Danh sách học tập của tôi: Sắp có!
Danh sách học tập của tôi: Sắp có!

Tìm hiểu bằng các ví dụ thực tế: Chọn, Theo dõi & Tìm hiểu bất kỳ loại tiền điện tử nào với tính năng Learnlist độc đáo!

Thông báo cho tôi!
Danh mục đầu tư: Sắp ra mắt!
Danh mục đầu tư: Sắp ra mắt!

Cài đặt ví của bạn và nhận thông tin chi tiết hữu ích được hỗ trợ bởi dữ liệu. Dễ dàng học cách sử dụng nó để nhận phần thưởng cao nhất!

Thông báo cho tôi!
Chart loader
Đang tải...
# Tên Giao thức Bán Người dùng Khối lượng Hoạt động
1
Alien Worlds
WAX WAX 4.4K 25.37% 1.57K 19.21% $217,072.80 75.53% Alien Worlds 7 days price chart
2
RPlanet
WAX WAX 617 37.55% 53 12.77% $14,451.44 13.79% RPlanet 7 days price chart
3
Colonize Mars
WAX WAX 50 55.75% 30 23.08% $3,514.79 32.55% Colonize Mars 7 days price chart
4
cryptomonKeys
WAX WAX 82 22.39% 61 74.29% $2,436.90 389.60% cryptomonKeys 7 days price chart
5
Train of the Century
WAX WAX 15 36.36% 10 100.00% $876.76 2,612.54% Train of the Century 7 days price chart
6
Corporate World (Hell On Earth)
WAX WAX 35 75.00% 22 214.29% $552.59 64.80% Corporate World (Hell On Earth) 7 days price chart
7
Art of Byron Series 1
WAX WAX 10 62.96% 8 33.33% $304.35 72.98% Art of Byron Series 1 7 days price chart
8
Ultra Rare
WAX WAX 21 40.00% 12 9.09% $257.78 1,589.08% Ultra Rare 7 days price chart
9
Blockchain Heroes
WAX WAX 13 100.00% 9 100.00% $192.82 100.00% Blockchain Heroes 7 days price chart
10
Green Rabbit
WAX WAX 66 69.23% 26 8.33% $173.60 79.88% Green Rabbit 7 days price chart
11
MetaForce Comics
WAX WAX 51 1,175.00% 24 500.00% $151.65 3,953.31% MetaForce Comics 7 days price chart
12
Splinterlands
WAX WAX 6 100.00% 4 100.00% $132.99 100.00% Splinterlands 7 days price chart
13
CritterCraft
WAX WAX 12 55.56% 11 35.29% $106.63 88.11% CritterCraft 7 days price chart
14
Wrapped Cryptopunks
ETH ETH 1 50.00% 1 50.00% $51.69 50.95% Wrapped Cryptopunks 7 days price chart
15
Nova Rally
WAX WAX 29 0.00% 7 46.15% $36.23 70.88% Nova Rally 7 days price chart
16
Gnome Series
WAX WAX 2 100.00% 1 100.00% $29.65 100.00% Gnome Series 7 days price chart
17
Ethereum Name Service (ENS)
ETH ETH 259 123.28% 68 4.62% $17.06 87.26% Ethereum Name Service (ENS) 7 days price chart
18
Tasty Tale
EOS EOS 38 35.71% 29 16.00% $16.05 297.64% Tasty Tale 7 days price chart
19
Dark Country Heroes
WAX WAX 40 74.84% 3 78.57% $15.40 73.08% Dark Country Heroes 7 days price chart
20
YoshiDrops
WAX WAX 47 1,075.00% 8 100.00% $11.55 3,109.19% YoshiDrops 7 days price chart
21
Bitcoin Origins
WAX WAX 1 66.67% 1 66.67% $10.00 87.02% Bitcoin Origins 7 days price chart
22
The Sandbox
ETH ETH 15 42.31% 12 36.84% $9.78 29.70% The Sandbox 7 days price chart
23
