Danh sách học tập của tôi: Sắp có!
Danh sách học tập của tôi: Sắp có!

Tìm hiểu bằng các ví dụ thực tế: Chọn, Theo dõi & Tìm hiểu bất kỳ loại tiền điện tử nào với tính năng Learnlist độc đáo!

Thông báo cho tôi!
Danh mục đầu tư: Sắp ra mắt!
Danh mục đầu tư: Sắp ra mắt!

Cài đặt ví của bạn và nhận thông tin chi tiết hữu ích được hỗ trợ bởi dữ liệu. Dễ dàng học cách sử dụng nó để nhận phần thưởng cao nhất!

Thông báo cho tôi!

Các sàn giao dịch giao ngay tiền điện tử hàng đầu

Khối lượng tiền điện tử toàn cầu hôm nay là $55,659,405,011 , đo lường trên tất cả :ExchangeCount các sàn giao dịch tiền điện tử được theo dõi. Nó có tăng qua 53.26% so với ngày hôm trước.

Hoạt động
Không hoạt động
filter
search
Chart loader
Đang tải...
# Tên Điểm giao dịch Khối lượng (24h) 24h % Thị trường Tiền điện tử Tiền tệ pháp định được hỗ trợ 7 ngày
1
Uniswap (V3)
Phi tập trung Sàn giao dịch
7.5 $895,440,569
34,867.01 BTC
227.16% -- 557 --
Uniswap (V3) 7 days volume chart
2
Uniswap (V2)
Phi tập trung Sàn giao dịch
7.0 $132,379,860
5,154.66 BTC
85.66% 1721 1444 --
Uniswap (V2) 7 days volume chart
3
Uniswap (V3) (Polygon)
Phi tập trung Sàn giao dịch
6.7 $55,823,627
2,173.68 BTC
125.97% 370 164 --
Uniswap (V3) (Polygon) 7 days volume chart
4
DODO (Ethereum)
Phi tập trung Sàn giao dịch
6.5 $125,195,829
4,874.92 BTC
482.48% 73 7 --
DODO (Ethereum) 7 days volume chart
5
Curve Finance
Phi tập trung Sàn giao dịch
6.5 $120,773,358
4,702.72 BTC
139.30% 80 51 --
Curve Finance 7 days volume chart
6
Uniswap (V3) (Arbitrum)
Phi tập trung Sàn giao dịch
6.4 $329,536,773
12,831.63 BTC
194.47% -- 140 --
Uniswap (V3) (Arbitrum) 7 days volume chart
7
PancakeSwap (V2)
Phi tập trung Sàn giao dịch
6.4 $90,510,968
3,524.35 BTC
83.74% 4186 3135 --
PancakeSwap (V2) 7 days volume chart
8
Uniswap (V3) (Optimism)
Phi tập trung Sàn giao dịch
6.0 $32,581,968
1,268.69 BTC
207.43% 115 28 --
Uniswap (V3) (Optimism) 7 days volume chart
9
SushiSwap
Phi tập trung Sàn giao dịch
5.8 $12,831,966
499.66 BTC
220.14% 246 199 --
SushiSwap 7 days volume chart
10
SpookySwap
Phi tập trung Sàn giao dịch
5.6 $5,041,897
196.32 BTC
209.23% 215 106 --
SpookySwap 7 days volume chart
11
Raydium
Phi tập trung Sàn giao dịch
5.5 $3,435,921
133.79 BTC
111.04% -- 249 --
Raydium 7 days volume chart
12
Trader Joe
Phi tập trung Sàn giao dịch
5.4 $2,580,006
100.46 BTC
67.82% -- 138 --
Trader Joe 7 days volume chart
13
Pangolin
Phi tập trung Sàn giao dịch
5.3 $1,436,879
55.95 BTC
264.60% -- 69 --
Pangolin 7 days volume chart
14
Balancer
Phi tập trung Sàn giao dịch
5.3 $1,398,029
54.44 BTC
48.17% 22 10 --
Balancer 7 days volume chart
15
PancakeSwap
Phi tập trung Sàn giao dịch
5.3 $1,137,958
44.31 BTC
396.57% -- 161 --
PancakeSwap 7 days volume chart
16
Balancer (V2)
Phi tập trung Sàn giao dịch
5.2 $9,584,008
373.19 BTC
43.50% 127 65 --
Balancer (V2) 7 days volume chart
17
Bancor Network
Phi tập trung Sàn giao dịch
5.2 $460,967
17.95 BTC
281.74% 157 154 --
Bancor Network 7 days volume chart
18
SushiSwap (Polygon)
Phi tập trung Sàn giao dịch
5.2 $469,121
18.27 BTC
91.05% 115 68 --
SushiSwap (Polygon) 7 days volume chart
19
SpiritSwap
Phi tập trung Sàn giao dịch
5.1 $236,026
9.19 BTC
232.75% 92 63 --
SpiritSwap 7 days volume chart
20
Balancer (V2) (Polygon)
Phi tập trung Sàn giao dịch
5.1 $5,291,889
206.06 BTC
307.72% 325 52 --
Balancer (V2) (Polygon) 7 days volume chart
21
Osmosis
Phi tập trung Sàn giao dịch
5.1 $5,041,430
196.31 BTC
168.80% 52 42 --
Osmosis 7 days volume chart
22
