Danh sách học tập của tôi: Sắp ra mắt!
Danh sách học tập của tôi: Sắp ra mắt!

Tìm hiểu bằng các ví dụ thực tế: Chọn, theo dõi & tìm hiểu bất kỳ loại tiền điện tử nào với tính năng Learnlist độc đáo!

Thông báo cho tôi!
Danh mục đầu tư: Sắp ra mắt!
Danh mục đầu tư: Sắp ra mắt!

Cài đặt ví của bạn và nhận thông tin chi tiết hữu ích được hỗ trợ bởi dữ liệu. Dễ dàng học cách sử dụng nó để nhận phần thưởng cao nhất!

Thông báo cho tôi!
Chart loader
Đang tải...
# Tên Danh mục Giao thức Người dùng Số dư Khối lượng Hoạt động
4
Upland
Trò chơi EOS EOS 8.07K 9.70% $68,923.16 $0.00 0.00% Upland 7 days users chart
28
Defibox
DeFi EOS EOS 476 9.16% $42,588,969.02 $59,610.92 60.53% Defibox 7 days users chart
33
AtomicMarket
Thị trường EOS EOS 342 6.04% $11,591.54 $714.02 19.70% AtomicMarket 7 days users chart
63
SportBet
Đánh cược EOS EOS 92 27.78% $108,145.98 $122,110.09 51.37% SportBet 7 days users chart
78
Crypto Dynasty (EOS)
Trò chơi EOS EOS 64 6.67% $6,015.81 $93.46 146.61% Crypto Dynasty (EOS) 7 days users chart
83
Newdex
Sàn giao dịch EOS EOS 55 8.33% $3,515,812,590.63 $19,431.30 79.18% Newdex 7 days users chart
84
BetHash
Đánh cược EOS EOS 55 25.00% $176,851.34 $77,479.53 67.16% BetHash 7 days users chart
86
PIZZA
DeFi EOS EOS 53 39.47% $109,450.04 $2,883.39 7.78% PIZZA 7 days users chart
103
EOSMARKETPLACE
DeFi EOS EOS 35 84.21% $953.17 $54.06 84.08% EOSMARKETPLACE 7 days users chart
144
Alcor.exchange
Sàn giao dịch EOS EOS 17 13.33% $1.28T $20.50 95.60% Alcor.exchange 7 days users chart
167
VIGOR
DeFi EOS EOS 13 18.18% $424,148.65 $25.31 119.30% VIGOR 7 days users chart
190
Danchor
Khác EOS EOS 10 9.09% $3,201,628.20 $122.55 99.31% Danchor 7 days users chart
191
DeFis Network
DeFi EOS EOS 10 42.86% $717,629.46 $0.00 0.00% DeFis Network 7 days users chart
200
DolphinSwap
DeFi EOS EOS 9 0.00% $13,699.82 $13.83 71.34% DolphinSwap 7 days users chart
292
Blockchain Cuties
Trò chơi EOS EOS 6 20.00% $6,619.06 $23.29 48.92% Blockchain Cuties 7 days users chart
313
WhaleEx
Sàn giao dịch EOS EOS 5 25.00% $1,953,671.86 $6.98 6,981,800.00% WhaleEx 7 days users chart
314
sovdex.io
Sàn giao dịch EOS EOS 5 16.67% $47,212.74 $2.68 98.30% sovdex.io 7 days users chart
316
ChainZ Arena - Play and Earn
Trò chơi EOS EOS 5 0.00% $9,475,982.06 $15.23 179.33% ChainZ Arena - Play and Earn 7 days users chart
317
signupeoseos
Khác EOS EOS 5 66.67% $89.34 $4.78 55.05% signupeoseos 7 days users chart
318
evodex
Sàn giao dịch EOS EOS 5 0.00% $12,734.37 $20.44 81.62% evodex 7 days users chart
334
RomeDefi
DeFi EOS EOS 5 16.67% $7,977.46 $14.61 62.35% RomeDefi 7 days users chart
336
Bet Spider
Đánh cược EOS EOS 5 0.00% $231,590.94 $112.86 99.17% Bet Spider 7 days users chart
390
