Danh sách học tập của tôi: Sắp ra mắt!
Danh sách học tập của tôi: Sắp ra mắt!

Tìm hiểu bằng các ví dụ thực tế: Chọn, theo dõi & tìm hiểu bất kỳ loại tiền điện tử nào với tính năng Learnlist độc đáo!

Thông báo cho tôi!
Danh mục đầu tư: Sắp ra mắt!
Danh mục đầu tư: Sắp ra mắt!

Cài đặt ví của bạn và nhận thông tin chi tiết hữu ích được hỗ trợ bởi dữ liệu. Dễ dàng học cách sử dụng nó để nhận phần thưởng cao nhất!

Thông báo cho tôi!
Cronos

Cronos CRO

token
Cronos Giá (CRO)
$0.0508
0.67% Mua CRO

0.0000318 ETH

0.00000190 BTC

Thấp: $0.0509
Cao: $0.0511
24h
Vốn hóa thị trường
$1,282,635,230
0.67%
Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn
$1,536,491,568
0.67%
Khối lượng
24h
$3,923,217
4.42%
Khối lượng / Vốn hóa thị trường
0.0031
Nguồn cung lưu thông
25,263,013,692 CRO
83.48%
Tổng cung tối đa
30,263,013,692
Tổng cung
30,263,013,692

Lịch sử giá của Cronos (CRO)

Chart loader
Đang tải...
Ngày Mở Cao Thấp Đóng Khối lượng Vốn hóa thị trường
Gwe 20, 2023 $0.0513 $0.0514 $0.0509 $0.0512 $4,936,084 $1,293,123,241
Gwe 18, 2023 $0.0512 $0.0519 $0.0510 $0.0511 $6,615,206 $1,292,077,506
Gwe 17, 2023 $0.0511 $0.0523 $0.0510 $0.0512 $11,669,103 $1,293,876,303
Gwe 16, 2023 $0.0511 $0.0515 $0.0509 $0.0511 $3,793,152 $1,289,841,893
Gwe 15, 2023 $0.0509 $0.0514 $0.0505 $0.0511 $5,188,924 $1,290,904,868
Gwe 14, 2023 $0.0505 $0.0511 $0.0505 $0.0509 $4,873,538 $1,286,311,539
Gwe 13, 2023 $0.0502 $0.0506 $0.0501 $0.0505 $3,657,239 $1,276,822,901
Gwe 12, 2023 $0.0500 $0.0511 $0.0500 $0.0502 $5,894,255 $1,268,669,246
Gwe 11, 2023 $0.0521 $0.0525 $0.0497 $0.0500 $9,291,086 $1,263,912,515
Gwe 10, 2023 $0.0519 $0.0528 $0.0517 $0.0521 $10,339,222 $1,316,932,113
Gwe 09, 2023 $0.0528 $0.0532 $0.0518 $0.0519 $7,185,115 $1,310,932,868
Gwe 08, 2023 $0.0516 $0.0529 $0.0513 $0.0527 $10,666,528 $1,332,534,706
Gwe 07, 2023 $0.0503 $0.0519 $0.0500 $0.0516 $9,535,308 $1,302,488,560
Gwe 06, 2023 $0.0504 $0.0505 $0.0498 $0.0503 $8,465,072 $1,271,159,374
Gwe 05, 2023 $0.0505 $0.0508 $0.0499 $0.0504 $6,943,189 $1,272,115,932
Gwe 04, 2023 $0.0508 $0.0524 $0.0504 $0.0505 $10,671,600 $1,276,373,219
Gwe 03, 2023 $0.0505 $0.0509 $0.0503 $0.0508 $5,221,106 $1,284,010,790
Gwe 02, 2023 $0.0500 $0.0506 $0.0500 $0.0505 $5,422,010 $1,274,640,675
Gwe 01, 2023 $0.0505 $0.0506 $0.0497 $0.0500 $7,494,303 $1,263,352,080
Eos 31, 2023 $0.0520 $0.0524 $0.0505 $0.0505 $8,843,054 $1,275,456,236
Eos 30, 2023 $0.0531 $0.0531 $0.0520 $0.0520 $6,215,772 $1,313,888,156
Eos 29, 2023 $0.0528 $0.0531 $0.0506 $0.0531 $14,245,310 $1,340,256,535
Eos 28, 2023 $0.0510 $0.0538 $0.0510 $0.0529 $25,492,187 $1,335,159,572
Eos 27, 2023 $0.0511 $0.0515 $0.0510 $0.0510 $5,839,577 $1,289,163,590
Eos 26, 2023 $0.0512 $0.0514 $0.0510 $0.0511 $3,530,089 $1,290,816,816
Eos 25, 2023 $0.0515 $0.0515 $0.0511 $0.0512 $6,005,789 $1,294,165,406
Eos 24, 2023 $0.0519 $0.0520 $0.0513 $0.0515 $5,923,412 $1,300,835,149
Eos 23, 2023 $0.0518 $0.0523 $0.0510 $0.0513 $5,300,712 $1,296,197,338
Eos 22, 2023 $0.0523 $0.0525 $0.0516 $0.0518 $5,385,582 $1,308,947,166
Eos 21, 2023 $0.0524 $0.0524 $0.0520 $0.0523 $3,913,084 $1,321,888,156

Giá khởi điểm trong ngày cho đồng coin/mã thông báo cụ thể.

