🚨 Nhận chứng nhận NFT miễn phí của bạn bằng cách hoàn thành bài kiểm tra Web3! BẮT ĐẦU NGAY
Học để nhận các phần thưởng thực tế

Học để nhận các phần thưởng thực tế

Thu thập Bit, tăng Bằng cấp của bạn và nhận các phần thưởng thực tế!

Mới
Các khóa học Video
Các khóa học Video
Không dùng được nữa.
Mở rộng sự nghiệp của bạn với các khóa học video trực tuyến. Đi sâu vào cuộc phiêu lưu học tập của bạn!
Học để nhận các phần thưởng thực tế

Học để nhận các phần thưởng thực tế

Thu thập Bit, tăng Bằng cấp của bạn và nhận các phần thưởng thực tế!

Mới
Các khóa học Video
Các khóa học Video
Không dùng được nữa.
Mở rộng sự nghiệp của bạn với các khóa học video trực tuyến. Đi sâu vào cuộc phiêu lưu học tập của bạn!

Các sàn giao dịch giao ngay tiền điện tử hàng đầu

Khối lượng tiền điện tử toàn cầu hôm nay là $70,490,235,662, đo lường trên tất cả :ExchangeCount sàn giao dịch tiền điện tử được theo dõi. Nó có giảm lên 14.73% so với ngày hôm trước.