Balancer (V2) (Arbitrum)
Phi tập trung Sàn giao dịch
5.0 $4,352,398
169.48 BTC
170.33% 126 28 --
Balancer (V2) (Arbitrum) 7 days volume chart
23
Solidly
Phi tập trung Sàn giao dịch
5.0 $130,135
5.07 BTC
159.25% -- 41 --
Solidly 7 days volume chart
24
SushiSwap (Arbitrum)
Phi tập trung Sàn giao dịch
5.0 $3,800,535
147.99 BTC
101.68% 160 101 --
SushiSwap (Arbitrum) 7 days volume chart
25
Orca
Phi tập trung Sàn giao dịch
5.0 $25,754,057
1,002.82 BTC
73.65% 353 99 --
Orca 7 days volume chart
26
DODO (Polygon)
Phi tập trung Sàn giao dịch
4.9 $2,822,388
109.90 BTC
71.42% -- 7 --
DODO (Polygon) 7 days volume chart
27
SushiSwap (Avalanche)
Phi tập trung Sàn giao dịch
4.8 $14,149
0.55 BTC
61.09% -- 13 --
SushiSwap (Avalanche) 7 days volume chart
28
Serum DEX
Phi tập trung Sàn giao dịch
4.8 $10,157
0.40 BTC
32.19% 41 31 --
Serum DEX 7 days volume chart
29
StellarTerm
Phi tập trung Sàn giao dịch
4.7 $714,849
27.84 BTC
150.68% 13 14 --
StellarTerm 7 days volume chart
30
DODO (Arbitrum)
Phi tập trung Sàn giao dịch
4.7 $8,082,037
314.70 BTC
115.85% -- 10 --
DODO (Arbitrum) 7 days volume chart
31
SushiSwap (Fuse)
Phi tập trung Sàn giao dịch
4.6 $164
0.01 BTC
2,002.44% -- 4 --
SushiSwap (Fuse) 7 days volume chart
32
Loopring Exchange
Phi tập trung Sàn giao dịch
4.6 $786,249
30.62 BTC
337.03% 12 11 --
Loopring Exchange 7 days volume chart
33
SushiSwap (BSC)
Phi tập trung Sàn giao dịch
4.5 $189,303
7.37 BTC
23.27% 46 23 --
SushiSwap (BSC) 7 days volume chart
34
SushiSwap (Fantom)
Phi tập trung Sàn giao dịch
4.5 $147,123
5.73 BTC
353.61% 36 22 --
SushiSwap (Fantom) 7 days volume chart
35
IDEX
Phi tập trung Sàn giao dịch
4.5 $730,217
28.43 BTC
57.90% 19 7 --
IDEX 7 days volume chart
36
DODO (BSC)
Phi tập trung Sàn giao dịch
4.4 $24,131,079
939.63 BTC
1,089.94% -- 10 --
DODO (BSC) 7 days volume chart
37
KyberSwap (Polygon)
Phi tập trung Sàn giao dịch
4.4 $56,711
2.21 BTC
158.13% -- 8 --
KyberSwap (Polygon) 7 days volume chart
38
KyberSwap (BSC)
Phi tập trung Sàn giao dịch
4.4 $31,318
1.22 BTC
295.41% -- 10 --
KyberSwap (BSC) 7 days volume chart
39
KyberSwap (Avalanche)
Phi tập trung Sàn giao dịch
4.4 $21,365
0.83 BTC
1.69% -- 10 --
KyberSwap (Avalanche) 7 days volume chart
40
SushiSwap (xDAI)
Phi tập trung Sàn giao dịch
4.3 $18,755
0.73 BTC
358.02% 23 13 --
SushiSwap (xDAI) 7 days volume chart
41
Biswap
Phi tập trung Sàn giao dịch
4.4 $17,588,666
684.87 BTC
166.20% 173 113 --
Biswap 7 days volume chart
42
SushiSwap (Harmony)
Phi tập trung Sàn giao dịch
4.3 $13,057
0.51 BTC
52.48% -- 25 --
SushiSwap (Harmony) 7 days volume chart
43
THORChain (ERC20)
Phi tập trung Sàn giao dịch
4.3 $15,086,839
587.46 BTC
76.26% 25 26 --
THORChain (ERC20) 7 days volume chart
44
DDEX
Phi tập trung Sàn giao dịch
4.3 $6,127
0.24 BTC
0.01% 3 4 --
DDEX 7 days volume chart
45
Symmetric (xDAI)
Phi tập trung Sàn giao dịch
4.1 $20
0.00 BTC
799.71% -- 3 --
Symmetric (xDAI) 7 days volume chart
46
OpenOcean
Phi tập trung Sàn giao dịch
4.0 $31,528,278
1,227.66 BTC
70.59% -- 90 --
OpenOcean 7 days volume chart
47
Sun.io
Phi tập trung Sàn giao dịch
3.8 $14,603,337
568.63 BTC
5.13% -- 28 --
Sun.io 7 days volume chart
48
Jupiter
Phi tập trung Sàn giao dịch
3.8 $12,277,646
478.07 BTC
65.92% -- 90 --
Jupiter 7 days volume chart
49
Saber DEX
Phi tập trung Sàn giao dịch
3.6 $6,899,020
268.64 BTC
114.84% 11 13 --
Saber DEX 7 days volume chart
50
DeFiChain DEX
Phi tập trung Sàn giao dịch
3.5 $3,483,236
135.63 BTC
355.35% 35 35 --
DeFiChain DEX 7 days volume chart