Tìm hiểu số liệu này

Giá cao nhất trong ngày cho đồng coin/mã thông báo cụ thể.

Giá thấp nhất trong ngày cho đồng coin/mã thông báo cụ thể.

Giá cuối cùng trong ngày cho đồng coin/mã thông báo cụ thể.

Tìm hiểu số liệu này

Đây là một số liệu định lượng tính toán số lượng đơn vị riêng lẻ của các đồng coin/mã thông báo tiền điện tử cụ thể đã được giao dịch (mua và bán) trong ngày đó. Đó là một chỉ báo cung và cầu của tiền điện tử trực tiếp và hoàn toàn liên quan đến giá thị trường của nó.

Tìm hiểu số liệu này

Vốn hóa thị trường là giá trị tổng thể của tất cả các đồng coin/mã thông báo đã được khai thác hoặc phát hành cho đến thời điểm hiện tại và đang lưu hành (không bị khóa). Nó tương tự như vốn hóa Free-Float của thị trường chứng khoán.

Vốn hóa thị trường = Cung lưu thông x Giá hiện tại.

Tìm hiểu số liệu này

Phân tích lịch sử giá Cronos

Phân tích biểu đồ lịch sử giá Cronos giúp hiểu tiềm năng của tiền điện tử và xác định xu hướng sắp tới của tiền điện tử. Đầu tiên, hãy so sánh giá khởi điểm của CRO trong ngày đầu tiên (Eos 21, 2023) và ngày cuối cùng (Gwe 20, 2023) trong khoảng thời gian 1M. Rõ ràng là vào ngày Eos 21, 2023 giá mở của Cronos là $0.0524, trong khi vào ngày Gwe 20, 2023 giá mở của CRO là $0.0513, hiển thị một mức giá rõ ràng giảm của 2.01%.

Nhìn vào khung thời gian của 1M và so sánh giá cao của Cronos trong Eos 21, 2023 và Gwe 20, 2023, ngày đầu tiên và cuối cùng của khoảng thời gian đã chọn, rõ ràng là giá cao của CRO có giảm mạnh trên 2.00%. Eos 21, 2023 có giá cao nhất là $0.0524 và Gwe 20, 2023 có giá cao nhất là $0.0514. Nói về giá thấp nhất của Cronos, Eos 21, 2023 có giá thấp nhất là $0.0520 , trong khi Eos 21, 2023 có giá thấp nhất là $0.0509. Sau khi so sánh giá CRO thấp nhất của ngày đầu tiên và ngày cuối cùng, rõ ràng là suy giảm trên 2.23%.

So sánh giữa giá đóng cửa của Cronos trong Eos 21, 2023 ($0.0523) so với Gwe 20, 2023 ($0.0512) cho thấy rằng giá đóng cửa của CRO có đã giảm trên 2.18%. Nhìn vào giá trị khối lượng giao dịch của Cronos, chúng ta có thể thấy rằng vào ngày đầu tiên trong khoảng thời gian 1M, $3,913,084 giá trị của CRO đã được giao dịch. So với khối lượng của ngày trước ($4,936,084), có rõ ràng 26.14% tăng trưởng.

Cuối cùng, so sánh về vốn hóa thị trường của Cronos cho thấy rằng trong khung thời gian 1M, nó có đã giảm theo 2.18%, bắt đầu từ $1,321,888,156 và kết thúc tại vốn hóa thị trường $1,293,123,241.

Vào ngày này

Gwengolo 21

Cronos CRO
Hôm nay
$0.0508
|
2022 (1 bloaz 'zo)
$0.1039
|
2021 (2 vloaz 'zo)
$0.1612
|
2020 (3 bloaz 'zo)
$0.1596
|
2019 (4 bloaz 'zo)
$0.0394

Video & tin tức mới nhất về tiền điện tử

Giá thị trường hiện tại của một loại tiền điện tử cụ thể.

Tìm hiểu số liệu này

Giá thị trường của tiền điện tử thay đổi theo phần trăm trong vòng 24 giờ qua (1 ngày).

Tìm hiểu số liệu này

Giá trị tiền điện tử cao nhất trong lịch sử.

