Danh sách học tập của tôi: Sắp ra mắt!
Danh sách học tập của tôi: Sắp ra mắt!

Tìm hiểu bằng các ví dụ thực tế: Chọn, theo dõi & tìm hiểu bất kỳ loại tiền điện tử nào với tính năng Learnlist độc đáo!

Thông báo cho tôi!
Danh mục đầu tư: Sắp ra mắt!
Danh mục đầu tư: Sắp ra mắt!

Cài đặt ví của bạn và nhận thông tin chi tiết hữu ích được hỗ trợ bởi dữ liệu. Dễ dàng học cách sử dụng nó để nhận phần thưởng cao nhất!

Thông báo cho tôi!
Chart loader
Đang tải...
# Tên Danh mục Giao thức Người dùng Số dư Khối lượng Hoạt động
12
SunSwap
Sàn giao dịch TRON TRON 1.3K 19.51% $719,250,181.58 $8,748,854.09 4.85% SunSwap 7 days users chart
16
ToCandy
Khác TRON TRON 998 1,367.65% $5.86 $0.00 0.00% ToCandy 7 days users chart
53
JustLend
DeFi TRON TRON 141 80.77% $485,035,105.85 $662,673.84 122.04% JustLend 7 days users chart
64
JUST
DeFi TRON TRON 76 16.92% $18,140,503,355.04 $3,947,666.34 1.52% JUST 7 days users chart
115
Bankroll Network
Khác TRON TRON 26 18.18% $11,536,567.77 $0.00 100.00% Bankroll Network 7 days users chart
199
888TRON
Đánh cược TRON TRON 9 28.57% $4,260,258.51 $61,730.00 207.18% 888TRON 7 days users chart
205
888STARZ.BET
Đánh cược TRON TRON 9 28.57% $4,262,342.51 $61,730.00 207.18% 888STARZ.BET 7 days users chart
229
LUMINOUS
Đánh cược TRON TRON 8 11.11% $457,097.35 $9,613.00 2,556.70% LUMINOUS 7 days users chart
255
JustMoney Exchange
Sàn giao dịch TRON TRON 7 133.33% $468.01 $1,908.98 445.39% JustMoney Exchange 7 days users chart
269
Devikins
Trò chơi TRON TRON 6 100.00% $1,590.94 $0.00 0.00% Devikins 7 days users chart
299
Blockchain Cuties
Trò chơi TRON TRON 5 25.00% $65,577.30 $50.41 83.22% Blockchain Cuties 7 days users chart
307
Blockchain Cuties
Trò chơi TRON TRON 5 25.00% $65,577.66 $50.41 83.22% Blockchain Cuties 7 days users chart
373
ZEDXION
Sàn giao dịch TRON TRON 4 300.00% $14.00 $0.00 0.00% ZEDXION 7 days users chart
380
MegaCryptoPolis
Trò chơi TRON TRON 4 0.00% $625.25 $0.00 0.00% MegaCryptoPolis 7 days users chart
387
Tewkenaire (TRON)
Rủi ro cao TRON TRON 3 200.00% $3,120,417.84 $0.00 0.00% Tewkenaire (TRON) 7 days users chart
420
SocialSwap.io
Sàn giao dịch TRON TRON 3 50.00% $49,459.38 $0.00 0.00% SocialSwap.io 7 days users chart
437
Token Batchsender
Khác TRON TRON 3 0.00% $420,700.00 $16,414.00 556.56% Token Batchsender 7 days users chart
469
Tron Ninjas
Sưu tầm TRON TRON 3 100.00% $2,501.00 $0.00 0.00% Tron Ninjas 7 days users chart
470
BRUTUS TOKEN
Rủi ro cao TRON TRON 3 200.00% $3.21 $1,140.00 100.00% BRUTUS TOKEN 7 days users chart
499
TRON Token Bulksender
Khác TRON TRON 2 100.00% $26,604.00 $1,439.00 100.00% TRON Token Bulksender 7 days users chart
588
Forsage
Rủi ro cao TRON TRON 2 0.00% $0.00 $5,800.00 14.71% Forsage 7 days users chart
589
USTX DEX
DeFi TRON TRON 2 100.00% $1,810.41 $0.00 0.00% USTX DEX 7 days users chart
705
FragTycoon
Rủi ro cao TRON TRON 1 0.00% $0.00 $0.00 0.00% FragTycoon 7 days users chart
718
USWAP
Sàn giao dịch TRON TRON 1 0.00% $6,489.45 $8,800.00 25.71% USWAP 7 days users chart
719
WINk
Đánh cược TRON TRON 1 100.00% $344,255.42 $0.00 0.00% WINk 7 days users chart
720
Sun
DeFi TRON TRON 1 50.00% $13,594,635.20 $0.00 0.00% Sun 7 days users chart
723
Just.game
Rủi ro cao TRON TRON 1 100.00% $134,979,080.71 $0.00 0.00% Just.game 7 days users chart
727
ChainZ Arena - Play and Earn
Trò chơi TRON TRON 1 50.00% $5,329.87 $0.00 100.00% ChainZ Arena - Play and Earn 7 days users chart
728
KODX
DeFi TRON TRON 1 0.00% $0.00 $0.00 0.00% KODX 7 days users chart
747
TronPrime
Khác TRON TRON 1 100.00% $254,782.75 $0.00 0.00% TronPrime 7 days users chart
791
Infinity Stones
Rủi ro cao TRON TRON 1 50.00% $71,611.41 $0.00 100.00% Infinity Stones 7 days users chart
797
Espacio
Đánh cược TRON TRON 1 100.00% $1.00 $0.00 0.00% Espacio 7 days users chart
799
BetHash - 1,000,000 TRX Gift
Đánh cược TRON TRON 1 66.67% $43,561.83 $0.00 100.00% BetHash - 1,000,000 TRX Gift 7 days users chart
804
TronPrime
Khác TRON TRON 1 100.00% $254,782.75 $0.00 0.00% TronPrime 7 days users chart
1170
TronMiner
Rủi ro cao TRON TRON 1 0.00% $958.40 $0.00 0.00% TronMiner 7 days users chart
1208
SunTronOcean
Rủi ro cao TRON TRON 0 0.00% $1,351.20 $0.00 0.00% SunTronOcean 7 days users chart
1640
DF Cloud Mining
Rủi ro cao TRON TRON 0 0.00% $0.00 $0.00 0.00% DF Cloud Mining 7 days users chart
1641
DFB
Rủi ro cao TRON TRON 0 0.00% $618.00 $0.00 0.00% DFB 7 days users chart
1642
Doggytron
Rủi ro cao TRON TRON 0 0.00% $0.00 $0.00 0.00% Doggytron 7 days users chart
1643
Easy Invest
Rủi ro cao TRON TRON 0 0.00% $92.81 $0.00 0.00% Easy Invest 7 days users chart
1644
Easy Three Line
Rủi ro cao TRON TRON 0 0.00% $0.00 $0.00 0.00% Easy Three Line 7 days users chart
1645
EFT
DeFi TRON TRON 0 0.00% $0.00 $0.00 0.00% EFT 7 days users chart
1646
Elon Tron
Rủi ro cao TRON TRON 0 0.00% $0.00 $0.00 0.00% Elon Tron 7 days users chart
1647
Entertainer Punks
Sưu tầm TRON TRON 0 0.00% $0.00 $0.00 0.00% Entertainer Punks 7 days users chart
1648
Ethron Investors
Rủi ro cao TRON TRON 0 0.00% $8.98 $0.00 0.00% Ethron Investors 7 days users chart
1649
FastBor (FSTB)
Rủi ro cao TRON TRON 0 0.00% $0.00 $0.00 0.00% FastBor (FSTB) 7 days users chart
1650
Find the Key
Đánh cược TRON TRON 0 0.00% $50.00 $0.00 0.00% Find the Key 7 days users chart
1651
FlatCoin DEX
Rủi ro cao TRON TRON 0 0.00% $0.00 $0.00 0.00% FlatCoin DEX 7 days users chart
1652
FoodPunks
Sưu tầm TRON TRON 0 0.00% $0.49 $0.00 0.00% FoodPunks 7 days users chart
1653
Galaxy Online
Trò chơi TRON TRON 0 0.00% $10.00 $0.00 0.00% Galaxy Online 7 days users chart

