Danh sách học tập của tôi: Sắp có!
Danh sách học tập của tôi: Sắp có!

Tìm hiểu bằng các ví dụ thực tế: Chọn, Theo dõi & Tìm hiểu bất kỳ loại tiền điện tử nào với tính năng Learnlist độc đáo!

Thông báo cho tôi!
Danh mục đầu tư: Sắp ra mắt!
Danh mục đầu tư: Sắp ra mắt!

Cài đặt ví của bạn và nhận thông tin chi tiết hữu ích được hỗ trợ bởi dữ liệu. Dễ dàng học cách sử dụng nó để nhận phần thưởng cao nhất!

Thông báo cho tôi!

Các sàn giao dịch giao ngay tiền điện tử hàng đầu

Khối lượng tiền điện tử toàn cầu hôm nay là $55,557,919,485 , đo lường trên tất cả :ExchangeCount các sàn giao dịch tiền điện tử được theo dõi. Nó có tăng qua 51.17% so với ngày hôm trước.

Hoạt động
Không hoạt động
filter
search
Chart loader
Đang tải...
# Tên Điểm giao dịch Khối lượng (24h) 24h % Thị trường Tiền điện tử Tiền tệ pháp định được hỗ trợ 7 ngày
1
Binance
Tập trung Sàn giao dịch
9.9 $11,052,007,093
429,444.16 BTC
118.78% 1591 402
TRY, EUR, BRL
và +8 hơn
Binance 7 days volume chart
2
Coinbase
Tập trung Sàn giao dịch
8.5 $1,264,415,652
49,130.98 BTC
230.33% 591 248
USD, EUR, GBP
Coinbase 7 days volume chart
3
Kraken
Tập trung Sàn giao dịch
8.2 $328,589,564
12,767.90 BTC
294.19% 644 215
USD, EUR, GBP
và +4 hơn
Kraken 7 days volume chart
4
KuCoin
Tập trung Sàn giao dịch
7.6 $710,666,870
27,614.15 BTC
117.40% 1380 833
BRL, EUR
KuCoin 7 days volume chart
5
Bybit
Tập trung Sàn giao dịch
7.2 $1,083,847,595
42,070.39 BTC
152.65% 587 393
USD, EUR, GBP
và +3 hơn
Bybit 7 days volume chart
6
OKX
Tập trung Sàn giao dịch
7.2 $1,650,952,987
64,083.02 BTC
213.12% 747 341
AED, ARS, AUD
và +43 hơn
OKX 7 days volume chart
7
Bitstamp
Tập trung Sàn giao dịch
7.2 $283,241,738
10,994.25 BTC
273.05% 163 74
USD, EUR, GBP
Bitstamp 7 days volume chart
8
Bitfinex
Tập trung Sàn giao dịch
7.0 $168,543,961
6,542.16 BTC
307.55% 412 188
USD, EUR, GBP
và +1 hơn
Bitfinex 7 days volume chart
9
Gemini
Tập trung Sàn giao dịch
6.9 $47,235,198
1,833.47 BTC
325.77% 150 117
USD, GBP, EUR
và +4 hơn
Gemini 7 days volume chart
10
Gate.io
Tập trung Sàn giao dịch
6.7 $526,047,768
20,440.46 BTC
114.33% 2727 1677
USD, RON, TRY
Gate.io 7 days volume chart
11
Bithumb
Tập trung Sàn giao dịch
6.6 $208,514,851
8,093.67 BTC
79.33% 236 228
KRW
Bithumb 7 days volume chart
12
bitFlyer
Tập trung Sàn giao dịch
6.6 $78,611,485
3,051.37 BTC
210.51% -- 9
USD, JPY, EUR
bitFlyer 7 days volume chart
13
Bitget
Tập trung Sàn giao dịch
6.6 $778,019,810
30,199.44 BTC
53.14% 750 543
USD, EUR, GBP
và +12 hơn
Bitget 7 days volume chart
14
Binance.US
Tập trung Sàn giao dịch
6.5 $240,700,374
9,342.97 BTC
151.61% 309 155
USD
Binance.US 7 days volume chart
15
Huobi Global
Tập trung Sàn giao dịch
6.4 $381,175,650
14,811.22 BTC
39.25% 1171 726
BRL, TRY, RUB
và +1 hơn
Huobi Global 7 days volume chart
16
BKEX
Tập trung Sàn giao dịch
6.3 $561,174,086
21,782.41 BTC
127.43% 604 584 --
BKEX 7 days volume chart
17
BitForex
Tập trung Sàn giao dịch
6.2 $2,030,822,588
78,827.96 BTC
12.91% 286 251
USD, EUR, GBP
và +27 hơn
BitForex 7 days volume chart
18
Coincheck
Tập trung Sàn giao dịch
6.1 $48,310,647
1,875.22 BTC
150.62% -- 2
JPY
Coincheck 7 days volume chart
19
LBank
Tập trung Sàn giao dịch
6.1 $628,432,108
24,393.08 BTC
105.14% 554 493 --
LBank 7 days volume chart
20
BitMart
Tập trung Sàn giao dịch
6.0 $746,578,266
28,979.02 BTC
238.27% 888 738
USD, EUR
BitMart 7 days volume chart
21
PrimeXBT
Tập trung Sàn giao dịch
6.0 $350,317,939
13,612.19 BTC
172.37% 43 35
USD
PrimeXBT 7 days volume chart
22
Crypto.com Exchange
Tập trung Sàn giao dịch