Hoạt động
Không hoạt động
filter
search
Chart loader
Đang tải...
# Tên Điểm cho sàn giao dịch Khối lượng (24h) 24h % Thị trường Tiền điện tử Tiền tệ pháp định được hỗ trợ 7 ngày
1
Uniswap (V3)
Phi tập trung Sàn giao dịch
7.0 $663,842,887
13,047.74 BTC
16.34% 923 616 --
Uniswap (V3) 7 days volume chart
2
Uniswap (V2)
Phi tập trung Sàn giao dịch
6.9 $147,012,329
2,889.51 BTC
11.39% 1432 1238 --
Uniswap (V2) 7 days volume chart
3
Curve Finance
Phi tập trung Sàn giao dịch
6.6 $139,469,818
2,741.26 BTC
47.84% 122 62 --
Curve Finance 7 days volume chart
4
Raydium
Phi tập trung Sàn giao dịch
6.4 $34,061,388
669.47 BTC
2.04% 507 352 --
Raydium 7 days volume chart
5
Uniswap (V3) (Arbitrum)
Phi tập trung Sàn giao dịch
6.1 $176,769,336
3,474.38 BTC
32.59% 329 146 --
Uniswap (V3) (Arbitrum) 7 days volume chart
6
PancakeSwap (V2)
Phi tập trung Sàn giao dịch
6.1 $61,639,837
1,211.52 BTC
33.60% 2728 2176 --
PancakeSwap (V2) 7 days volume chart
7
Uniswap (V3) (Optimism)
Phi tập trung Sàn giao dịch
6.0 $37,141,768
730.02 BTC
22.01% 138 39 --
Uniswap (V3) (Optimism) 7 days volume chart
8
Orca
Phi tập trung Sàn giao dịch
5.9 $305,476,746
6,004.10 BTC
3.76% 613 198 --
Orca 7 days volume chart
9
Uniswap (V3) (Polygon)
Phi tập trung Sàn giao dịch
5.7 $117,594,587
2,311.31 BTC
17.34% 520 236 --
Uniswap (V3) (Polygon) 7 days volume chart
10
Balancer (V2)
Phi tập trung Sàn giao dịch
5.7 $37,932,232
745.55 BTC
44.93% 77 57 --
Balancer (V2) 7 days volume chart
11
SushiSwap
Phi tập trung Sàn giao dịch
5.6 $12,942,107
254.38 BTC
31.02% 186 156 --
SushiSwap 7 days volume chart
12
Osmosis
Phi tập trung Sàn giao dịch
5.5 $49,101,992
965.09 BTC
10.73% 303 91 --
Osmosis 7 days volume chart
13
Trader Joe
Phi tập trung Sàn giao dịch
5.5 $3,409,640
67.02 BTC
5.26% 155 119 --
Trader Joe 7 days volume chart
14
Balancer
Phi tập trung Sàn giao dịch
5.4 $2,360,759
46.40 BTC
1,031.02% 15 10 --
Balancer 7 days volume chart
15
DODO (Ethereum)
Phi tập trung Sàn giao dịch
5.4 $6,595,976
129.64 BTC
83.50% 73 32 --
DODO (Ethereum) 7 days volume chart
16
Pangolin
Phi tập trung Sàn giao dịch
5.4 $9,528,442
187.28 BTC
86.31% 74 54 --
Pangolin 7 days volume chart
17
Bancor Network
Phi tập trung Sàn giao dịch
5.3 $503,518
9.90 BTC
0.65% 148 149 --
Bancor Network 7 days volume chart
18
PancakeSwap
Phi tập trung Sàn giao dịch
5.3 $1,334,436
26.23 BTC
100.56% 166 122 --
PancakeSwap 7 days volume chart
19
THORChain (ERC20)
Phi tập trung Sàn giao dịch
5.3 $112,364,306
2,208.50 BTC
11.28% 30 32 --
THORChain (ERC20) 7 days volume chart
20
SushiSwap (Polygon)
Phi tập trung Sàn giao dịch
5.3 $431,350
8.48 BTC
15.45% 99 69 --
SushiSwap (Polygon) 7 days volume chart
21
SpookySwap
Phi tập trung Sàn giao dịch
5.3 $627,974
12.34 BTC
26.19% 148 89 --
SpookySwap 7 days volume chart
22
Balancer (V2) (Arbitrum)
Phi tập trung Sàn giao dịch
5.3 $6,716,330
132.01 BTC
37.58% 74 23 --
Balancer (V2) (Arbitrum) 7 days volume chart
23
SpiritSwap
Phi tập trung Sàn giao dịch
5.2 $39,386
0.77 BTC
11.97% 59 45 --
SpiritSwap 7 days volume chart
24
SushiSwap (Arbitrum)
Phi tập trung Sàn giao dịch
5.2 $1,217,888
23.94 BTC
6.26% 79 52 --
SushiSwap (Arbitrum) 7 days volume chart
25
DODO (Polygon)
Phi tập trung Sàn giao dịch
5.2 $2,901,524
57.03 BTC
4.26% 33 16 --
DODO (Polygon) 7 days volume chart
26
Balancer (V2) (Polygon)
Phi tập trung Sàn giao dịch
5.2 $1,072,988
21.09 BTC
14.65% 270 43 --
Balancer (V2) (Polygon) 7 days volume chart
27
Jupiter
Phi tập trung Sàn giao dịch
5.2 $156,376,380
3,073.56 BTC
33.29% 612 308 --
Jupiter 7 days volume chart
28
StellarTerm
Phi tập trung Sàn giao dịch
5.1 $2,562,163
50.36 BTC
31.60% 17 18 --
StellarTerm 7 days volume chart
29
Helix
Phi tập trung Sàn giao dịch
5.1 $14,730,107
289.52 BTC
31.70% 48 45 --
Helix 7 days volume chart
30
SushiSwap (BSC)
Phi tập trung Sàn giao dịch
5.0 $47,491
0.93 BTC
2.16% 24 18 --
SushiSwap (BSC) 7 days volume chart
31
DODO (Arbitrum)
Phi tập trung Sàn giao dịch
5.0 $3,549,771
69.77 BTC
24.89% -- 15 --
DODO (Arbitrum) 7 days volume chart
32
DODO (BSC)
Phi tập trung Sàn giao dịch
4.9 $3,835,227
75.38 BTC
61.51% 40 26 --
DODO (BSC) 7 days volume chart
33
Loopring Exchange
Phi tập trung Sàn giao dịch
4.8 $582,704
11.45 BTC
62.50% 11 10 --
Loopring Exchange 7 days volume chart
34
Sun.io
Phi tập trung Sàn giao dịch
4.8 $3,968,165
77.99 BTC
56.30% 50 28 --
Sun.io 7 days volume chart
35
OpenOcean
Phi tập trung Sàn giao dịch
4.8 $18,367,725
361.02 BTC
10.72% 236 78 --
OpenOcean 7 days volume chart
36
Biswap
Phi tập trung Sàn giao dịch
4.8 $1,955,499
38.44 BTC
10.46% 99 80 --
Biswap 7 days volume chart
37
Solidly
Phi tập trung Sàn giao dịch
4.8 $1,136
0.02 BTC
82.65% 38 32 --
Solidly 7 days volume chart
38
SushiSwap (Avalanche)
Phi tập trung Sàn giao dịch
4.7 $4,921
0.10 BTC
1.69% 13 9 --
SushiSwap (Avalanche) 7 days volume chart
39
Tokenlon
Phi tập trung Sàn giao dịch
4.7 $5,941,647
116.78 BTC
60.13% 3 3 --
Tokenlon 7 days volume chart
40
Saber DEX
Phi tập trung Sàn giao dịch
4.7 $3,854,110
75.75 BTC
15.40% 14 16 --
Saber DEX 7 days volume chart
41
KLAYswap
Phi tập trung Sàn giao dịch
4.6 $1,266,491
24.89 BTC
65.62% 89 44 --
KLAYswap 7 days volume chart
42
QuickSwap
Phi tập trung Sàn giao dịch
4.6 $3,085,715
60.65 BTC
35.22% 483 294 --
QuickSwap 7 days volume chart
43
KyberSwap
Phi tập trung Sàn giao dịch
4.6 $17,208
0.34 BTC
62.11% 15 12 --
KyberSwap 7 days volume chart
44
VVS Finance
Phi tập trung Sàn giao dịch
4.6 $2,737,515
53.81 BTC
5.07% 66 30 --
VVS Finance 7 days volume chart
45
xExchange
Phi tập trung Sàn giao dịch
4.6 $3,942,508
77.49 BTC
41.32% 34 33 --
xExchange 7 days volume chart
46
SushiSwap (Fuse)
Phi tập trung Sàn giao dịch
4.6 $8
0.00 BTC
73.59% 1 2 --
SushiSwap (Fuse) 7 days volume chart
47
IDEX
Phi tập trung Sàn giao dịch
4.6 $48,172
0.95 BTC
58.29% 7 5 --
IDEX 7 days volume chart
48
ApeSwap (BSC)
Phi tập trung Sàn giao dịch
4.5 $411,568
8.09 BTC
1.93% 137 114 --
ApeSwap (BSC) 7 days volume chart
49
Dfyn Network
Phi tập trung Sàn giao dịch
4.5 $431,003
8.47 BTC
11.47% 38 27 --
Dfyn Network 7 days volume chart
50
MDEX (BSC)
Phi tập trung Sàn giao dịch
4.5 $613,349
12.06 BTC
2.60% 84 60 --
MDEX (BSC) 7 days volume chart

