Danh sách học tập của tôi: Sắp ra mắt!
Danh sách học tập của tôi: Sắp ra mắt!

Tìm hiểu bằng các ví dụ thực tế: Chọn, theo dõi & tìm hiểu bất kỳ loại tiền điện tử nào với tính năng Learnlist độc đáo!

Thông báo cho tôi!
Danh mục đầu tư: Sắp ra mắt!
Danh mục đầu tư: Sắp ra mắt!

Cài đặt ví của bạn và nhận thông tin chi tiết hữu ích được hỗ trợ bởi dữ liệu. Dễ dàng học cách sử dụng nó để nhận phần thưởng cao nhất!

Thông báo cho tôi!
Chart loader
Đang tải...
# Tên Danh mục Giao thức Người dùng Số dư Khối lượng Hoạt động
2
MakerDAO
DeFi ETH ETH 8.53K 4.46% $994,138,957.39 $6,166.68 26.74% MakerDAO 7 days users chart
3
Oasis App
DeFi ETH ETH 8.53K 4.46% $994,012,390.91 $6,166.68 26.74% Oasis App 7 days users chart
6
MetaMask Swap
DeFi ETH ETH 3.99K 0.40% $143,091.51 $1,406.16 13.72% MetaMask Swap 7 days users chart
7
ShibaSwap
DeFi ETH ETH 2.42K 41.99% $113,323,481.16 $0.00 0.00% ShibaSwap 7 days users chart
8
DRIP
DeFi BSC BSC 2.3K 1.83% $1,221.04 $49.48 49.27% DRIP 7 days users chart
17
LIDO
DeFi ETH ETH 969 7.79% $239,368,374.27 $3,149.51 61.20% LIDO 7 days users chart
19
Uniswap V3
DeFi ETH ETH 856 9.32% $1,176,612,067.94 $17,400.22 43.38% Uniswap V3 7 days users chart
23
Venus
DeFi BSC BSC 720 1.69% $1,336,846.02 $2,903.30 90.23% Venus 7 days users chart
24
Autofarm
DeFi BSC BSC 667 0.30% $1,336,846.12 $2,903.30 90.23% Autofarm 7 days users chart
28
Defibox
DeFi EOS EOS 476 9.16% $42,588,969.02 $59,610.92 60.53% Defibox 7 days users chart
31
Sushi
DeFi Polygon Polygon 415 34.65% $0.00 $467.14 98.97% Sushi 7 days users chart
32
WBTC
DeFi ETH ETH 397 4.80% $2,846.48 $0.00 0.00% WBTC 7 days users chart
39
OpenOcean
DeFi Polygon Polygon 263 16.51% $0.00 $5,104.77 39.45% OpenOcean 7 days users chart
40
Polygon POS Bridge
DeFi ETH ETH 253 6.30% $2,759,410,972.26 $202.60 242.44% Polygon POS Bridge 7 days users chart
44
Nexo.io
DeFi ETH ETH 178 47.11% $277,941.42 $0.00 0.00% Nexo.io 7 days users chart
49
Biswap
DeFi BSC BSC 152 34.51% $0.00 $0.00 0.00% Biswap 7 days users chart
50
Sushi
DeFi ETH ETH 152 15.15% $83,202,461.98 $201.82 48.00% Sushi 7 days users chart
51
Synthetix
DeFi ETH ETH 151 21.77% $1,600,283.94 $0.00 0.00% Synthetix 7 days users chart
52
Elephant Money
DeFi BSC BSC 144 9.09% $235.16 $0.00 0.00% Elephant Money 7 days users chart
53
Convex Finance
DeFi ETH ETH 141 2.76% $321,788,509.62 $0.00 0.00% Convex Finance 7 days users chart
54
ApeSwap
DeFi Polygon Polygon 134 116.13% $0.00 $8,903.51 425.11% ApeSwap 7 days users chart
55
JustLend
DeFi TRON TRON 132 5.71% $485,035,105.85 $2,912,323.66 284.56% JustLend 7 days users chart
56
ETH2 Deposit Contract
