Danh sách học tập của tôi: Sắp ra mắt!
Danh sách học tập của tôi: Sắp ra mắt!

Tìm hiểu bằng các ví dụ thực tế: Chọn, theo dõi & tìm hiểu bất kỳ loại tiền điện tử nào với tính năng Learnlist độc đáo!

Thông báo cho tôi!
Danh mục đầu tư: Sắp ra mắt!
Danh mục đầu tư: Sắp ra mắt!

Cài đặt ví của bạn và nhận thông tin chi tiết hữu ích được hỗ trợ bởi dữ liệu. Dễ dàng học cách sử dụng nó để nhận phần thưởng cao nhất!

Thông báo cho tôi!
Chart loader
Đang tải...
# Tên Danh mục Giao thức Người dùng Số dư Khối lượng Hoạt động
37
Find Six Dice
Đánh cược Polygon Polygon 299 0.00% $0.00 $0.00 0.00% Find Six Dice 7 days users chart
41
BetFury
Đánh cược BSC BSC 102 0.00% $0.00 $0.00 0.00% BetFury 7 days users chart
62
SportBet
Đánh cược EOS EOS 92 27.78% $108,145.98 $122,110.09 51.37% SportBet 7 days users chart
81
BetHash
Đánh cược EOS EOS 55 25.00% $176,851.34 $77,479.53 67.16% BetHash 7 days users chart
89
HunnyPlay
Đánh cược BSC BSC 50 28.21% $169.59 $28.57 145.89% HunnyPlay 7 days users chart
199
888TRON
Đánh cược TRON TRON 4 55.56% $4,260,258.51 $15,105.53 9.84% 888TRON 7 days users chart
201
HunnyPlay
Đánh cược Polygon Polygon 9 800.00% $19,222.43 $489.27 100.00% HunnyPlay 7 days users chart
205
888STARZ.BET
Đánh cược TRON TRON 4 55.56% $4,262,342.51 $15,105.53 9.84% 888STARZ.BET 7 days users chart
229
LUMINOUS
Đánh cược TRON TRON 6 33.33% $457,097.35 $725.15 0.05% LUMINOUS 7 days users chart
264
SportX
Đánh cược Polygon Polygon 6 0.00% $0.00 $0.00 0.00% SportX 7 days users chart
286
Dexsport
Đánh cược BSC BSC 16 23.08% $0.00 $0.00 0.00% Dexsport 7 days users chart
312
Bet Spider
Đánh cược EOS EOS 5 0.00% $231,590.94 $112.86 99.17% Bet Spider 7 days users chart
330
BetSwirl
Đánh cược Polygon Polygon 4 0.00% $0.00 $0.00 0.00% BetSwirl 7 days users chart
331
HunnyPoker
Đánh cược BSC BSC 4 100.00% $10.69 $0.00 0.00% HunnyPoker 7 days users chart
367
Fairspin Token
Đánh cược BSC BSC 4 33.33% $0.00 $0.00 0.00% Fairspin Token 7 days users chart
375
Felix
Đánh cược EOS EOS 4 20.00% $11,740.30 $42.81 87.03% Felix 7 days users chart
393
Fomo3D
Đánh cược ETH ETH 3 25.00% $1,306.80 $0.00 0.00% Fomo3D 7 days users chart
401
TreasureKey
Đánh cược Polygon Polygon 3 25.00% $0.08 $0.00 0.00% TreasureKey 7 days users chart
421
megaball.io
Đánh cược ETH ETH 1 100.00% $6.84 $0.00 0.00% megaball.io 7 days users chart
423
LUCKYFLIP
Đánh cược Polygon Polygon 3 200.00% $1,974,189.63 $4,066.04 127,917.50% LUCKYFLIP 7 days users chart
465
Fairspin Token
Đánh cược ETH ETH 3 100.00% $543.79 $0.00 0.00% Fairspin Token 7 days users chart
501
EOS Royale
Đánh cược EOS EOS 2 50.00% $1,201,282,536.91 $0.00 100.00% EOS Royale 7 days users chart
505
Degens
Đánh cược ETH ETH 2 60.00% $32,147.44 $0.00 0.00% Degens 7 days users chart
