Đang xem
14 Học viên

Chi tiết khóa học

Các bài học

14

Trình độ kỹ năng

Mới bắt đầu

Chứng chỉ

Đã sẵn sàng

Bạn sẽ học gì?

  • Find and Use Professional Content to Speed Up Game Development
  • Add a New Stream of Revenue by Selling Your Own Products in the Unity Asset Store

Mô tả

Yêu cầu

  • PC, MAC or Linux.
  • Passion for Video Games

Chương trình giảng dạy

Phần 1: Hướng dẫn video hoàn chỉnh trên Unity Asset Store 58:53

Về Giảng viên đào tạo

Yohann Taieb

Apps/Games Developer
3.4
Đánh giá 183
Học viên 138,850
Học viên đông đảo
Khóa học 18

Đánh giá nền tảng BitDegree

Học viên của chúng tôi nói Xuất sắc
9.5 trên 10
trustpilot logo 1 trustpilot logo