Black friday

Tiết kiệm lớn!

Tất cả khóa học đều dưới 5$ - thời gian có hạn!
Đang xem
66 Học viên
14 Các bài học
Mới bắt đầu

Bạn sẽ học gì?

  • Find and Use Professional Content to Speed Up Game Development
  • Add a New Stream of Revenue by Selling Your Own Products in the Unity Asset Store

Chương trình giảng dạy

58phút
Phần 1: Hướng dẫn video hoàn chỉnh trên Unity Asset Store
58:53
Bán công cụ của bạn cho cửa hàng Unity phần 1
04:34
Bán công cụ của bạn cho cửa hàng Unity phần 2
07:41
Xuất bản sản phẩm của bạn lên cửa hàng Unity
03:42
Tùy chỉnh Unity Store assets
05:21
Cần phải có - Puppet Master plugin
02:19
Cần phải có - dễ dàng phá hủy đồ vật thành từng mảnh
01:59
Cần phải có - hiệu ứng neon phát sáng
01:19
Phải có hiệu ứng hình ảnh điện ảnh cho chụp ảnh màn hình hoàn hảo
01:09
Cần phải có - trình chỉnh sửa lưới trong Unity
01:49
Cần phải có - 500 hiệu ứng đặc biệt
02:21

Mô tả

Yêu cầu

  • PC, MAC or Linux.
  • Passion for Video Games

Về Giảng viên đào tạo

Yohann Taieb

Apps/Games Developer
Đánh giá 195
Học viên 139,574
Học viên đông đảo
Khóa học 18

Đánh giá nền tảng BitDegree

Học viên của chúng tôi nói Xuất sắc
9.5 trên 10
trustpilot logo 1 trustpilot logo