thiết lập! 09:04
Phần 3: Ứng dụng Backend Web 2.0 53:56
Phần 4: Ứng dụng Frontend Web 2.0 1:21:30
Phần 5: Xin chào ứng dụng phi tập trung (Decentralized App)! 10:39
Phần 6: Hợp đồng thông minh Ethereum với Solidity 33:37
Phần 7: Ứng dụng phi tập trung Backend Web 3.0 27:16
Phần 8: Hợp đồng thông minh tương tác 31:04

Về Giảng viên đào tạo

Đánh giá 1
Học viên 65
Khóa học 1

Đánh giá nền tảng BitDegree

Học viên của chúng tôi nói Xuất sắc
9.5 trên 10
trustpilot logo 1 trustpilot logo