Hiển thị 1 - 50 Bỏ qua 171

Hiển thị các hàng

Tên thương hiệu của sàn giao dịch tiền điện tử.

Tìm hiểu số liệu này

Chỉ số điểm tin cậy của sàn giao dịch tiền điện tử được tính theo lưu lượng truy cập web, khối lượng, tính thanh khoản trung bình và các giá trị độ tin cậy chung, minh họa độ chính xác và tin cậy của khối lượng được cung cấp bởi sàn giao dịch tiền điện tử. Tất cả các yếu tố này đều có trọng số và điểm quy đổi từ 0-10 được đưa ra.

Đây là một số liệu định lượng tính toán số lượng tiền điện tử coin/mã thông báo đã được giao dịch (mua và bán) trong vòng 24 giờ qua trên sàn giao dịch tiền điện tử cụ thể này. Đó là một chỉ báo cung và cầu trực tiếp của sàn giao dịch.

Tìm hiểu số liệu này

Đây là chỉ số định lượng theo tỷ lệ phần trăm mô tả số lượng tiền điện tử coin / mã thông báo đã được giao dịch (mua và bán) trong vòng 24 giờ qua trên sàn giao dịch tiền điện tử cụ thể này, so với 24 giờ trước.

Tìm hiểu số liệu này

Tổng số các cặp tiền điện tử khác nhau có sẵn để giao dịch trên sàn giao dịch cụ thể này.

Tìm hiểu số liệu này

Tổng số coin/mã thông báo có sẵn để giao dịch trên sàn giao dịch cụ thể này.

Tìm hiểu số liệu này

Các loại tiền tệ do chính phủ phát hành (như USD, EUR) được hỗ trợ trên sàn giao dịch cụ thể này.

Tìm hiểu số liệu này

Biểu đồ khối lượng của một sàn giao dịch tiền điện tử cụ thể trong vòng 168 giờ qua (7 ngày).