6.0 $131,395,986
5,100.24 BTC
159.30% 537 247
EUR
Crypto.com Exchange 7 days volume chart
23
P2B
Tập trung Sàn giao dịch
5.9 $590,659,489
22,926.91 BTC
158.73% 260 161 --
P2B 7 days volume chart
24
Upbit
Tập trung Sàn giao dịch
5.9 $1,585,135,924
61,528.28 BTC
189.74% 296 191
KRW
Upbit 7 days volume chart
25
BTCEX
Tập trung Sàn giao dịch
5.9 $675,965,086
26,238.11 BTC
137.07% -- 255
USD, EUR
BTCEX 7 days volume chart
26
CoinW
Tập trung Sàn giao dịch
5.8 $1,284,406,982
49,855.26 BTC
93.16% -- 422
ARS, HKD, PHP
và +31 hơn
CoinW 7 days volume chart
27
Binance TR
Tập trung Sàn giao dịch
5.8 $208,230,089
8,082.61 BTC
57.68% 130 97
TRY
Binance TR 7 days volume chart
28
MEXC
Tập trung Sàn giao dịch
5.8 $639,492,233
24,822.39 BTC
39.61% 2090 1684 --
MEXC 7 days volume chart
29
Hotcoin Global
Tập trung Sàn giao dịch
5.8 $3,484,633,312
135,258.75 BTC
145.83% 375 308 --
Hotcoin Global 7 days volume chart
30
Pionex
Tập trung Sàn giao dịch
5.7 $2,353,731,105
91,361.90 BTC
252.03% 328 270
EUR, GBP, MYR
và +15 hơn
Pionex 7 days volume chart
31
Korbit
Tập trung Sàn giao dịch
5.7 $7,289,973
282.97 BTC
86.56% 119 121
KRW
Korbit 7 days volume chart
32
XT.COM
Tập trung Sàn giao dịch
5.6 $543,874,516
21,110.91 BTC
71.87% 694 421
AUD, GBP, USD
và +4 hơn
XT.COM 7 days volume chart
33
LATOKEN
Tập trung Sàn giao dịch
5.6 $154,420,022
5,993.93 BTC
37.16% 696 599
USD, EUR, GBP
và +2 hơn
LATOKEN 7 days volume chart
34
Tapbit
Tập trung Sàn giao dịch
5.5 $785,013,947
30,470.93 BTC
63.15% -- 235
SGD, HKD, THB
và +20 hơn
Tapbit 7 days volume chart
35
CoinEx
Tập trung Sàn giao dịch
5.5 $67,170,474
2,607.27 BTC
109.12% 942 642 --
CoinEx 7 days volume chart
36
Coinone
Tập trung Sàn giao dịch
5.4 $61,473,413
2,386.14 BTC
98.90% 183 184
KRW
Coinone 7 days volume chart
37
BitMEX
Tập trung Sàn giao dịch
5.4 $802,414
31.15 BTC
669.06% 78 40 --
BitMEX 7 days volume chart
38
Deepcoin
Tập trung Sàn giao dịch
5.3 $500,924,559
19,443.78 BTC
136.09% 241 187 --
Deepcoin 7 days volume chart
39
WhiteBIT
Tập trung Sàn giao dịch
5.3 $632,499,670
24,550.97 BTC
119.14% 240 197
USD, EUR, UAH
và +7 hơn
WhiteBIT 7 days volume chart
40
BingX
Tập trung Sàn giao dịch
5.3 $499,910,675
19,404.42 BTC
143.70% 658 515
USD, THB, MYR
và +4 hơn
BingX 7 days volume chart
41
Coinsbit
Tập trung Sàn giao dịch
5.3 $417,004,911
16,186.37 BTC
125.32% 162 112
USD, EUR
Coinsbit 7 days volume chart
42
Biconomy Exchange
Tập trung Sàn giao dịch
5.2 $531,615,762
20,635.08 BTC
30.24% -- 114
AED, AUD, BRL
và +27 hơn
Biconomy Exchange 7 days volume chart
43
Phemex
Tập trung Sàn giao dịch
5.2 $114,149,806
4,430.81 BTC
105.85% 317 204 --
Phemex 7 days volume chart
44
Coinstore
Tập trung Sàn giao dịch
5.2 $335,358,961
13,017.22 BTC
38.07% -- 106
EUR, GBP, USD
và +15 hơn
Coinstore 7 days volume chart
45
Currency.com
Tập trung Sàn giao dịch
5.2 $230,402,247
8,943.24 BTC
120.57% 72 44
USD, EUR, RUB
và +1 hơn
Currency.com 7 days volume chart
46
Azbit
Tập trung Sàn giao dịch
5.2 $354,271,822
13,751.34 BTC
5.78% -- 70 --
Azbit 7 days volume chart
47
Zaif
Tập trung Sàn giao dịch
5.2 $1,530,444
59.41 BTC
59.26% 16 12
JPY
Zaif 7 days volume chart
48
Poloniex
Tập trung Sàn giao dịch
5.2 $58,000,214
2,251.32 BTC
6.11% 586 381 --
Poloniex 7 days volume chart
49
DigiFinex
Tập trung Sàn giao dịch
5.1 $729,408,537
28,312.56 BTC
191.85% 492 395
USD, EUR, AED
và +25 hơn
DigiFinex 7 days volume chart
50
Bitrue
Tập trung Sàn giao dịch
5.1 $1,326,482,971
51,488.47 BTC
79.03% 1129 568
USD, EUR, GBP
và +7 hơn
Bitrue 7 days volume chart