Tìm hiểu số liệu này

Giá trị tiền điện tử thấp nhất trong lịch sử.

Tìm hiểu số liệu này

Vốn hóa thị trường là giá trị tổng thể của tất cả các đồng coin/mã thông báo đã được khai thác hoặc phát hành cho đến thời điểm hiện tại và đang lưu hành (không bị khóa). Nó tương tự như vốn hóa Free-Float của thị trường chứng khoán.

Vốn hóa thị trường = Cung lưu thông x Giá hiện tại.

Tìm hiểu số liệu này

Vốn hóa thị trường là giá trị tổng thể của tất cả các đồng coin/mã thông báo đã được khai thác hoặc phát hành cho đến thời điểm hiện tại và đang lưu hành (không bị khóa). Nó tương tự như vốn hóa Free-Float của thị trường chứng khoán.

Vốn hóa thị trường = Cung lưu thông x Giá hiện tại.

Tìm hiểu số liệu này

FDMC là vốn hóa thị trường nếu nguồn cung tối đa của đồng coin/token được lưu hành hoàn toàn .

FDMC = Nguồn cung tối đa x Giá hiện tại.

Lưu ý: nếu nguồn cung tối đa không có sẵn hoặc không có giới hạn, thì tổng nguồn cung được sử dụng để tính giá trị. FDMC sẽ không được xác định và được đánh dấu là '-' nếu không có hình thức nguồn cung nào.

Tìm hiểu số liệu này

FDMC là vốn hóa thị trường nếu nguồn cung tối đa của đồng coin/token được lưu hành hoàn toàn .

FDMC = Nguồn cung tối đa x Giá hiện tại.

Lưu ý: nếu nguồn cung tối đa không có sẵn hoặc không có giới hạn, thì tổng nguồn cung được sử dụng để tính giá trị. FDMC sẽ không được xác định và được đánh dấu là '-' nếu không có hình thức nguồn cung nào.

Tìm hiểu số liệu này

Đây là một số liệu định lượng tính toán lượng đơn vị tiền điện tử coin/mã thông báo cụ thể đã được giao dịch (mua và bán) trong vòng 24 giờ qua. Đó là một chỉ báo cung và cầu trực tiếp của tiền điện tử và hoàn toàn liên quan đến giá thị trường của nó.

Tìm hiểu số liệu này

Đây là một số liệu định lượng tính toán lượng đơn vị tiền điện tử coin/mã thông báo cụ thể đã được giao dịch (mua và bán) trong vòng 24 giờ qua. Đó là một chỉ báo cung và cầu trực tiếp của tiền điện tử và hoàn toàn liên quan đến giá thị trường của nó.

Tìm hiểu số liệu này

Sự thống trị vốn hóa thị trường tiền điện tử hiện tại trong số tất cả các loại tiền điện tử khác trên thị trường.

Tìm hiểu số liệu này

Tỷ lệ giữa khối lượng và giá trị vốn hóa thị trường.

Tỷ lệ giữa khối lượng và giá trị vốn hóa thị trường.

Lưu hành công khai số lượng tiền điện tử coin/token cụ thể đã được khai thác hoặc phát hành cho đến nay và không bị khóa/đặt cược (có sẵn để giao dịch công khai).

Tìm hiểu số liệu này

Dữ liệu đã xác minh

Nguồn cung lưu hành của dự án Cronos đã được xác minh và tương đương:

Nguồn cung lưu thông

25,263,013,692 CRO

Số lượng đồng coin/token tối đa theo lý thuyết tuyệt đối được mã hóa và sẽ tồn tại trong vòng đời của tiền điện tử. Tương tự như cổ phiếu pha loãng hoàn toàn của thị trường chứng khoán.

Lưu ý: Nguồn cung tối đa sẽ không được xác định và được đánh dấu là '-' nếu chủ dự án không xác minh/cung cấp bất kỳ dữ liệu nào.

Tìm hiểu số liệu này

Số lượng của tất cả các đồng coin/token đã từng được phát hành (ngay cả khi đồng tiền bị khóa), trừ đi tất cả các đồng coin/token đã bị loại bỏ khỏi lưu thông (bị đốt cháy). Tổng cung tương tự như cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường chứng khoán.

Tổng cung = Tất cả số tiền đã phát hành - Số tiền bị đốt.

Lưu ý: Tổng cung sẽ không được xác định và được đánh dấu là '-' nếu chủ dự án không xác minh/cung cấp bất kỳ dữ liệu nào.

Tìm hiểu số liệu này
Chia sẻ với bạn bè

Giá hiện tại của Cronos là $0.0508

binance
×
Đã xác minh

$600 WELCOME BONUS

Earn Huge Exclusive Binance Learners Rewards
Đánh giá