🚨 Time is Running Out: Reserve Your Spot in the Lucky Draw & Claim Rewards! START NOW
Học để nhận các phần thưởng thực tế

Học để nhận các phần thưởng thực tế

Thu thập Bit, tăng Bằng cấp của bạn và nhận các phần thưởng thực tế!

Mới
Các khóa học Video
Các khóa học Video
Không dùng được nữa.
Mở rộng sự nghiệp của bạn với các khóa học video trực tuyến. Đi sâu vào cuộc phiêu lưu học tập của bạn!
Thuật ngữ crypto:  Số
Jun 19, 2023 |
đã cập nhật Apr 05, 2024

24 giờ là gì?

24hr Ý nghĩa:
24 Giờ - Thông tin trong 24 giờ trước đó được biểu thị bằng đơn vị thời gian 24hr.
dễ
1 phút

Hãy cùng tìm hiểu ý nghĩa 24 Giờ, định nghĩa trong tiền điện tử, 24 giờ là gì, và tất cả các thông tin chi tiết khác.

24hr là gì? 24 giờ là gì? Thông tin trong 24 giờ trước được biểu thị bằng đơn vị thời gian 24 giờ. 24hr chủ yếu được sử dụng khi nói về tổng giá trị tiền điện tử được giao dịch trong 24 giờ qua.