Hiển thị 1 - 50 Bỏ qua 265

Hiển thị các hàng

Tên thương hiệu của sàn giao dịch tiền điện tử.

Tìm hiểu số liệu này

Chỉ số điểm tin cậy của sàn giao dịch tiền điện tử được tính theo Lưu lượng truy cập web, Khối lượng, Tính thanh khoản trung bình và các giá trị Độ tin cậy chung, minh họa độ chính xác và tin cậy của khối lượng được cung cấp bởi sàn giao dịch tiền điện tử. Tất cả các yếu tố này đều có trọng số và điểm Exchange từ 0-10 được đưa ra.

Đây là một số liệu định lượng tính toán số lượng tiền điện tử coin/mã thông báo đã được giao dịch (mua và bán) trong vòng 24 giờ qua trên sàn giao dịch tiền điện tử cụ thể này. Đó là một chỉ báo cung và cầu trực tiếp của sàn giao dịch.

Tìm hiểu số liệu này

Đây là chỉ số định lượng theo tỷ lệ phần trăm mô tả số lượng tiền điện tử coin / mã thông báo đã được giao dịch (mua và bán) trong vòng 24 giờ qua trên sàn giao dịch tiền điện tử cụ thể này, so với 24 giờ trước.

Tìm hiểu số liệu này

Tổng số các cặp tiền điện tử khác nhau có sẵn để giao dịch trên sàn giao dịch cụ thể này.

Tìm hiểu số liệu này

Tổng số coin/mã thông báo có sẵn để giao dịch trên sàn giao dịch cụ thể này.

Tìm hiểu số liệu này

Các loại tiền tệ do chính phủ phát hành (như USD, EUR) được hỗ trợ trên sàn giao dịch cụ thể này.

Tìm hiểu số liệu này

Biểu đồ khối lượng của một sàn giao dịch tiền điện tử cụ thể trong vòng 168 giờ qua (7 ngày).

