🚨 Get Your Free NFT Certificate Mint by Completing the Web3 Exam! START NOW
Hướng dẫn nhanh: Cách mua khóa học online của BitDegree bằng ETH cover image

Bạn Ä‘ang tìm mua khóa học lập trình trá»±c tuyến hoặc bất kỳ khóa học online của BitDegree bằng ETH? HÆ°á»›ng dẫn này giải thích đầy đủ  các bÆ°á»›c cần thá»±c hiện để mua khóa học online của BitDegree bằng ETH.

Ví dụ Ä‘Æ°a ra sá»­ dụng MyEtherWallet, nhÆ°ng bạn có thể sá»­ dụng bất kỳ ví kỹ thuật số nào há»— trợ token dá»±a trên ERC-20. Nếu bạn chÆ°a có ví, vui lòng xem hÆ°á»›ng dẫn này để tạo má»™t ví Ä‘iện tá»­ trong 5 bÆ°á»›c Ä‘Æ¡n giản.

Cách mua khóa học online của BitDegree bằng ETH: HÆ°á»›ng dẫn từng bÆ°á»›c

BÆ°á»›c 0: Bạn chÆ°a có Ether? Học cách mua ETH bằng thẻ tín dụng!

BÆ°á»›c 0: Bạn chÆ°a có ví tiền Ä‘iện tá»­ để lÆ°u trữ ETH? Học cách tạo ví Ethereum

BÆ°á»›c 1: Truy cập trang web BitDegree và đăng ký tài khoản miá»…n phí.

BÆ°á»›c 2: Chọn bất kỳ khóa học online trả phí nào bạn thích và nhấn Bắt đầu học ngay (Start Learning Now)

BÆ°á»›c 3: Chọn Ethereum làm phÆ°Æ¡ng thức thanh toán để mua khóa học online và nhấp vào Thanh toán (Checkout).

BÆ°á»›c 4: Sao chép Địa chỉ Ethereum Ä‘ã cho (trên thanh màu tím).

buy-bdg-courses-with-eth 3

BÆ°á»›c 5: Truy cập MyEtherWallet hoặc bất kỳ ví nào bạn Ä‘ang sá»­ dụng để lÆ°u trữ ETH. Khi sá»­ dụng MyEtherWallet, nhấp vào Gá»­i Ether & Tokens (Send Ether & Tokens). Dán địa chỉ và số lượng cần thiết từ bÆ°á»›c trÆ°á»›c Ä‘ó và chọn ETH từ menu thả xuống.

Đặt giá»›i hạn Gas là 50000 và Giá Gas Price 50 Gwei (Bạn có thể chọn giá trị thấp hÆ¡n, giao dịch sẽ rẻ hÆ¡n nhÆ°ng sẽ mất nhiều thời gian hÆ¡n).
buy-bdg-courses-with-eth 3

BÆ°á»›c 6: Nhấp vào Tạo giao dịch (Generate Transaction), sau Ä‘ó Gá»­i giao dịch (Send Transaction) và xác nhận (Confirm) nó.

BÆ°á»›c 7: Sau má»™t vài phút, bạn sẽ thấy màn hình này. Bạn có thể Ä‘óng nó, thanh toán cho khóa học online Ä‘ã tiến hành thành công. Bạn sẽ nhận được email khi việc mua hàng của bạn được xác minh.

how to buy bitdegree courses 7

BÆ°á»›c 8: Khóa học online của BitDegree được mở khóa sau khi xác nhận khối đạt 20/20. Bạn sẽ có thể tìm thấy khóa học lập trình trá»±c tuyến của mình trong phần Khóa học của tôi (My Courses). Bạn cÅ©ng sẽ nhận được má»™t email thông báo khóa học online Ä‘ang chờ bạn!

Đã đến lúc chọn học má»™t khóa học online!

Và bây giờ bạn Ä‘ã biết cách mua khóa học online của BitDegree bằng ETH (Ether). BitDegree là nền tảng giáo dục đầu tiên chấp nhận thanh toán dá»±a trên tiền Ä‘iện tá»­ và bây giờ bạn là má»™t phần trong số rất ít người Ä‘ã hoàn thành giao dịch dá»±a trên blockchain, xin chúc mừng!

BitDegree là má»™t nền tảng tuyệt vời để học các kỹ năng má»›i và tải lên khóa học online của bạn nếu bạn muốn chia sẻ kiến thức của mình vá»›i mọi người. Khi bạn tìm hiểu, bạn có được token mà bạn có thể sá»­ dụng theo nhiều cách và dÄ© nhiên, XP mở ra các cấp Ä‘á»™ má»›i cho bạn. Trong trường hợp bạn không có Ether hay bất kỳ khoản tài chính nào, bạn có thể xin học bổng BitDegree. Đọc ở Ä‘ây để tìm hiểu toàn bá»™ quá trình và đừng quên bắt đầu vá»›i khóa học lập trình trá»±c tuyến hay bất kỳ khóa học online nào khác bạn Ä‘ã mua trên BitDegree.

Author avatar

Written By

Paulius Kraujalis