506
Bapbet
Đánh cược EOS EOS 2 0.00% $402,709.18 $103,687.00 103,786.88% Bapbet 7 days users chart
561
ChainRoulette
Đánh cược Polygon Polygon 2 100.00% $51.00 $0.00 0.00% ChainRoulette 7 days users chart
567
StakeMars Protocol
Đánh cược Polygon Polygon 2 0.00% $0.00 $0.00 0.00% StakeMars Protocol 7 days users chart
594
BetU
Đánh cược BSC BSC 1 100.00% $0.00 $0.00 0.00% BetU 7 days users chart
632
Pirate Dice
Đánh cược Polygon Polygon 2 0.00% $0.00 $0.00 0.00% Pirate Dice 7 days users chart
719
WINk
Đánh cược TRON TRON 1 0.00% $344,255.42 $0.00 0.00% WINk 7 days users chart
792
EOSgames.io
Đánh cược EOS EOS 1 0.00% $4,740.48 $0.17 99.43% EOSgames.io 7 days users chart
797
Espacio
Đánh cược TRON TRON 0 0.00% $1.00 $0.00 0.00% Espacio 7 days users chart
799
BetHash - 1,000,000 TRX Gift
Đánh cược TRON TRON 4 100.00% $43,561.83 $14,950.00 100.00% BetHash - 1,000,000 TRX Gift 7 days users chart
801
All For One (VfSE Lottery)
Đánh cược ETH ETH 3 100.00% $0.05 $0.03 100.00% All For One (VfSE Lottery) 7 days users chart
909
Polyroll
Đánh cược Polygon Polygon 1 50.00% $52.55 $0.00 0.00% Polyroll 7 days users chart
1005
RXCGames
Đánh cược BSC BSC 1 50.00% $0.00 $0.00 0.00% RXCGames 7 days users chart
1064
Ruletka
Đánh cược Polygon Polygon 1 100.00% $0.00 $0.00 0.00% Ruletka 7 days users chart
1066
Slot Machine
Đánh cược Polygon Polygon 1 50.00% $0.00 $0.00 0.00% Slot Machine 7 days users chart
1074
Under1
Đánh cược Polygon Polygon 1 0.00% $0.00 $0.00 0.00% Under1 7 days users chart
1152
CoinPoker
Đánh cược Polygon Polygon 1 66.67% $0.00 $0.00 0.00% CoinPoker 7 days users chart
1203
EFUN
Đánh cược BSC BSC 0 0.00% $0.00 $0.00 0.00% EFUN 7 days users chart
1348
Game1Network
Đánh cược BSC BSC 0 0.00% $0.06 $0.00 0.00% Game1Network 7 days users chart
1349
GameBit Finance
Đánh cược BSC BSC 0 0.00% $0.00 $0.00 0.00% GameBit Finance 7 days users chart
1382
GXG
Đánh cược BSC BSC 0 0.00% $0.00 $0.00 0.00% GXG 7 days users chart
1401
Hunch
Đánh cược BSC BSC 0 0.00% $0.00 $0.00 0.00% Hunch 7 days users chart
1437
King of the Blockchain
Đánh cược BSC BSC 0 0.00% $0.00 $0.00 0.00% King of the Blockchain 7 days users chart
1442
KobanCoins
Đánh cược BSC BSC 0 0.00% $0.00 $0.00 0.00% KobanCoins 7 days users chart
1467
Let Me Out
Đánh cược BSC BSC 0 0.00% $0.00 $0.00 0.00% Let Me Out 7 days users chart
1483
Lottery on Chains
Đánh cược BSC BSC 0 0.00% $0.02 $0.00 0.00% Lottery on Chains 7 days users chart
1484
Lottery Token
Đánh cược BSC BSC 0 0.00% $0.00 $0.00 0.00% Lottery Token 7 days users chart
1485
LotteryX
Đánh cược BSC BSC 0 0.00% $0.00 $0.00 0.00% LotteryX 7 days users chart

Hiển thị 1 - 50 Bỏ qua 1136

Hiển thị các hàng

Phân loại dApp dựa trên đặc điểm và mục đích của nó.

