Đang xem
273 Học viên
30 Các bài học
Mới bắt đầu

Bạn sẽ học gì?

  • Làm thế nào để bắt đầu một doanh nghiệp tạo thương hiệu bản thân Làm thế nào để được công nhận là người lãnh đạo trong lĩnh vực của bạn Cách kiếm tiền từ doanh nghiệp thương hiệu bản thân

Chương trình giảng dạy

2giờ 33phút
Phần 1: Mở mắt nhìn vào thương hiệu cá nhân: Trở thành một nhà lãnh đạo tư tưởng thiên tài
13:34
Phần 2: Authority mindset and wheel
44:14
Authority mindset introduction
01:23
Authority wheel concept introduction
00:38
Wheel spoke 1 building your story or pitch that will get you liked and trusted
03:06
Wheel spoke 2 Authority presswire press release
01:08
Wheel spoke 3 content marketing on large publications
02:23
Wheel spoke 4 how anyone can become a best selling author 1
07:40
Wheel spoke 4 how anyone can become a best selling author 2
06:46
Wheel spoke 5 How to become the editor and chief of your own digital magazine
02:13
Wheel spoke 6 podcasting and having your own media channel
06:17
Wheel spoke 7 website and media page
01:02
Wheel spoke 8 strategies to become a CNN or USAToday contributor
06:05
LinkedIn strategy
03:37
Reiterating the power of micro positioning
01:56
Phần 3: Becoming an Amazon best seller
1:35:40
Amazon or Kindle best seller section introduction
01:06
How to write a book whether you are a bad writer or a good writer
08:25
Main ways people will find your book
06:06
Amazon and Kindle SEO
10:45
How to get your books discovered in Amazon Kindle search, categories
10:00
How to get your books discovered in Amazon Kindle search categories (part 2)
08:16
Secret Google SEO and Amazon SEO powerful ranking factor
07:24
How to get an advantage from your book cover and make people choose your book
06:24
How to use the Kindle countdown deals to get your book to best seller
08:26
Free promotion strategies for the Kindle
09:35
What it takes to become a best seller on Amazon
04:31
What I did to become a 3 time best seller on Amazon 1
08:08
What I did to become a 3 time best seller on Amazon 2
06:34
Phần 4: Conclusion
00:11
Parting words
00:11

Mô tả

Yêu cầu

  • Bạn nên trở thành một nhà lãnh đạo và bắt đầu kinh doanh tạo thương hiệu bản thân Bạn nên cởi mở để thử các bí kíp được hiển thị trong khóa học này

Về Giảng viên đào tạo

Alex Genadinik

Entrepreneur
Đánh giá 397
Học viên 302,610
Học viên đông đảo
Khóa học 29