Hiển thị 1 - 50 Bỏ qua 185

Hiển thị các hàng

Tên thương hiệu của sàn giao dịch tiền điện tử.

Tìm hiểu số liệu này

Chỉ số điểm tin cậy của sàn giao dịch tiền điện tử được tính theo Lưu lượng truy cập web, Khối lượng, Tính thanh khoản trung bình và các giá trị Độ tin cậy chung, minh họa độ chính xác và tin cậy của khối lượng được cung cấp bởi sàn giao dịch tiền điện tử. Tất cả các yếu tố này đều có trọng số và điểm Exchange từ 0-10 được đưa ra.

Đây là một số liệu định lượng tính toán số lượng tiền điện tử coin/mã thông báo đã được giao dịch (mua và bán) trong vòng 24 giờ qua trên sàn giao dịch tiền điện tử cụ thể này. Đó là một chỉ báo cung và cầu trực tiếp của sàn giao dịch.

Tìm hiểu số liệu này

Đây là chỉ số định lượng theo tỷ lệ phần trăm mô tả số lượng tiền điện tử coin / mã thông báo đã được giao dịch (mua và bán) trong vòng 24 giờ qua trên sàn giao dịch tiền điện tử cụ thể này, so với 24 giờ trước.

Tìm hiểu số liệu này

Tổng số các cặp tiền điện tử khác nhau có sẵn để giao dịch trên sàn giao dịch cụ thể này.

Tìm hiểu số liệu này

Tổng số coin/mã thông báo có sẵn để giao dịch trên sàn giao dịch cụ thể này.

Tìm hiểu số liệu này

Các loại tiền tệ do chính phủ phát hành (như USD, EUR) được hỗ trợ trên sàn giao dịch cụ thể này.

Tìm hiểu số liệu này

Biểu đồ khối lượng của một sàn giao dịch tiền điện tử cụ thể trong vòng 168 giờ qua (7 ngày).