DeFi ETH ETH 120 11.11% $29,986,165.48 $6,432.00 41.57% ETH2 Deposit Contract 7 days users chart
57
QiDao
DeFi Polygon Polygon 118 972.73% $461,703.14 $0.00 0.00% QiDao 7 days users chart
62
Gains.farm
DeFi Polygon Polygon 93 16.96% $0.00 $0.00 0.00% Gains.farm 7 days users chart
64
Wormhole
DeFi BSC BSC 90 28.57% $2.60 $0.60 2,694.91% Wormhole 7 days users chart
65
yearn.finance (YFI)
DeFi ETH ETH 84 47.37% $6,249,187.26 $0.00 0.00% yearn.finance (YFI) 7 days users chart
67
JUST
DeFi TRON TRON 76 15.15% $18,140,503,355.04 $5,349,042.43 65.76% JUST 7 days users chart
69
Sunrise Gaming
DeFi ETH ETH 76 67.66% $0.00 $0.00 0.00% Sunrise Gaming 7 days users chart
70
Wormhole
DeFi ETH ETH 75 6.25% $224,015,792.10 $15.15 92.14% Wormhole 7 days users chart
71
PEAKDEFI
DeFi BSC BSC 73 34.82% $0.00 $0.00 0.00% PEAKDEFI 7 days users chart
72
Flexa
DeFi ETH ETH 71 5.97% $8,973.04 $0.00 0.00% Flexa 7 days users chart
73
Liquity
DeFi ETH ETH 69 76.92% $209,175,286.03 $2.35 93.28% Liquity 7 days users chart
75
Abracadabra.Money
DeFi ETH ETH 68 53.42% $138,412,058.65 $0.00 0.00% Abracadabra.Money 7 days users chart
76
PitSafe Research Tool
DeFi BSC BSC 66 10.81% $260.76 $0.00 0.00% PitSafe Research Tool 7 days users chart
79
Curve
DeFi ETH ETH 64 28.00% $437,141,132.61 $315.98 6,166.48% Curve 7 days users chart
80
Aave V2
DeFi ETH ETH 64 27.27% $45,380.14 $0.00 0.00% Aave V2 7 days users chart
82
TEN Finance
DeFi BSC BSC 59 742.86% $0.10 $0.00 0.00% TEN Finance 7 days users chart
86
PIZZA
DeFi EOS EOS 53 39.47% $109,450.04 $2,883.39 7.78% PIZZA 7 days users chart
88
BabySwap
DeFi BSC BSC 52 57.58% $0.00 $0.00 0.00% BabySwap 7 days users chart
89
Gravity Finance
DeFi Polygon Polygon 51 750.00% $0.00 $10.55 100.00% Gravity Finance 7 days users chart
91
Sushi
DeFi BSC BSC 49 30.99% $0.00 $0.00 0.00% Sushi 7 days users chart
92
Mirror
DeFi ETH ETH 48 17.07% $38,318.42 $0.00 0.00% Mirror 7 days users chart
95
Autofarm (Polygon)
DeFi Polygon Polygon 46 4.55% $0.00 $0.00 0.00% Autofarm (Polygon) 7 days users chart
96
OpenOcean
DeFi ETH ETH 45 13.46% $782.72 $10.76 99.27% OpenOcean 7 days users chart
101
Tranchess Protocol
DeFi BSC BSC 37 68.18% $0.00 $0.00 0.00% Tranchess Protocol 7 days users chart
102
Compound
DeFi ETH ETH 35 22.22% $112,265,643.46 $0.12 99.81% Compound 7 days users chart
103
EOSMARKETPLACE
DeFi EOS EOS 35 84.21% $953.17 $54.06 84.08% EOSMARKETPLACE 7 days users chart
104
1inch Network
DeFi BSC BSC 34 6.25% $0.00 $2.11 170.90% 1inch Network 7 days users chart
106
SingularityDAO
DeFi ETH ETH 33 26.92% $21,601.88 $0.00 0.00% SingularityDAO 7 days users chart

Hiển thị 1 - 50 Bỏ qua 2045

Hiển thị các hàng

Phân loại dApp dựa trên đặc điểm và mục đích của nó.