Tìm hiểu số liệu này

Nền tảng giáo dục tiền điện tử số 1

Xây dựng kỹ năng tiền điện tử với các khóa học, dữ liệu, chứng chỉ và bằng cấp từ các công ty blockchain hàng đầu

Phân tích các chỉ số dữ liệu quan trọng nhất từ ​​hơn 1600+ sàn giao dịch tiền điện tử khác nhau

Với BitDegree là dự án học tập và EduTech tiền điện tử được trò chơi hóa hàng đầu, chúng tôi cố gắng cung cấp cho người dùng thông tin về các sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu theo khối lượng trong ngành quan trọng nhất và có thể áp dụng trong thế giới thực. Sử dụng Công cụ theo dõi sàn giao dịch tiền điện tử của chúng tôi, bạn có thể phân tích hơn 1600+ nền tảng giao dịch tiền điện tử khác nhau.

21,000+

Tiền điện tử được theo dõi

100+

Các khóa học về tiền điện tử

2M+

Người dùng hàng tháng
dApp Tracker

Tìm các sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu. Theo dõi chỉ số hiệu suất của chúng. Giao dịch tiền điện tử THÔNG MINH.

Hơn hai triệu người mới tham gia vào tiền điện tử và các chuyên gia có quyền truy cập vào Công cụ theo dõi sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu tiên tiến của chúng tôi. Gia nhập đội ngũ các nhà giao dịch chuyên nghiệp & những người đam mê, tham gia các cuộc thi độc đáo và bắt đầu theo dõi các chỉ số quan trọng nhất của các sàn giao dịch bạn yêu thích ngay hôm nay.

1. Truy cập hàng trăm sàn giao dịch

Số lượng sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu rất lớn và dường như tăng lên mỗi ngày. Tìm hiểu tiền điện tử liên quan đến việc theo dõi các sàn giao dịch tiền điện tử theo khối lượng và các số liệu khác, cũng như so sánh và đối chiếu chúng với nhau. BitDegree đã trở thành một nơi học tiền điện tử được trờ chơi hóa đáng tin cậy cho nhiều người - với hàng trăm sàn giao dịch được theo dõi, việc tìm kiếm và phân tích ngay cả những nền tảng nhỏ lẻ hơn chưa bao giờ dễ dàng đến thế!

2. Tìm, theo dõi và phân tích các sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu

Một phần của chìa khóa thành công trong tiền điện tử nằm ở việc phân tích dữ liệu quan trọng liên quan đến các sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu, chẳng hạn như khối lượng, tài sản được hỗ trợ và các chỉ số hiệu suất khác. Công cụ theo dõi sàn giao dịch tiền điện tử của chúng tôi cung cấp cho người dùng thông tin chuyên sâu và có liên quan đến các sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu trên thị trường. Các nền tảng như vậy bao gồm cả các sàn giao dịch tập trung phổ biến nhất, cũng như các sàn giao dịch phi tập trung.

3. Học, Chơi và Kiếm tiền

Tìm hiểu hiệu suất của các sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu theo khối lượng, bạn cũng có cơ hội tham gia các nhiệm vụ hàng ngày, cuộc thi khác nhau, và có thể nằm trong bảng xếp hạng người dẫn đầu cũng như tăng điểm số cho mình. Điều này cho phép bạn có lợi thế trên các đợt airdrop tiền điện tử độc quyền và nhiều phần thưởng khác nhau. ‘Học & Kiếm tiền’ là một khái niệm mà chúng tôi thực sự tin tưởng - Công cụ theo dõi sàn giao dịch tiền điện tử BitDegree chỉ là một trong những ví dụ cho điều này!

4. Thiết lập thông báo và cảnh báo tùy chỉnh

Tiền điện tử là một không gian luôn thay đổi, không phải ai cũng có nhiều thời gian phân tích các sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu và xem xét tất cả các bản cập nhật mới nhất. Công cụ theo dõi sàn giao dịch tiền điện tử cung cấp một giải pháp - thông báo tùy chỉnh cho các sự kiện được chỉ định hoặc các thay đổi trong các chỉ số cụ thể của một nền tảng giao dịch cụ thể. Điều này giúp việc phân tích các sàn giao dịch tiền điện tử và tham gia các cuộc thi độc quyền trở nên mượt mà hơn nhiều.

Ngày
Giờ
Phút
Giây
binance
×
Đã xác minh

$600 WELCOME BONUS

Earn Huge Exclusive Binance Learners Rewards
Đánh giá