Loại môi trường chuỗi khối được sử dụng để triển khai và chạy dự án này.

Tìm hiểu số liệu này

Số lượng địa chỉ ví tiền điện tử duy nhất đang tương tác với dApp.

Tổng giá trị tài sản hiện tại trong các hợp đồng thông minh của dApp.

Lượng giá trị nhận được cho các hợp đồng thông minh của dApp từ các giao dịch đang diễn ra.

Tìm hiểu số liệu này

Biến đổi dữ liệu lịch sử của người dùng trong khoảng thời gian 30 ngày.

Phân loại dApp dựa trên đặc điểm và mục đích của nó.

Loại môi trường chuỗi khối được sử dụng để triển khai và chạy dự án này.

Tìm hiểu số liệu này

Số lượng địa chỉ ví tiền điện tử duy nhất đang tương tác với dApp.

Tổng giá trị tài sản hiện tại trong các hợp đồng thông minh của dApp.

Lượng giá trị nhận được cho các hợp đồng thông minh của dApp từ các giao dịch đang diễn ra.

Tìm hiểu số liệu này

Loại môi trường chuỗi khối được sử dụng để triển khai và chạy dự án này.

Phân tích dApp Đánh cược hàng đầu

dApp hàng đầu trong danh mục Đánh cược , được xếp hạng bởi người dùng trong 24 giờ qua, tiết lộ rằng Find Six Dice chiếm vị trí đầu bảng với cơ sở người dùng 299vững chắc bởi 0%. BetFury có số lượng người dùng lớn thứ hai - 102 người dùng có biến đổi0%. Ở vị trí thứ ba là SportBet với 92 người dùng.

Lọc dApp Đánh cược hàng đầu theo số dư cho thấy rằng trong khoảng thời gian 7 ngày qua, EOS Max có giá trị tài sản cao nhất - $55,358,984,596. Theo dữ liệu được thu thập thông tin, Số dư lớn thứ hai thuộc Dice với $25,718,566,424 và số dư thứ ba là EarnBet với số dư là $11,535,860,501.

Sau khi lọc dApp hàng đầu trong danh mục Đánh cược theo khối lượng, BetHash rõ ràng là giảm giá với 52.72% giảm & chiếm vị trí đầu tiên với khối lượng $4,070,457 trong 30 ngày qua. SportBet có khối lượng là $1,592,355 và đứng thứ hai với 1.98% nhúng. Trong cửa sổ thời gian 30 ngày, vị trí thứ ba do 888TRON với khối lượng nhúng $744,712.

Video & tin tức mới nhất về tiền điện tử

Chúng tôi đang thu thập và phân tích dữ liệu từ dApp : dapps trên các giao thức chuỗi khối : protocols

Là nền tảng công nghệ giáo dục tiền ảo số 1, chúng tôi quét các giao thức chuỗi khối khác nhau để cung cấp cho bạn sự lựa chọn lớn nhất về dApp & NFT. Hiện tại, bạn có thể theo dõi dApp 8.5k+ từ chuỗi khối 5. Có được quyền truy cập sớm vào các dApp và NFT mới nhất & thịnh hành. Sử dụng danh mục công cụ theo dõi tiền điện tử để đảm bảo bạn đang theo dõi các dApp phù hợp vào đúng thời điểm.

8.5k+

dApp

5

Các giao thức

1.5M+

Người dùng hàng tháng

dApp Tracker

Câu hỏi thường gặp

Tôi có thể theo dõi bao nhiêu dApp đánh cược Etheruem hàng đầu?

