🚨 Time is Running Out: Reserve Your Spot in the Lucky Draw & Claim Rewards! START NOW
Học để nhận các phần thưởng thực tế

Học để nhận các phần thưởng thực tế

Thu thập Bit, tăng Bằng cấp của bạn và nhận các phần thưởng thực tế!

Mới
Các khóa học Video
Các khóa học Video
Không dùng được nữa.
Mở rộng sự nghiệp của bạn với các khóa học video trực tuyến. Đi sâu vào cuộc phiêu lưu học tập của bạn!
Thuật ngữ crypto:  Chữ cái I
Jun 19, 2023 |
đã cập nhật Apr 02, 2024

Lạm phát là gì?

Inflation Ý nghĩa:
Lạm phát - xảy ra khi giá trị mua của tiền giảm trong khi giá cả tăng.
dễ
1 phút

Hãy cùng tìm hiểu ý nghĩa Lạm phát, định nghĩa trong tiền điện tử, lạm phát là gì, và tất cả các thông tin chi tiết khác.

Lạm phát (Inflation) là kết quả của một quá trình bao gồm giảm giá trị mua của tiền tăng giá bán.