Đang xem
4 Học viên

Chi tiết khóa học

Các bài học

49

Trình độ kỹ năng

Mới bắt đầu

Chứng chỉ

Đã sẵn sàng

Bạn sẽ học gì?

  • Học cách sử dụng các thực tiễn tiêu chuẩn của ngành để xây dựng một ứng dụng web chức năng rất đơn giản ngay từ đầu
  • Phát triển sự hiểu biết cơ bản về backend của các ứng dụng học sử dụng C #
  • Sử dụng HTML, CSS và JavaScript cho các ứng dụng frontend
  • Học cách sử dụng tìm kiếm Google có mục đích như một chuyên gia

Mô tả

Yêu cầu

  • Một máy chạy Windows
  • Động lực học tập
  • Không cần kinh nghiệm lập trình

Chương trình giảng dạy

Phần 1: Tổng quan khóa học 08:08
Phần 2: Trước khi viết mã 13:31
Phần 3: Bắt đầu chậm, tách rời: Cơ sở dữ liệu 26:05
Phần 4: Kiến thức lập trình cơ bản 19:50
Phần 5: Những bước đầu tiên với IDE 23:06
Phần 6: Lớp quản lý 19:22
Phần 7: API 17:19
Phần 8: Lớp Frontend 1:03:44
Phần 9: Kết thúc 05:33

Về Giảng viên đào tạo

5.0
100% học viên đánh giá giảng viên này là xuất sắc!
Đánh giá 1
Học viên 8
Khóa học 1

Đánh giá nền tảng BitDegree

Học viên của chúng tôi nói Xuất sắc
9.5 trên 10
trustpilot logo 1 trustpilot logo