🚨 Get Your Free NFT Certificate Mint by Completing the Web3 Exam! START NOW
Danh sách học tập của tôi: Sắp ra mắt!
Danh sách học tập của tôi: Sắp ra mắt!

Tìm hiểu bằng các ví dụ thực tế: Chọn, theo dõi & tìm hiểu bất kỳ loại tiền điện tử nào với tính năng Learnlist độc đáo!

Thông báo cho tôi!
Danh mục đầu tư: Sắp ra mắt!
Danh mục đầu tư: Sắp ra mắt!

Cài đặt ví của bạn và nhận thông tin chi tiết hữu ích được hỗ trợ bởi dữ liệu. Dễ dàng học cách sử dụng nó để nhận phần thưởng cao nhất!

Thông báo cho tôi!

Các sàn giao dịch giao ngay tiền điện tử hàng đầu

Khối lượng tiền điện tử toàn cầu hôm nay là $55,946,443,123, đo lường trên tất cả :ExchangeCount sàn giao dịch tiền điện tử được theo dõi. Nó có tăng lên 4.59% so với ngày hôm trước.

Hoạt động
Không hoạt động
filter
search
Chart loader
Đang tải...
# Tên Điểm cho sàn giao dịch Khối lượng (24h) 24h % Thị trường Tiền điện tử Tiền tệ pháp định được hỗ trợ 7 ngày
1
Binance
Tập trung Sàn giao dịch
9.9 $5,817,201,619
156,723.25 BTC
9.16% 1591 402
TRY, EUR, BRL
và +8 hơn
Binance 7 days volume chart
2
Coinbase
Tập trung Sàn giao dịch
8.8 $1,259,954,635
33,944.88 BTC
14.40% 591 248
USD, EUR, GBP
Coinbase 7 days volume chart
3
Kraken
Tập trung Sàn giao dịch
8.4 $367,352,107
9,896.96 BTC
30.84% 644 215
USD, EUR, GBP
và +4 hơn
Kraken 7 days volume chart
4
Bybit
Tập trung Sàn giao dịch
7.8 $1,770,492,583
47,699.46 BTC
12.42% 709 477
USD, EUR, GBP
và +3 hơn
Bybit 7 days volume chart
5
OKX
Tập trung Sàn giao dịch
7.7 $1,867,810,241
50,321.32 BTC
2.22% 655 316
AED, ARS, AUD
và +43 hơn
OKX 7 days volume chart
6
KuCoin
Tập trung Sàn giao dịch
7.6 $866,835
23.35 BTC
0.00% 1380 833
BRL, EUR
KuCoin 7 days volume chart
7
Bitstamp
Tập trung Sàn giao dịch
7.4 $152,399,140
4,105.84 BTC
47.61% 175 79
USD, EUR, GBP
Bitstamp 7 days volume chart
8
Bitget
Tập trung Sàn giao dịch
7.2 $783,881,335
21,118.82 BTC
15.45% 885 603
USD, EUR, GBP
và +12 hơn
Bitget 7 days volume chart
9
Gate.io
Tập trung Sàn giao dịch
7.2 $759,460,676
20,460.89 BTC
2.95% 2727 1677
USD, RON, TRY
Gate.io 7 days volume chart
10
Bitfinex
Tập trung Sàn giao dịch
7.1 $141,513,201
3,812.56 BTC
9.27% 394 175
USD, EUR, GBP
và +1 hơn
Bitfinex 7 days volume chart
11
Gemini
Tập trung Sàn giao dịch
7.0 $36,039,465
970.95 BTC
53.14% 123 85
USD, GBP, EUR
và +4 hơn
Gemini 7 days volume chart
12
Crypto.com Exchange
Tập trung Sàn giao dịch
6.9 $542,198,681
14,607.56 BTC
30.25% 628 294
USD, EUR
Crypto.com Exchange 7 days volume chart
13
Bithumb
Tập trung Sàn giao dịch
6.9 $789,522,360
21,270.80 BTC
1.77% 272 264
KRW
Bithumb 7 days volume chart
14
bitFlyer
Tập trung Sàn giao dịch
6.8 $62,851,702
1,693.31 BTC
29.06% -- 9
USD, JPY, EUR
bitFlyer 7 days volume chart
15
Upbit
Tập trung Sàn giao dịch
6.8 $1,822,456,925
49,099.45 BTC
21.47% 293 189
KRW
Upbit 7 days volume chart
16
PancakeSwap v3 (BSC)
Tập trung Sàn giao dịch
6.6 $158,387,712
4,267.18 BTC
23.17% -- 347 --
PancakeSwap v3 (BSC) 7 days volume chart
17
MEXC
Tập trung Sàn giao dịch
6.5 $1,435,515,447
38,674.72 BTC
2.60% 2121 1687
EUR, USD, GBP
và +12 hơn
MEXC 7 days volume chart
18
Huobi Global
Tập trung Sàn giao dịch
6.5 $985,739,354
26,557.15 BTC
27.73% 1171 726
BRL, TRY, RUB
và +1 hơn
Huobi Global 7 days volume chart
19
Trader Joe v2.1 (Avalanche)
Tập trung Sàn giao dịch
6.0 $36,777,331
990.83 BTC
11.11% -- 26 --
Trader Joe v2.1 (Avalanche) 7 days volume chart
21
BYDFi
Tập trung Sàn giao dịch
6.0 $112,832,389
3,039.86 BTC
19.80% 116 87
EUR, GBP
BYDFi 7 days volume chart
20
PrimeXBT
Tập trung Sàn giao dịch
6.0 $0
0.00 BTC
0.00% 43 35
USD