Loại môi trường chuỗi khối được sử dụng để triển khai và chạy dự án này.

Tìm hiểu số liệu này

Số lượng địa chỉ ví tiền điện tử duy nhất đang tương tác với dApp.

Tổng giá trị tài sản hiện tại trong các hợp đồng thông minh của dApp.

Lượng giá trị nhận được cho các hợp đồng thông minh của dApp từ các giao dịch đang diễn ra.

Tìm hiểu số liệu này

Biến đổi dữ liệu lịch sử của người dùng trong khoảng thời gian 30 ngày.

Phân loại dApp dựa trên đặc điểm và mục đích của nó.

Loại môi trường chuỗi khối được sử dụng để triển khai và chạy dự án này.

Tìm hiểu số liệu này

Số lượng địa chỉ ví tiền điện tử duy nhất đang tương tác với dApp.

Tổng giá trị tài sản hiện tại trong các hợp đồng thông minh của dApp.

Lượng giá trị nhận được cho các hợp đồng thông minh của dApp từ các giao dịch đang diễn ra.

Tìm hiểu số liệu này

Loại môi trường chuỗi khối được sử dụng để triển khai và chạy dự án này.

Phân tích dApp DeFi hàng đầu

dApp hàng đầu trong danh mục DeFi , được xếp hạng bởi người dùng trong 24 giờ qua, tiết lộ rằng Oasis App chiếm vị trí đầu bảng với cơ sở người dùng 8.53Kphát triển bởi 4.46%. MakerDAO có số lượng người dùng lớn thứ hai - 8.53K người dùng có tăng vọt4.46%. Ở vị trí thứ ba là MetaMask Swap với 3.99K người dùng.

Lọc dApp DeFi hàng đầu theo số dư cho thấy rằng trong khoảng thời gian 7 ngày qua, JUST có giá trị tài sản cao nhất - $18,140,503,355. Theo dữ liệu được thu thập thông tin, Số dư lớn thứ hai thuộc Polygon POS Bridge với $2,759,410,972 và số dư thứ ba là Uniswap V3 với số dư là $1,176,612,068.

Sau khi lọc dApp hàng đầu trong danh mục DeFi theo khối lượng, JUST rõ ràng là giảm giá với 8.73% giảm & chiếm vị trí đầu tiên với khối lượng $198,444,167 trong 30 ngày qua. JustLend có khối lượng là $49,453,367 và đứng thứ hai với 19.72% nhúng. Trong cửa sổ thời gian 30 ngày, vị trí thứ ba do Defibox với khối lượng nhúng $7,058,416.

Video & tin tức mới nhất về tiền điện tử

Chúng tôi đang thu thập và phân tích dữ liệu từ dApp : dapps trên các giao thức chuỗi khối : protocols

Là nền tảng công nghệ giáo dục tiền ảo số 1, chúng tôi quét các giao thức chuỗi khối khác nhau để cung cấp cho bạn sự lựa chọn lớn nhất về dApp & NFT. Hiện tại, bạn có thể theo dõi dApp 8.5k+ từ chuỗi khối 5. Có được quyền truy cập sớm vào các dApp và NFT mới nhất & thịnh hành. Sử dụng danh mục công cụ theo dõi tiền điện tử để đảm bảo bạn đang theo dõi các dApp phù hợp vào đúng thời điểm.

8.5k+

dApp

5

Các giao thức

1.5M+

Người dùng hàng tháng

dApp Tracker

Câu hỏi thường gặp

Theo dõi dApp DeFi Tiền điện tử hàng đầu như thế nào?