EOS Microloan
DeFi EOS EOS 4 33.33% $5,975.27 $1.61 61.73% EOS Microloan 7 days users chart
391
Boid
Khác EOS EOS 4 50.00% $9,653.87 $5.22 57.55% Boid 7 days users chart
394
Felix
Đánh cược EOS EOS 4 20.00% $11,740.30 $42.81 87.03% Felix 7 days users chart
398
Hamburger
DeFi EOS EOS 4 33.33% $2,582.31 $6.43 65.60% Hamburger 7 days users chart
401
AtomicAssets
Khác EOS EOS 3 78.57% $1,873.22 $1.02 93.58% AtomicAssets 7 days users chart
403
GenPool.io
Khác EOS EOS 3 0.00% $7,577.46 $888.19 33.68% GenPool.io 7 days users chart
497
PCGAMER.BUZZ
Xã hội EOS EOS 2 0.00% $72,303.81 $119.36 14.47% PCGAMER.BUZZ 7 days users chart
518
EOS Royale
Đánh cược EOS EOS 2 50.00% $1,201,282,536.91 $0.00 100.00% EOS Royale 7 days users chart
524
Bapbet
Đánh cược EOS EOS 2 0.00% $402,709.18 $103,687.00 103,786.88% Bapbet 7 days users chart
527
EOS Account Creator
Khác EOS EOS 2 100.00% $2,085.07 $2.55 44.95% EOS Account Creator 7 days users chart
531
Consortium
Khác EOS EOS 2 100.00% $715.53 $52.82 100.00% Consortium 7 days users chart
837
PUML Better Health
Khác EOS EOS 1 0.00% $128.16 $0.00 2.70% PUML Better Health 7 days users chart
849
Chintai
DeFi EOS EOS 1 0.00% $1,595.29 $0.00 0.00% Chintai 7 days users chart
854
BRICKS BATTLE
Trò chơi EOS EOS 1 0.00% $0.19 $1.00 0.00% BRICKS BATTLE 7 days users chart
870
EOSgames.io
Đánh cược EOS EOS 1 0.00% $4,740.48 $0.17 99.43% EOSgames.io 7 days users chart
917
Nineblox
Trò chơi EOS EOS 1 0.00% $80,130,573.34 $0.00 2.13% Nineblox 7 days users chart
919
discussions.app
Khác EOS EOS 1 0.00% $23,247,546.99 $0.00 0.00% discussions.app 7 days users chart
921
333 EOS
Rủi ro cao EOS EOS 1 0.00% $103.80 $0.00 0.00% 333 EOS 7 days users chart
1008
Womplay
Trò chơi EOS EOS 1 0.00% $1,368.40 $0.01 0.00% Womplay 7 days users chart
1201
YOLO
Sàn giao dịch EOS EOS 1 100.00% $0.00 $5.00 100.00% YOLO 7 days users chart
1203
bountyblok.io
Khác EOS EOS 1 0.00% $32,485.91 $0.51 0.00% bountyblok.io 7 days users chart
1212
Happy Poker
Đánh cược EOS EOS 0 0.00% $0.21 $0.00 0.00% Happy Poker 7 days users chart
1221
VSbet - PvP 阵营对战
Đánh cược EOS EOS 0 0.00% $320.71 $0.00 0.00% VSbet - PvP 阵营对战 7 days users chart
1222
Zion.games
Đánh cược EOS EOS 0 0.00% $1.53 $0.00 0.00% Zion.games 7 days users chart
1223
HiGold Miner
Rủi ro cao EOS EOS 0 0.00% $1.40 $0.00 0.00% HiGold Miner 7 days users chart
1224
Gold Coast
Rủi ro cao EOS EOS 0 0.00% $0.20 $0.00 0.00% Gold Coast 7 days users chart
1225
OKBank
Rủi ro cao EOS EOS 0 0.00% $2.56 $0.00 0.00% OKBank 7 days users chart
1226
Lucky HILO
Đánh cược EOS EOS 0 0.00% $25.14 $0.00 0.00% Lucky HILO 7 days users chart

Hiển thị 1 - 50 Bỏ qua 587

Hiển thị các hàng

Phân loại dApp dựa trên đặc điểm và mục đích của nó.