Hiển thị 1 - 50 Bỏ qua 1409

Hiển thị các hàng

Phân loại dApp dựa trên đặc điểm và mục đích của nó.

Loại môi trường chuỗi khối được sử dụng để triển khai và chạy dự án này.

Tìm hiểu số liệu này

Số lượng địa chỉ ví tiền điện tử duy nhất đang tương tác với dApp.

Tổng giá trị tài sản hiện tại trong các hợp đồng thông minh của dApp.

Lượng giá trị nhận được cho các hợp đồng thông minh của dApp từ các giao dịch đang diễn ra.

Tìm hiểu số liệu này

Biến đổi dữ liệu lịch sử của người dùng trong khoảng thời gian 30 ngày.

Phân loại dApp dựa trên đặc điểm và mục đích của nó.

Loại môi trường chuỗi khối được sử dụng để triển khai và chạy dự án này.

Tìm hiểu số liệu này

Số lượng địa chỉ ví tiền điện tử duy nhất đang tương tác với dApp.

Tổng giá trị tài sản hiện tại trong các hợp đồng thông minh của dApp.

Lượng giá trị nhận được cho các hợp đồng thông minh của dApp từ các giao dịch đang diễn ra.

Tìm hiểu số liệu này

Loại môi trường chuỗi khối được sử dụng để triển khai và chạy dự án này.