PrimeXBT 7 days volume chart
22
Binance TR
Tập trung Sàn giao dịch
5.9 $226,879,759
6,112.45 BTC
21.56% 174 146
TRY
Binance TR 7 days volume chart
23
ProBit Global
Tập trung Sàn giao dịch
5.7 $96,032,095
2,587.23 BTC
7.89% 666 520 --
ProBit Global 7 days volume chart
24
Deepcoin
Tập trung Sàn giao dịch
5.6 $183,724,361
4,949.78 BTC
13.68% 166 127
USD, AED, ARS
và +5 hơn
Deepcoin 7 days volume chart
25
Coinone
Tập trung Sàn giao dịch
5.6 $40,829,271
1,100.00 BTC
0.99% 224 226
KRW
Coinone 7 days volume chart
26
Binance.US
Tập trung Sàn giao dịch
5.6 $11,335,045
305.38 BTC
9.86% 140 129
USD
Binance.US 7 days volume chart
27
P2B
Tập trung Sàn giao dịch
5.5 $659,253,338
17,761.17 BTC
13.38% 221 145 --
P2B 7 days volume chart
28
LBank
Tập trung Sàn giao dịch
5.5 $880,197,113
23,713.70 BTC
24.74% 690 566
EUR, USD, CAD
và +7 hơn
LBank 7 days volume chart
29
LATOKEN
Tập trung Sàn giao dịch
5.5 $1,133,753,917
30,544.86 BTC
2.81% 605 521
USD, EUR, GBP
và +2 hơn
LATOKEN 7 days volume chart
30
BitMart
Tập trung Sàn giao dịch
5.5 $972,002,030
26,187.04 BTC
0.30% 892 743
USD, EUR
BitMart 7 days volume chart
31
DigiFinex
Tập trung Sàn giao dịch
5.5 $875,287,670
23,581.43 BTC
0.76% 509 419
USD, EUR, AED
và +25 hơn
DigiFinex 7 days volume chart
32
Bitrue
Tập trung Sàn giao dịch
5.5 $1,565,865,379
42,186.52 BTC
1.86% 970 537
USD, EUR, GBP
và +7 hơn
Bitrue 7 days volume chart
33
WhiteBIT
Tập trung Sàn giao dịch
5.5 $1,352,633,740
36,441.78 BTC
18.20% 309 218
USD, EUR, UAH
và +7 hơn
WhiteBIT 7 days volume chart
34
CoinW
Tập trung Sàn giao dịch
5.5 $695,220,811
18,730.19 BTC
36.85% -- 355
ARS, HKD, PHP
và +31 hơn
CoinW 7 days volume chart
35
Pionex
Tập trung Sàn giao dịch
5.5 $511,872,123
13,790.52 BTC
8.15% 541 327
EUR, GBP, MYR
và +15 hơn
Pionex 7 days volume chart
36
Hotcoin Global
Tập trung Sàn giao dịch
5.5 $668,608,292
18,013.21 BTC
9.12% 382 320 --
Hotcoin Global 7 days volume chart
37
BingX
Tập trung Sàn giao dịch
5.5 $694,758,485
18,717.73 BTC
1.13% 744 563
USD, THB, MYR
và +4 hơn
BingX 7 days volume chart
38
Azbit
Tập trung Sàn giao dịch
5.5 $155,988,299
4,202.53 BTC
16.15% -- 85 --
Azbit 7 days volume chart
39
WEEX
Tập trung Sàn giao dịch
5.5 $242,240,327
6,526.28 BTC
4.68% -- 144 --
WEEX 7 days volume chart
40
Cointr Pro
Tập trung Sàn giao dịch
5.5 $441,899,849
11,905.38 BTC
14.45% -- 123
USD, TRY, EUR
và +27 hơn
Cointr Pro 7 days volume chart
41
Toobit
Tập trung Sàn giao dịch
5.5 $682,233,474
18,380.29 BTC
5.51% -- 113
USD, EUR, GBP
và +6 hơn
Toobit 7 days volume chart
42
Mudrex
Tập trung Sàn giao dịch
5.5 $1,331,234,297
35,865.25 BTC
23.13% 163 164 --
Mudrex 7 days volume chart
43
Coincheck
Tập trung Sàn giao dịch
5.4 $47,573,530
1,281.70 BTC
32.03% -- 2
JPY
Coincheck 7 days volume chart
44
BitMEX
Tập trung Sàn giao dịch
5.4 $133,515
3.60 BTC
123.88% 110 65 --
BitMEX 7 days volume chart
45
Bitvavo
Tập trung Sàn giao dịch
5.4 $164,749,097
4,438.56 BTC
10.87% 202 203
EUR
Bitvavo 7 days volume chart
46
CITEX
Tập trung Sàn giao dịch
5.4 $677,243,408
18,245.85 BTC
127.32% 37 31 --
CITEX 7 days volume chart
47
BITEXLIVE
Tập trung Sàn giao dịch
5.4 $12,852,184
346.26 BTC
0.26% 17 18 --
BITEXLIVE 7 days volume chart
48
Hashkey Pro
Tập trung Sàn giao dịch
5.4 $588,680,966
15,859.86 BTC
44.50% -- 13
USD, HKD
Hashkey Pro 7 days volume chart
49
Biconomy Exchange
Tập trung Sàn giao dịch
5.4 $391,573,598
10,549.52 BTC
2.40% -- 135
AED, AUD, BRL
và +27 hơn
Biconomy Exchange 7 days volume chart
50
Zaif
Tập trung Sàn giao dịch
5.3 $1,455,648
39.22 BTC
58.39% 23 18
JPY
Zaif 7 days volume chart

