Đang xem
106 Học viên
25 Các bài học
Mới bắt đầu

Bạn sẽ học gì?

  • Bắt đầu với lập trình Unity Hiểu lập trình là gì Sử dụng giao diện người dùng Unity Hiểu các đối tượng trò chơi Unity và cách sử dụng chúng Tạo tập lệnh đầu tiên của bạn

Chương trình giảng dạy

1giờ 42phút
Phần 3: Tại sao lại là lập trình Unity và để làm gì?
18:28
Cách sử dụng gamesobjects
08:58
Gameobject components là gì
06:59
Phần 4: Khái niệm lập trình cho Unity
26:54
Tại sao lại dùng C thăng
01:53
Tạo tập lênh Untity C thăng
02:10
Nhật ký gỡ lỗi đầu ra cho bảng điều khiển Unity
04:05
Unity cho và trong khi các vòng lặp
05:43
Giá trị toàn cầu nổi và tăng gấp đôi
03:51
Số học và chuỗi văn bản
05:03
Câu lệnh If else
02:53
Lưu cảnh và thêm chúng vào trò chơi xây dựng
01:16
Phần 5: Các tính năng cơ bản
44:33
Tạo tập lệnh của riêng bạn
03:54
Thực hiện các lớp Ụnity
10:17
Sử dụng lại các tập lệnh trên các gameobject khác
01:29
Sử dụng các biến script để kiểm soát số lượng
05:13
Lập trình quy mô và quay vị trí đối tượng
05:58
Điều khiển gameobject bằng bàn phím và chuột
05:00
Cách sử dụng phương pháp
05:04
Cách tạo số ngẫu nhiên
02:19
Sinh sản gameobjects tại các địa điểm ngẫu nhiên
05:19
Phần 6: Thêm
00:51
Ren máy in 3D printer
00:51

Mô tả

Yêu cầu

  • Tải và cài đặt Unity Game Engine 2017 Mong muốn tạo trò chơi Games Macbook, PC, hoặc Linux

Về Giảng viên đào tạo

Yohann Taieb

Apps/Games Developer
Đánh giá 461
Học viên 184,829
Học viên đông đảo
Khóa học 9