🚨 Time is Running Out: Reserve Your Spot in the Lucky Draw & Claim Rewards! START NOW
Học để nhận các phần thưởng thực tế

Học để nhận các phần thưởng thực tế

Thu thập Bit, tăng Bằng cấp của bạn và nhận các phần thưởng thực tế!

Mới
Các khóa học Video
Các khóa học Video
Không dùng được nữa.
Mở rộng sự nghiệp của bạn với các khóa học video trực tuyến. Đi sâu vào cuộc phiêu lưu học tập của bạn!
Thuật ngữ crypto:  Chữ cái M
Jun 19, 2023 |
đã cập nhật Apr 02, 2024

Nguồn cung tối đa là gì?

Max Supply Ý nghĩa:
Nguồn Cung Tối Đa - ước lượng gần đúng nhất có thể về số lượng tiền điện tử tối đa sẽ tồn tại trong suốt sự tồn tại của loại tiền điện tử đó.
dễ
2 phút

Hãy cùng tìm hiểu ý nghĩa Nguồn Cung Tối Đa, định nghĩa trong tiền điện tử, nguồn cung tối đa là gì, và tất cả các thông tin chi tiết khác.

Max Supply là gì? Max Supply (Nguồn cung tối đa, tổng cung tối đa) nói tới con số gần đúng nhất có thể về tổng số coin mà một loại tiền điện tử sẽ có trong suốt sự tồn tại của nó. Khi đạt đến nguồn cung tối đa của tài sản, không thể có thêm đồng xu nào được sản xuất theo bất kỳ cách nào.

Max Supply là gì? Nguồn cung tối đa không được sử dụng thay thế cho nhau với tổng nguồn cung (Total supply). Nguồn cung tối đa bao gồm tất cả các đồng tiền đã được đào, đốt và chưa được đào. Tổng cung có thể được tính bằng cách lấy số coin đã đào trừ đi số coin đã được đốt.

Max Supply là gì? Nhiều loại tiền điện tử, chẳng hạn như Bitcoin (BTC), có nguồn cung cấp tối đa được xác định trước được ghi trong giao thức của chúng. Nguồn cung tối đa của Bitcoin được giới hạn ở mức 21 triệu coin.

Ethereum (ETH) không có nguồn cung cố định được xác định trước, có nghĩa là nguồn cung tối đa của nó thực tế không thể dự đoán được.