Hiển thị 1 - 50 Bỏ qua 438

Hiển thị các hàng

Tên thương hiệu của sàn giao dịch tiền điện tử.

Tìm hiểu số liệu này

Chỉ số điểm tin cậy của sàn giao dịch tiền điện tử được tính theo lưu lượng truy cập web, khối lượng, tính thanh khoản trung bình và các giá trị độ tin cậy chung, minh họa độ chính xác và tin cậy của khối lượng được cung cấp bởi sàn giao dịch tiền điện tử. Tất cả các yếu tố này đều có trọng số và điểm quy đổi từ 0-10 được đưa ra.

Đây là một số liệu định lượng tính toán số lượng tiền điện tử coin/mã thông báo đã được giao dịch (mua và bán) trong vòng 24 giờ qua trên sàn giao dịch tiền điện tử cụ thể này. Đó là một chỉ báo cung và cầu trực tiếp của sàn giao dịch.

Tìm hiểu số liệu này

Đây là chỉ số định lượng theo tỷ lệ phần trăm mô tả số lượng tiền điện tử coin / mã thông báo đã được giao dịch (mua và bán) trong vòng 24 giờ qua trên sàn giao dịch tiền điện tử cụ thể này, so với 24 giờ trước.

Tìm hiểu số liệu này

Tổng số các cặp tiền điện tử khác nhau có sẵn để giao dịch trên sàn giao dịch cụ thể này.

Tìm hiểu số liệu này

Tổng số coin/mã thông báo có sẵn để giao dịch trên sàn giao dịch cụ thể này.

Tìm hiểu số liệu này

Các loại tiền tệ do chính phủ phát hành (như USD, EUR) được hỗ trợ trên sàn giao dịch cụ thể này.

Tìm hiểu số liệu này

Biểu đồ khối lượng của một sàn giao dịch tiền điện tử cụ thể trong vòng 168 giờ qua (7 ngày).