Tìm hiểu số liệu này

#1 Nền tảng giáo dục tiền mã hóa

Xây dựng kỹ năng tiền điện tử với các khóa học, dữ liệu, chứng chỉ và bằng cấp từ các công ty blockchain hàng đầu

Phân tích các chỉ số dữ liệu quan trọng nhất từ hơn 1,600+ sàn giao dịch tiền điện tử khác nhau

Với BitDegree, dự án học tập và EduTech tiền điện tử được trò chơi hóa hàng đầu, chúng tôi cố gắng cung cấp cho người dùng thông tin quan trọng nhất và có thể áp dụng trong thế giới thực về các sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu theo khối lượng trong ngành. Sử dụng Trình theo dõi giao dịch tiền điện tử của chúng tôi, bạn sẽ có thể phân tích 1600+ nền tảng trao đổi tiền điện tử khác nhau.

21,000+

Tiền điện tử được theo dõi

100+

Các khóa học về tiền điện tử

2M+

Người dùng hàng tháng
dApp Tracker

Tìm các sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu. Theo dõi chỉ số hiệu suất của chúng. Giao dịch tiền điện tử THÔNG MINH.

Hơn hai triệu người mới tham gia vào tiền điện tử và các chuyên gia có quyền truy cập vào Trình theo dõi trao đổi tiền điện tử hàng đầu tiên tiến của chúng tôi. Tham gia hàng ngũ các nhà giao dịch chuyên nghiệp & những người đam mê, tham gia các cuộc thi độc đáo và bắt đầu theo dõi các chỉ số quan trọng nhất của các sàn giao dịch yêu thích của bạn ngay hôm nay.

1. Truy cập hàng trăm sàn giao dịch

Số lượng các sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu rất lớn và nó dường như đang tăng lên mỗi ngày. Tìm hiểu về tiền điện tử liên quan đến việc có thể theo dõi các sàn giao dịch tiền điện tử theo khối lượng và các số liệu khác, cũng như so sánh và đối chiếu chúng với nhau. BitDegree đã trở thành một nguồn học tiền điện tử được game hóa đáng tin cậy cho nhiều người - với hàng trăm sàn giao dịch được theo dõi, việc tìm kiếm và phân tích ngay cả những nền tảng ngách chưa bao giờ dễ dàng đến thế!

2. Tìm, theo dõi và phân tích các sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu

Một phần của chìa khóa thành công trong tiền điện tử nằm ở việc có thể phân tích dữ liệu quan trọng liên quan đến các sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu, chẳng hạn như khối lượng, tài sản được hỗ trợ và các chỉ số hiệu suất khác. Trình theo dõi trao đổi tiền điện tử của chúng tôi cung cấp cho người dùng thông tin chuyên sâu và có liên quan về các sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu trên thị trường. Việc này bao gồm cả các nền tảng tập trung phổ biến nhất, cũng như các sàn giao dịch phi tập trung.

3. Học, Chơi và Kiếm tiền

Tìm hiểu về hiệu suất của các sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu theo khối lượng, bạn cũng sẽ có cơ hội tham gia vào các nhiệm vụ hàng ngày và các cuộc thi khác nhau, và sẽ nằm trong bảng xếp hạng người dẫn đầu và tăng điểm số của mình. Điều này sẽ cho phép bạn có lợi thế trên các đợt airdrop tiền điện tử độc quyền và nhiều phần thưởng khác nhau. ‘Học & Kiếm tiền’ là một khái niệm mà chúng tôi thực sự tin tưởng - Công cụ theo dõi trao đổi tiền điện tử BitDegree chỉ là một trong những ví dụ cho điều này!

4. Thiết lập thông báo và cảnh báo tùy chỉnh

Tiền điện tử là một không gian luôn thay đổi, không phải ai cũng có cơ hội dành nhiều thời gian để phân tích các sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu và xem xét tất cả các bản cập nhật mới nhất. Exchange Tracker cung cấp một giải pháp - thông báo tùy chỉnh cho các sự kiện được chỉ định hoặc các thay đổi trong các chỉ số cụ thể của một nền tảng trao đổi đã định. Điều này làm cho việc phân tích các sàn giao dịch tiền điện tử và tham gia các cuộc thi độc quyền trở nên trơn tru hơn nhiều.

Watch short courses, learn about trending crypto projects & get huge rewards!

Claim Your Rewards
Learnoverse Astra Learnoverse Astra
binance
×
Đã xác minh

$600 WELCOME BONUS

Earn Huge Exclusive Binance Learners Rewards
Xếp hạng