Tìm hiểu số liệu này

#1 Nền tảng giáo dục tiền mã hóa

Xây dựng kỹ năng tiền điện tử với các khóa học, dữ liệu, chứng chỉ và bằng cấp từ các công ty blockchain hàng đầu

Phân tích các chỉ số dữ liệu quan trọng nhất từ hơn 1,600+ sàn giao dịch tiền điện tử khác nhau

Với BitDegree, dự án học tập và EduTech tiền điện tử được trò chơi hóa hàng đầu, chúng tôi cố gắng cung cấp cho người dùng thông tin quan trọng nhất và có thể áp dụng trong thế giới thực về các sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu theo khối lượng trong ngành. Sử dụng Trình theo dõi giao dịch tiền điện tử của chúng tôi, bạn sẽ có thể phân tích 1600+ nền tảng trao đổi tiền điện tử khác nhau.

21,000+

Tiền điện tử được theo dõi

100+

Các khóa học về tiền điện tử

2M+

Người dùng hàng tháng
dApp Tracker

Tìm các sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu. Theo dõi chỉ số hiệu suất của chúng. Giao dịch tiền điện tử THÔNG MINH.

Hơn hai triệu người mới tham gia vào tiền điện tử và các chuyên gia có quyền truy cập vào Trình theo dõi trao đổi tiền điện tử hàng đầu tiên tiến của chúng tôi. Tham gia hàng ngũ các nhà giao dịch chuyên nghiệp & những người đam mê, tham gia các cuộc thi độc đáo và bắt đầu theo dõi các chỉ số quan trọng nhất của các sàn giao dịch yêu thích của bạn ngay hôm nay.

1. Truy cập hàng trăm sàn giao dịch

Số lượng các sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu rất lớn và nó dường như đang tăng lên mỗi ngày. Tìm hiểu về tiền điện tử liên quan đến việc có thể theo dõi các sàn giao dịch tiền điện tử theo khối lượng và các số liệu khác, cũng như so sánh và đối chiếu chúng với nhau. BitDegree đã trở thành một nguồn học tiền điện tử được game hóa đáng tin cậy cho nhiều người - với hàng trăm sàn giao dịch được theo dõi, việc tìm kiếm và phân tích ngay cả những nền tảng ngách chưa bao giờ dễ dàng đến thế!

2. Tìm, theo dõi và phân tích các sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu

Một phần của chìa khóa thành công trong tiền điện tử nằm ở việc có thể phân tích dữ liệu quan trọng liên quan đến các sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu, chẳng hạn như khối lượng, tài sản được hỗ trợ và các chỉ số hiệu suất khác. Trình theo dõi trao đổi tiền điện tử của chúng tôi cung cấp cho người dùng thông tin chuyên sâu và có liên quan về các sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu trên thị trường. Việc này bao gồm cả các nền tảng tập trung phổ biến nhất, cũng như các sàn giao dịch phi tập trung.

3. Học, Chơi và Kiếm tiền

Tìm hiểu về hiệu suất của các sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu theo khối lượng, bạn cũng sẽ có cơ hội tham gia vào các nhiệm vụ hàng ngày và các cuộc thi khác nhau, và sẽ nằm trong bảng xếp hạng người dẫn đầu và tăng điểm số của mình. Điều này sẽ cho phép bạn có lợi thế trên các đợt airdrop tiền điện tử độc quyền và nhiều phần thưởng khác nhau. ‘Học & Kiếm tiền’ là một khái niệm mà chúng tôi thực sự tin tưởng - Công cụ theo dõi trao đổi tiền điện tử BitDegree chỉ là một trong những ví dụ cho điều này!

4. Thiết lập thông báo và cảnh báo tùy chỉnh

Tiền điện tử là một không gian luôn thay đổi, không phải ai cũng có cơ hội dành nhiều thời gian để phân tích các sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu và xem xét tất cả các bản cập nhật mới nhất. Exchange Tracker cung cấp một giải pháp - thông báo tùy chỉnh cho các sự kiện được chỉ định hoặc các thay đổi trong các chỉ số cụ thể của một nền tảng trao đổi đã định. Điều này làm cho việc phân tích các sàn giao dịch tiền điện tử và tham gia các cuộc thi độc quyền trở nên trơn tru hơn nhiều.

Watch short courses, learn about trending crypto projects & get huge rewards!

Claim Your Rewards
Learnoverse Astra Learnoverse Astra
binance
×
Đã xác minh

$600 WELCOME BONUS

Earn Huge Exclusive Binance Learners Rewards
Xếp hạng