Tìm hiểu số liệu này

Nền tảng giáo dục tiền điện tử số 1

Xây dựng kỹ năng tiền điện tử với các khóa học, dữ liệu, chứng chỉ và bằng cấp từ các công ty blockchain hàng đầu

Phân tích các chỉ số dữ liệu quan trọng nhất từ ​​hơn 1600+ sàn giao dịch tiền điện tử khác nhau

Với BitDegree là dự án học tập và EduTech tiền điện tử được trò chơi hóa hàng đầu, chúng tôi cố gắng cung cấp cho người dùng thông tin về các sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu theo khối lượng trong ngành quan trọng nhất và có thể áp dụng trong thế giới thực. Sử dụng Công cụ theo dõi sàn giao dịch tiền điện tử của chúng tôi, bạn có thể phân tích hơn 1600+ nền tảng giao dịch tiền điện tử khác nhau.

21,000+

Tiền điện tử được theo dõi

100+

Các khóa học về tiền điện tử

2M+

Người dùng hàng tháng
dApp Tracker

Tìm các sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu. Theo dõi chỉ số hiệu suất của chúng. Giao dịch tiền điện tử THÔNG MINH.

Hơn hai triệu người mới tham gia vào tiền điện tử và các chuyên gia có quyền truy cập vào Công cụ theo dõi sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu tiên tiến của chúng tôi. Gia nhập đội ngũ các nhà giao dịch chuyên nghiệp & những người đam mê, tham gia các cuộc thi độc đáo và bắt đầu theo dõi các chỉ số quan trọng nhất của các sàn giao dịch bạn yêu thích ngay hôm nay.

1. Truy cập hàng trăm sàn giao dịch

Số lượng sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu rất lớn và dường như tăng lên mỗi ngày. Tìm hiểu tiền điện tử liên quan đến việc theo dõi các sàn giao dịch tiền điện tử theo khối lượng và các số liệu khác, cũng như so sánh và đối chiếu chúng với nhau. BitDegree đã trở thành một nơi học tiền điện tử được trờ chơi hóa đáng tin cậy cho nhiều người - với hàng trăm sàn giao dịch được theo dõi, việc tìm kiếm và phân tích ngay cả những nền tảng nhỏ lẻ hơn chưa bao giờ dễ dàng đến thế!

2. Tìm, theo dõi và phân tích các sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu

Một phần của chìa khóa thành công trong tiền điện tử nằm ở việc phân tích dữ liệu quan trọng liên quan đến các sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu, chẳng hạn như khối lượng, tài sản được hỗ trợ và các chỉ số hiệu suất khác. Công cụ theo dõi sàn giao dịch tiền điện tử của chúng tôi cung cấp cho người dùng thông tin chuyên sâu và có liên quan đến các sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu trên thị trường. Các nền tảng như vậy bao gồm cả các sàn giao dịch tập trung phổ biến nhất, cũng như các sàn giao dịch phi tập trung.

3. Học, Chơi và Kiếm tiền

Tìm hiểu hiệu suất của các sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu theo khối lượng, bạn cũng có cơ hội tham gia các nhiệm vụ hàng ngày, cuộc thi khác nhau, và có thể nằm trong bảng xếp hạng người dẫn đầu cũng như tăng điểm số cho mình. Điều này cho phép bạn có lợi thế trên các đợt airdrop tiền điện tử độc quyền và nhiều phần thưởng khác nhau. ‘Học & Kiếm tiền’ là một khái niệm mà chúng tôi thực sự tin tưởng - Công cụ theo dõi sàn giao dịch tiền điện tử BitDegree chỉ là một trong những ví dụ cho điều này!

4. Thiết lập thông báo và cảnh báo tùy chỉnh

Tiền điện tử là một không gian luôn thay đổi, không phải ai cũng có nhiều thời gian phân tích các sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu và xem xét tất cả các bản cập nhật mới nhất. Công cụ theo dõi sàn giao dịch tiền điện tử cung cấp một giải pháp - thông báo tùy chỉnh cho các sự kiện được chỉ định hoặc các thay đổi trong các chỉ số cụ thể của một nền tảng giao dịch cụ thể. Điều này giúp việc phân tích các sàn giao dịch tiền điện tử và tham gia các cuộc thi độc quyền trở nên mượt mà hơn nhiều.

Ngày
Giờ
Phút
Giây
binance
×
Đã xác minh

$600 WELCOME BONUS

Earn Huge Exclusive Binance Learners Rewards
Đánh giá