Loại môi trường chuỗi khối được sử dụng để triển khai và chạy dự án này.

Tìm hiểu số liệu này

Số lượng địa chỉ ví tiền điện tử duy nhất đang tương tác với dApp.

Tổng giá trị tài sản hiện tại trong các hợp đồng thông minh của dApp.

Lượng giá trị nhận được cho các hợp đồng thông minh của dApp từ các giao dịch đang diễn ra.

Tìm hiểu số liệu này

Biến đổi dữ liệu lịch sử của người dùng trong khoảng thời gian 30 ngày.

Phân loại dApp dựa trên đặc điểm và mục đích của nó.

Loại môi trường chuỗi khối được sử dụng để triển khai và chạy dự án này.

Tìm hiểu số liệu này

Số lượng địa chỉ ví tiền điện tử duy nhất đang tương tác với dApp.

Tổng giá trị tài sản hiện tại trong các hợp đồng thông minh của dApp.

Lượng giá trị nhận được cho các hợp đồng thông minh của dApp từ các giao dịch đang diễn ra.

Tìm hiểu số liệu này

Loại môi trường chuỗi khối được sử dụng để triển khai và chạy dự án này.

Phân tích dApp EOS hàng đầu

dApp EOS hàng đầu được xếp hạng bởi người dùng trong 24 giờ qua, tiết lộ rằng Upland chiếm vị trí hàng đầu với 8.07K cơ sở người dùng đã được giảm bởi 9.7%. Defibox có số lượng người dùng lớn thứ hai - 476 người dùng có nhúng9.16%. Ở vị trí thứ ba là AtomicMarket với 342 người dùng.

Lọc dApp EOS hàng đầu theo số dư cho thấy rằng trong khoảng thời gian 7 ngày qua, Alcor.exchange có giá trị tài sản cao nhất - $1.28T. Theo dữ liệu được thu thập thông tin, Số dư lớn thứ hai thuộc tipit với $565,815,188,606 và số dư thứ ba là CPUbaole với số dư là $192,199,767,669.

Sau khi lọc dApp EOS hàng đầu trong danh mục theo khối lượng, Defibox rõ ràng là giảm giá với 29.97% giảm & chiếm vị trí đầu tiên với khối lượng $7,058,416 trong 30 ngày qua. BetHash có khối lượng là $4,070,457 và đứng thứ hai với 52.72% nhúng. Trong cửa sổ thời gian 30 ngày, vị trí thứ ba do Bullish với khối lượng trỗi dậy $2,205,523.

Video & tin tức mới nhất về tiền điện tử

Chúng tôi đang thu thập và đánh giá các chỉ số từ dApp 8.5k+ trên giao thức EOS

Tại đây bạn có thể khám phá tất cả các dApp EOS hàng đầu. Giao thức EOS dựa trên tiền ảo EOS, là mã nguồn mở và được sử dụng rộng rãi bởi cộng đồng blockchain. EOS tuyên bố loại bỏ phí giao dịch và được các nhà phát triển và doanh nghiệp từ khắp nơi trên thế giới ưa chuộng. Sử dụng mạng EOS làm lợi thế của bạn - xếp các dApp EOS tiềm năng cao vào danh mục công cụ theo dõi tiền ảo của bạn và biết những hành động bạn cần thực hiện để thành công.

8.5k+

dApp

5

Các giao thức

1.5M+

Người dùng hàng tháng

dApp Tracker

Câu hỏi thường gặp

Tại sao nên theo dõi dApp EOS hàng đầu?