Alpaca Worlds
WAX WAX 28 2,700.00% 5 400.00% $9.06 2,687.92% Alpaca Worlds 7 days price chart
24
The Underpunks
WAX WAX 2 33.33% 2 0.00% $5.90 46.85% The Underpunks 7 days price chart
25
PumpDumpWars
WAX WAX 15 100.00% 13 100.00% $4.27 100.00% PumpDumpWars 7 days price chart
26
Hero Zero
EOS EOS 2 80.00% 2 80.00% $2.77 90.34% Hero Zero 7 days price chart
27
Mirandus
ETH ETH 31 13.89% 7 53.33% $2.56 54.66% Mirandus 7 days price chart
28
Upland
WAX WAX 2 0.00% 2 0.00% $2.00 61.11% Upland 7 days price chart
29
Bud Farm Nifty Stash - Series 1
WAX WAX 1 100.00% 1 100.00% $1.72 100.00% Bud Farm Nifty Stash - Series 1 7 days price chart
30
Cardinal Land
WAX WAX 2 100.00% 1 100.00% $1.18 100.00% Cardinal Land 7 days price chart
31
The Horrors
WAX WAX 1 50.00% 1 50.00% $1.00 99.28% The Horrors 7 days price chart
32
SuperRare
ETH ETH 1 80.00% 1 80.00% $0.88 57.18% SuperRare 7 days price chart
33
CryptoKitties
ETH ETH 15 100.00% 10 100.00% $0.70 100.00% CryptoKitties 7 days price chart
34
World of Cryptopups
WAX WAX 1 100.00% 1 100.00% $0.60 100.00% World of Cryptopups 7 days price chart
35
Curio.Cards
ETH ETH 4 100.00% 2 0.00% $0.55 90.52% Curio.Cards 7 days price chart
36
Bitverse Comics
WAX WAX 21 2,000.00% 2 100.00% $0.52 5,722.76% Bitverse Comics 7 days price chart
37
Illuvium
ETH ETH 5 100.00% 2 100.00% $0.51 100.00% Illuvium 7 days price chart
38
Parallel Alpha
ETH ETH 63 1.61% 13 50.00% $0.46 91.15% Parallel Alpha 7 days price chart
39
Avastars
ETH ETH 9 800.00% 5 400.00% $0.28 781.88% Avastars 7 days price chart
40
upliftworld
WAX WAX 1 100.00% 1 100.00% $0.27 100.00% upliftworld 7 days price chart
41
Bastard Gan Punks V2
ETH ETH 2 100.00% 2 100.00% $0.21 100.00% Bastard Gan Punks V2 7 days price chart
42
MakersPlace
ETH ETH 1 0.00% 1 0.00% $0.20 0.00% MakersPlace 7 days price chart
43
The Chronicles of Dr. Zammsy
WAX WAX 2 81.82% 1 0.00% $0.20 81.82% The Chronicles of Dr. Zammsy 7 days price chart
44
Cryptovoxels
ETH ETH 1 66.67% 1 50.00% $0.20 58.05% Cryptovoxels 7 days price chart
45
CryptoSkulls
ETH ETH 1 85.71% 1 85.71% $0.18 90.03% CryptoSkulls 7 days price chart
46
Voxies
ETH ETH 1 100.00% 1 100.00% $0.16 100.00% Voxies 7 days price chart
47
SuperFarm Genesis Series
ETH ETH 4 100.00% 2 100.00% $0.10 100.00% SuperFarm Genesis Series 7 days price chart
48
MyCryptoHeroes
ETH ETH 4 33.33% 1 75.00% $0.08 29.41% MyCryptoHeroes 7 days price chart
49
Waifusion
ETH ETH 3 100.00% 2 100.00% $0.06 100.00% Waifusion 7 days price chart
50
Known Origin
ETH ETH 2 0.00% 2 0.00% $0.05 4,589.66% Known Origin 7 days price chart

Hiển thị 1 - 50 Bỏ qua 350

Hiển thị các hàng

Phân loại dApps dựa trên đặc điểm và mục đích của nó.

