🚨 Time is Running Out: Reserve Your Spot in the Lucky Draw & Claim Rewards! START NOW
Học để nhận các phần thưởng thực tế

Học để nhận các phần thưởng thực tế

Thu thập Bit, tăng Bằng cấp của bạn và nhận các phần thưởng thực tế!

Mới
Các khóa học Video
Các khóa học Video
Không dùng được nữa.
Mở rộng sự nghiệp của bạn với các khóa học video trực tuyến. Đi sâu vào cuộc phiêu lưu học tập của bạn!
Thuật ngữ crypto:  Chữ cái F
Jun 19, 2023 |
đã cập nhật Apr 02, 2024

Vốn hóa thị trường được pha loãng hoàn toàn là gì?

Fully Diluted Market Cap Ý nghĩa:
Vốn hóa thị trường được pha loãng hoàn toàn - dự đoán gần đúng về giới hạn thị trường của tài sản, giả định rằng tất cả các token đều đang được lưu hành.
dễ
3 phút

Hãy cùng tìm hiểu ý nghĩa Vốn hóa thị trường được pha loãng hoàn toàn, định nghĩa trong tiền điện tử, vốn hóa thị trường được pha loãng hoàn toàn là gì, và tất cả các thông tin chi tiết khác.

Vốn hóa thị trường là tổng giá trị của một tài sản tiền điện tử trên thị trường. Mặt khác, vốn hóa thị trường được pha loãng hoàn toàn là tổng giá trị của một tài sản tiền điện tử cụ thể, được tính toán dựa trên giả định rằng tất cả các token của dự án đã được phân phối.

Nó được xác định bằng cách nhân giá hiện tại của một tài sản với nguồn cung tối đa. Mặt khác, vốn hóa thị trường hiện tại được tính bằng cách nhân nguồn cung lưu thông hiện tại với giá hiện tại của tài sản.

Hãy nhớ rằng vốn hóa thị trường được pha loãng hoàn toàn có thể không phải là ước tính chính xác nhất về giá tương lai của tài sản. Trường hợp này xảy ra vì nó bỏ qua mọi khả năng giảm giá và giả định rằng vốn hóa thị trường trong tương lai sẽ tăng tỷ lệ thuận với nguồn cung lưu thông.

Ví dụ: lưu ý rằng đôi khi nguồn cung cấp token tăng lên, giá của token có thể giảm nếu nguồn cung lớn hơn nhu cầu. Điều này sẽ dẫn đến nguồn cung dư thừa, có thể dẫn đến lạm phát. Vì vậy, các nhà giao dịch không nên chỉ dựa vào vốn hóa thị trường được pha loãng hoàn toàn khi đưa ra quyết định về khoản đầu tư trong tương lai của mình.