Sử dụng công cụ theo dõi tiền điện tử, bạn có thể theo dõi và xem không giới hạn dApp đánh cược Tiền điện tử. Cho dù bạn muốn theo dõi một dApp duy nhất vì nó khiến bạn quan tâm hay bạn có một vài dự án muốn kiểm tra, công cụ được đề cập sẽ cho phép bạn làm điều đó.

Tôi có thể xem thông tin chung nào trên từng dApp đánh cược Tiền điện tử hàng đầu?

Truy cập công cụ theo dõi tiền điện tử và vào trang đích của từng dApp đánh cược Tiền điện tử khác nhau, bạn có thể xem số liệu hiệu suất của dApp đó (số và đồ thị), mức độ phổ biến chung của nó, một số ảnh chụp màn hình từ bên trong dApp, phân tích kỹ thuật và một số dApp được đề xuất có thể tương tự như ứng dụng bạn đang xem.

Sử dụng công cụ theo dõi dApp của BitDegree như thế nào?

Công cụ theo dõi dApp của BitDegree là nền tảng theo dõi số 1 nơi bạn có thể dễ dàng khám phá, kết hợp và quản lý hàng nghìn dApp để luôn được cung cấp thông tin đầy đủ & luôn dẫn đầu trò chơi. Bằng cách kết hợp công cụ theo dõi dApp của BDG vào các chiến lược của bạn, bạn có thể cài đặt các sự kiện và thông báo sự kiện, nhằm phản ứng và đạt được mục tiêu của bạn theo điều kiện thị trường thời gian thực. Chúng tôi không chỉ cung cấp phân tích thống kê mà còn cung cấp dữ liệu lịch sử và hiểu biết của các chuyên gia để có thêm kiến ​​thức chuyên sâu. Tất cả các tài nguyên này đều được sử dụng miễn phí 100%.

dApp là gì?

dApp là một ứng dụng phi tập trung chạy trên mạng P2P, chẳng hạn như chuỗi khối và vận hành được nhờ token. Sự khác biệt chính giữa dApp và các ứng dụng thông thường là chúng loại bỏ người trung gian, nghĩa là không ai có quyền kiểm soát mạng và nó tự vận hành. Ngoài ra, dApp là minh bạch vì dữ liệu được giữ công khai và các hợp đồng thông minh là nguồn mở.

Các dApp có thể được áp dụng ở đâu?

dApp có thể được áp dụng trong các ngành công nghiệp trực tuyến khác nhau, bao gồm quảng cáo, trò chơi, mạng xã hội, ngân hàng, bất động sản, Internet mọi thứ, bầu cử và bỏ phiếu, v.v... Việc sử dụng các dApp gần như là vô hạn và số lượng của chúng tiếp tục tăng lên mỗi ngày, vì vậy không rõ trong tương lai sẽ mang lại những gì. Cách tiếp cận của BitDegree làm cho dApp và các thông tin liên quan đến blockchain khác có thể truy cập tốt và dễ hiểu đối với mọi người trên toàn cầu.

Những lợi ích chính của dApp là gì?

Lợi ích chính của dApp là chúng hoàn toàn không chịu sự kiểm soát của bất kỳ cơ quan duy nhất nào và hoạt động theo logic của hợp đồng thông minh. Điều này có nghĩa là không có cá nhân nào, dù quyền lực đến đâu, không thể kiểm soát dApp sau khi hợp đồng thông minh của nó được đưa vào blockchain. Hơn nữa, hệ thống P2P đảm bảo rằng các ứng dụng phi tập trung tiếp tục chạy ngay cả khi các phần quan trọng của mạng ngừng hoạt động. dApp giao tiếp với các hợp đồng thông minh giúp chức năng và tích hợp tiền ảo trở nên dễ dàng.

binance
×
Đã xác minh

$600 WELCOME BONUS

Earn Huge Exclusive Binance Learners Rewards
Đánh giá