Loại môi trường Blockchain được sử dụng để triển khai và chạy dự án này.

Tìm hiểu số liệu này

Số lượng địa chỉ ví tiền điện tử duy nhất đang tương tác với dApp.

Tổng giá trị tài sản hiện tại trong các hợp đồng thông minh của dApp.

Lượng giá trị nhận được cho các hợp đồng thông minh của dApp từ các giao dịch đang diễn ra.

Tìm hiểu số liệu này

Biến đổi dữ liệu lịch sử của người dùng trong khoảng thời gian 30 ngày.

Phân loại dApps dựa trên đặc điểm và mục đích của nó.

Loại môi trường Blockchain được sử dụng để triển khai và chạy dự án này.

Tìm hiểu số liệu này

Số lượng địa chỉ ví tiền điện tử duy nhất đang tương tác với dApp.

Tổng giá trị tài sản hiện tại trong các hợp đồng thông minh của dApp.

Lượng giá trị nhận được cho các hợp đồng thông minh của dApp từ các giao dịch đang diễn ra.

Tìm hiểu số liệu này

Loại môi trường Blockchain được sử dụng để triển khai và chạy dự án này.

Loại môi trường Blockchain được sử dụng để triển khai và chạy dự án này.

Tìm hiểu số liệu này

Tổng số lượng giao dịch duy nhất được thực hiện trong một bộ sưu tập NFT nhất định.

Số lượng địa chỉ ví tiền điện tử duy nhất đang tương tác với NFT.

Lượng giá trị nhận được đối với các hợp đồng thông minh của NFT từ các giao dịch đang diễn ra.

Tìm hiểu số liệu này

Biến đổi dữ liệu lịch sử của người dùng trong khoảng thời gian 30 ngày.

Phân tích NFT Sưu tầm hàng đầu

Xếp hạng các bộ sưu tập NFT hàng đầu theo Đợt giảm giá được thực hiện trong 24 giờ qua, Alien Worlds đứng đầu với giảm giá 4.4K & hiển thị phát triển của 25.37%. RPlanetgiảm giá á quân, với giảm giá 617 & 37.55% giảm bớt được so sánh với kỳ trước. Sau đó là Ethereum Name Service (ENS) ở vị trí thứ ba, với giảm giá 259.

Sắp xếp các bộ sưu tập NFT hàng đầu theo Số lượng người dùng trong khoảng thời gian 7 ngày, bạn sẽ thấy rằng Alien Worlds ở vị trí đầu tiên với 717.71% mũi nhọn, trong khi YoshiDrops với 147.54K người dùng và Ethereum Name Service (ENS) với 132.89K Người dùng lần lượt chiếm vị trí thứ hai và thứ ba.

Áp dụng bộ lọc Khối lượng, cho thấy rằng trong 30 ngày qua, Alien Worlds có Khối lượng lớn nhất giảm giá trong số $4,437,282, giảm theo 22.78%. Colonize Mars theo sau với Khối lượng là $444,988. Sau đó, bạn có RPlanet ở vị trí thứ ba, với $109,695 về khối lượng, có tăng bằng 1094.74%.

Video & Tin tức mới nhất về tiền điện tử

Chúng tôi đang Theo dõi 350
Bộ sưu tập NFT Từ 3 Giao thức

Crypto Tracker cho phép bạn xây dựng danh mục đầu tư của mình, đặt các sự kiện có điều kiện và theo dõi các biến động về hiệu suất của các bộ sưu tập NFT và NFT khác nhau. Bằng cách sử dụng Crypto Tracker, bạn sẽ có thể đưa ra quyết định đúng đắn vào đúng thời điểm!

