Đang xem
13 Học viên
14 Các bài học
Mới bắt đầu

Bạn sẽ học gì?

  • Find and Use Professional Content to Speed Up Game Development Add a New Stream of Revenue by Selling Your Own Products in the Unity Asset Store

Chương trình giảng dạy

58phút
Phần 1: Hướng dẫn video hoàn chỉnh trên Unity Asset Store
58:53
Bán công cụ của bạn cho cửa hàng Unity phần 1
04:34
Bán công cụ của bạn cho cửa hàng Unity phần 2
07:41
Xuất bản sản phẩm của bạn lên cửa hàng Unity
03:42
Tùy chỉnh Unity Store assets
05:21
Cần phải có - Puppet Master plugin
02:19
Cần phải có - dễ dàng phá hủy đồ vật thành từng mảnh
01:59
Cần phải có - hiệu ứng neon phát sáng
01:19
Phải có hiệu ứng hình ảnh điện ảnh cho chụp ảnh màn hình hoàn hảo
01:09
Cần phải có - trình chỉnh sửa lưới trong Unity
01:49
Cần phải có - 500 hiệu ứng đặc biệt
02:21

Mô tả

Yêu cầu

  • PC, MAC or Linux. Passion for Video Games

Về Giảng viên đào tạo

Yohann Taieb

Apps/Games Developer
Đánh giá 393
Học viên 168,653
Học viên đông đảo
Khóa học 9