Tất cả những dApp DeFi Tiền điện tử hàng đầu rất dễ theo dõi, miễn là bạn sử dụng công cụ theo dõi tiền điện tử . Tất cả những gì bạn cần làm là điều hướng đến phần “DeFi” và áp dụng các bộ lọc bạn muốn (thời gian, số liệu, v.v...). Bằng cách này, bạn sẽ có thể sắp xếp tất cả các dApp DeFi khác nhau trên mạng và tìm những ứng dụng mà bạn muốn xem xét.

Tôi có thể phân tích dApp DeFi Tiền điện tử hàng đầu với công cụ theo dõi tiền điện tử như thế nào?

Bạn có thể sử dụng công cụ theo dõi tiền điện tử để sắp xếp dApp DeFi Tiền điện tử phù hợp với số lượng người dùng, khối lượng, hoạt động chung, số dư hợp đồng và một số chỉ số khác. Bạn cũng có thể xem phân tích kỹ thuật của dApp và chọn khoảng thời gian cho phân tích của mình! Bằng cách này, bạn sẽ có thể theo dõi bất kỳ dApp DeFi Tiền điện tử hàng đầu được chọn nào một cách rất chính xác!

Sử dụng công cụ theo dõi dApp của BitDegree như thế nào?

Công cụ theo dõi dApp của BitDegree là nền tảng theo dõi số 1 nơi bạn có thể dễ dàng khám phá, kết hợp và quản lý hàng nghìn dApp để luôn được cung cấp thông tin đầy đủ & luôn dẫn đầu trò chơi. Bằng cách kết hợp công cụ theo dõi dApp của BDG vào các chiến lược của bạn, bạn có thể cài đặt các sự kiện và thông báo sự kiện, nhằm phản ứng và đạt được mục tiêu của bạn theo điều kiện thị trường thời gian thực. Chúng tôi không chỉ cung cấp phân tích thống kê mà còn cung cấp dữ liệu lịch sử và hiểu biết của các chuyên gia để có thêm kiến ​​thức chuyên sâu. Tất cả các tài nguyên này đều được sử dụng miễn phí 100%.

dApp là gì?

dApp là một ứng dụng phi tập trung chạy trên mạng P2P, chẳng hạn như chuỗi khối và vận hành được nhờ token. Sự khác biệt chính giữa dApp và các ứng dụng thông thường là chúng loại bỏ người trung gian, nghĩa là không ai có quyền kiểm soát mạng và nó tự vận hành. Ngoài ra, dApp là minh bạch vì dữ liệu được giữ công khai và các hợp đồng thông minh là nguồn mở.

Các dApp có thể được áp dụng ở đâu?

dApp có thể được áp dụng trong các ngành công nghiệp trực tuyến khác nhau, bao gồm quảng cáo, trò chơi, mạng xã hội, ngân hàng, bất động sản, Internet mọi thứ, bầu cử và bỏ phiếu, v.v... Việc sử dụng các dApp gần như là vô hạn và số lượng của chúng tiếp tục tăng lên mỗi ngày, vì vậy không rõ trong tương lai sẽ mang lại những gì. Cách tiếp cận của BitDegree làm cho dApp và các thông tin liên quan đến blockchain khác có thể truy cập tốt và dễ hiểu đối với mọi người trên toàn cầu.

Những lợi ích chính của dApp là gì?

Lợi ích chính của dApp là chúng hoàn toàn không chịu sự kiểm soát của bất kỳ cơ quan duy nhất nào và hoạt động theo logic của hợp đồng thông minh. Điều này có nghĩa là không có cá nhân nào, dù quyền lực đến đâu, không thể kiểm soát dApp sau khi hợp đồng thông minh của nó được đưa vào blockchain. Hơn nữa, hệ thống P2P đảm bảo rằng các ứng dụng phi tập trung tiếp tục chạy ngay cả khi các phần quan trọng của mạng ngừng hoạt động. dApp giao tiếp với các hợp đồng thông minh giúp chức năng và tích hợp tiền ảo trở nên dễ dàng.

binance
×
Đã xác minh

$600 WELCOME BONUS

Earn Huge Exclusive Binance Learners Rewards
Đánh giá