Có nhiều lợi ích khi theo dõi tất cả dApp EOS hàng đầu. Trước tiên, bạn sẽ có thể xem và hiểu xu hướng thị trường và xem những gì phổ biến tại bất kỳ thời điểm nhất định nào. Đến lượt nó, đây có thể là một số thông tin thực sự hữu ích cho bất kỳ ai đang muốn đưa ra quyết định thành công. Theo dõi các dApp này cũng sẽ cho phép bạn hiểu biết hơn về không gian dApp nói chung!

Tôi có thể xem loại thông tin nào trên dApp EOS hàng đầu bằng công cụ theo dõi tiền điện tử?

Công cụ theo dõi tiền điện tử cho phép bạn kiểm tra danh mục và giao thức của một dApp cụ thể được chọn. Sau đó, bạn có thể thấy những thứ như số dư và khối lượng của từng phần dApp EOS hàng đầu, số lượng người dùng, hoạt động, giá token, giới hạn thị trường và hơn thế nữa. Đây là công cụ cuối cùng để theo dõi và quan sát các dApp mà bạn lựa chọn!

Sử dụng công cụ theo dõi dApp của BitDegree như thế nào?

Công cụ theo dõi dApp của BitDegree là nền tảng theo dõi số 1 nơi bạn có thể dễ dàng khám phá, kết hợp và quản lý hàng nghìn dApp để luôn được cung cấp thông tin đầy đủ & luôn dẫn đầu trò chơi. Bằng cách kết hợp công cụ theo dõi dApp của BDG vào các chiến lược của bạn, bạn có thể cài đặt các sự kiện và thông báo sự kiện, nhằm phản ứng và đạt được mục tiêu của bạn theo điều kiện thị trường thời gian thực. Chúng tôi không chỉ cung cấp phân tích thống kê mà còn cung cấp dữ liệu lịch sử và hiểu biết của các chuyên gia để có thêm kiến ​​thức chuyên sâu. Tất cả các tài nguyên này đều được sử dụng miễn phí 100%.

dApp là gì?

dApp là một ứng dụng phi tập trung chạy trên mạng P2P, chẳng hạn như chuỗi khối và vận hành được nhờ token. Sự khác biệt chính giữa dApp và các ứng dụng thông thường là chúng loại bỏ người trung gian, nghĩa là không ai có quyền kiểm soát mạng và nó tự vận hành. Ngoài ra, dApp là minh bạch vì dữ liệu được giữ công khai và các hợp đồng thông minh là nguồn mở.

Các dApp có thể được áp dụng ở đâu?

dApp có thể được áp dụng trong các ngành công nghiệp trực tuyến khác nhau, bao gồm quảng cáo, trò chơi, mạng xã hội, ngân hàng, bất động sản, Internet mọi thứ, bầu cử và bỏ phiếu, v.v... Việc sử dụng các dApp gần như là vô hạn và số lượng của chúng tiếp tục tăng lên mỗi ngày, vì vậy không rõ trong tương lai sẽ mang lại những gì. Cách tiếp cận của BitDegree làm cho dApp và các thông tin liên quan đến blockchain khác có thể truy cập tốt và dễ hiểu đối với mọi người trên toàn cầu.

Những lợi ích chính của dApp là gì?

Lợi ích chính của dApp là chúng hoàn toàn không chịu sự kiểm soát của bất kỳ cơ quan duy nhất nào và hoạt động theo logic của hợp đồng thông minh. Điều này có nghĩa là không có cá nhân nào, dù quyền lực đến đâu, không thể kiểm soát dApp sau khi hợp đồng thông minh của nó được đưa vào blockchain. Hơn nữa, hệ thống P2P đảm bảo rằng các ứng dụng phi tập trung tiếp tục chạy ngay cả khi các phần quan trọng của mạng ngừng hoạt động. dApp giao tiếp với các hợp đồng thông minh giúp chức năng và tích hợp tiền ảo trở nên dễ dàng.

binance
×
Đã xác minh

$600 WELCOME BONUS

Earn Huge Exclusive Binance Learners Rewards
Đánh giá