350

Các bộ sưu tập NFT

206

Thị trường NFT

3

Các giao thức

dApp Tracker

Câu hỏi thường gặp

Bộ sưu tập NFT phổ biến nhất trong 24 giờ qua là gì?

Các NFT sưu tập phổ biến nhất của 24 giờ qua là Alien Worlds - nó có doanh số 4.4K, 1.57K người dùng khác nhau, và khối lượng $217,073. Theo dõi bộ sưu tập này là YoshiDrops, với doanh số 47, 8 người dùng, và khối lượng $12. Cuối cùng, Ethereum Name Service (ENS) ở vị trí thứ ba, điểm doanh số 259, 68 người dùng, và khối lượng $17. Những NFT sưu tập có thể được tìm thấy trên NFT thị trường khác nhau.

Tôi có thể tìm hiểu những loại thông tin gì về mỗi NFT sưu tập khác nhau?

Với sự trợ giúp của công cụ Crypto Tracker, bạn có thể tìm hiểu nhiều thông tin có giá trị về các NFT sưu tập khác nhau mà bạn có thể quan tâm. Bạn có thể kiểm tra giao thức mà bộ sưu tập dựa trên đó, doanh số và người dùng, khối lượng, tổng quan về thị trường và hoạt động sưu tập chung. Ngoài ra, bạn cũng có thể kiểm tra bất kỳ dApps nào có thể được liên kết với bộ sưu tập.

Tôi có thể chỉ theo dõi các NFT sưu tập hàng đầu bằng công cụ BDG Crypto Tracker không?

Không. Nếu bạn muốn, bạn hoàn toàn có thể theo dõi các NFT sưu tập hoạt động kém nhất, bất kể đó là theo khối lượng, số lượng người dùng hay doanh số bán hàng. Làm như vậy, bạn có thể tìm thấy một số ngôi sao đang lên hoặc một số bộ sưu tập NFT hoàn toàn mới vừa xuất hiện trên radar.

Mục đích của việc theo dõi NFT là gì?

Công cụ Crypto Tracker cung cấp cho người dùng nhiều thông tin có giá trị về nhiều loại NFT trên thị trường. Bạn có thể chọn theo dõi những NFT hoạt động tốt nhất, một số bộ sưu tập token không thể thay thế hoàn toàn không xác định hoặc thậm chí cả NFT thị trường cụ thể. Thông tin này sau đó có thể được sử dụng để hỗ trợ bạn đưa ra một số quyết định thành công!

Làm thế nào tôi có thể tìm hiểu thêm thông tin về một NFT tôi quan tâm?

Nếu bạn bắt gặp bộ sưu tập NFT hoặc NFT mà bạn đã yêu thích, bạn có thể chỉ cần nhấp vào nó và bạn sẽ được chuyển đến trang hiển thị thêm thông tin về token đã chọn. Nếu đó là toàn bộ bộ sưu tập mà bạn quan tâm, bạn sẽ có thể đọc thêm về bộ sưu tập đó trên một trang chuyên dụng của BDG Crypto Tracker và sau đó truy cập bộ sưu tập thực tế, nếu bạn thích.

Giá của một NFT có xác định mức độ phổ biến của nó không?

Đó là một trong những yếu tố, nhưng chắc chắn không phải là yếu tố quyết định! Xem qua công cụ Crypto Tracker, bạn sẽ nhận thấy rằng có những số liệu quan trọng khác giúp xác định mức độ phổ biến của NFT hoặc bộ sưu tập NFT. Những thứ như số lượng người dùng, khối lượng và số lượng bán hàng chắc chắn là một số yếu tố quan trọng hơn cần xem xét!

Watch short courses, learn about trending crypto projects & get huge rewards!

Claim Your Rewards
Learnoverse Astra Learnoverse Astra
binance
×
Đã xác minh

$600 WELCOME BONUS

Earn Huge Exclusive Binance Learners Rewards
Xếp hạng