Đang xem
57 Học viên

Chi tiết khóa học

Các bài học

21

Trình độ kỹ năng

Mới bắt đầu

Chứng chỉ

Đã sẵn sàng

Bạn sẽ học gì?

  • Cách viết một cuốn sách hay trong một tháng ngay cả khi bạn không có kỹ năng viết nào
  • Cách biến sách của bạn thành nguồn thu nhập thụ động
  • Cách sử dụng khả năng mở rộng của phương pháp này để tạo nhiều sách

Mô tả

Yêu cầu

  • Cởi mở thử nghiệm các chiến lược từ khóa học này
  • Hiểu tiếng Anh

Chương trình giảng dạy

Phần 1: Giới thiệu 00:45
Phần 2: Cách viết một quyển sách hay đầu tiên khi chưa có kỹ năng viết 27:24
Phần 3: Kế hoạch kinh doanh cho sách 06:00
Phần 4: Tạo đề cương cho sách 15:12
Phần 5: Nguồn tài liệu bổ sung 21:11

Về Giảng viên đào tạo

Alex Genadinik

Entrepreneur
4.2
Đánh giá 247
Học viên 287,498
Học viên đông đảo
Khóa học 40

Đánh giá nền tảng BitDegree

Học viên của chúng tôi nói Xuất sắc
9.5 trên 10
trustpilot logo 1 trustpilot logo