Phân tích dApp Tron hàng đầu

dApp Tron hàng đầu được xếp hạng bởi người dùng trong 24 giờ qua, tiết lộ rằng SunSwap chiếm vị trí hàng đầu với 1.3K cơ sở người dùng đã được phát triển bởi 19.51%. ToCandy có số lượng người dùng lớn thứ hai - 998 người dùng có tăng vọt1367.65%. Ở vị trí thứ ba là JustLend với 141 người dùng.

Lọc dApp Tron hàng đầu theo số dư cho thấy rằng trong khoảng thời gian 7 ngày qua, JUST có giá trị tài sản cao nhất - $18,140,503,355. Theo dữ liệu được thu thập thông tin, Số dư lớn thứ hai thuộc SunSwap với $719,250,182 và số dư thứ ba là JustLend với số dư là $485,035,106.

Sau khi lọc dApp Tron hàng đầu trong danh mục theo khối lượng, SunSwap rõ ràng là giảm giá với 49.59% giảm & chiếm vị trí đầu tiên với khối lượng $329,740,996 trong 30 ngày qua. JUST có khối lượng là $203,753,034 và đứng thứ hai với 30.82% nhúng. Trong cửa sổ thời gian 30 ngày, vị trí thứ ba do JustLend với khối lượng nhúng $46,457,121.

Video & tin tức mới nhất về tiền điện tử

dApp 8.5k+ trên blockchain TRON được thu thập và giám sát hàng ngày bởi người dùng 1.5M+

Khám phá, theo dõi và đánh giá dApp Tron hàng đầu với Công cụ theo dõi tiền điện tử. Tron là chuỗi công khai phát triển nhanh nhất với khoảng 50 triệu tài khoản. Bạn có thể chọn dApp Tron hàng đầu hứa hẹn nhất, so sánh số liệu của chúng với những dApp khác, và đưa ra quyết định giá trị nhất hiện nay.

8.5k+

dApp

5

Các giao thức

1.5M+

Người dùng hàng tháng

dApp Tracker

Câu hỏi thường gặp

Tại sao nên theo dõi dApp Tron hàng đầu?

Có nhiều lợi ích khi theo dõi tất cả dApp Tron hàng đầu. Trước tiên, bạn sẽ có thể xem và hiểu xu hướng thị trường và xem những gì phổ biến tại bất kỳ thời điểm nhất định nào. Đến lượt nó, đây có thể là một số thông tin thực sự hữu ích cho bất kỳ ai đang muốn đưa ra quyết định thành công. Theo dõi các dApp này cũng sẽ cho phép bạn hiểu biết hơn về không gian dApp nói chung!

Tôi có thể xem loại thông tin nào trên dApp Tron hàng đầu bằng công cụ theo dõi tiền điện tử?

Công cụ theo dõi tiền điện tử cho phép bạn kiểm tra danh mục và giao thức của một dApp cụ thể được chọn. Sau đó, bạn có thể thấy những thứ như số dư và khối lượng của từng phần dApp Tron hàng đầu, số lượng người dùng, hoạt động, giá token, giới hạn thị trường và hơn thế nữa. Đây là công cụ cuối cùng để theo dõi và quan sát các dApp mà bạn lựa chọn!

Sử dụng công cụ theo dõi dApp của BitDegree như thế nào?

Công cụ theo dõi dApp của BitDegree là nền tảng theo dõi số 1 nơi bạn có thể dễ dàng khám phá, kết hợp và quản lý hàng nghìn dApp để luôn được cung cấp thông tin đầy đủ & luôn dẫn đầu trò chơi. Bằng cách kết hợp công cụ theo dõi dApp của BDG vào các chiến lược của bạn, bạn có thể cài đặt các sự kiện và thông báo sự kiện, nhằm phản ứng và đạt được mục tiêu của bạn theo điều kiện thị trường thời gian thực. Chúng tôi không chỉ cung cấp phân tích thống kê mà còn cung cấp dữ liệu lịch sử và hiểu biết của các chuyên gia để có thêm kiến ​​thức chuyên sâu. Tất cả các tài nguyên này đều được sử dụng miễn phí 100%.

dApp là gì?

dApp là một ứng dụng phi tập trung chạy trên mạng P2P, chẳng hạn như chuỗi khối và vận hành được nhờ token. Sự khác biệt chính giữa dApp và các ứng dụng thông thường là chúng loại bỏ người trung gian, nghĩa là không ai có quyền kiểm soát mạng và nó tự vận hành. Ngoài ra, dApp là minh bạch vì dữ liệu được giữ công khai và các hợp đồng thông minh là nguồn mở.

Các dApp có thể được áp dụng ở đâu?

dApp có thể được áp dụng trong các ngành công nghiệp trực tuyến khác nhau, bao gồm quảng cáo, trò chơi, mạng xã hội, ngân hàng, bất động sản, Internet mọi thứ, bầu cử và bỏ phiếu, v.v... Việc sử dụng các dApp gần như là vô hạn và số lượng của chúng tiếp tục tăng lên mỗi ngày, vì vậy không rõ trong tương lai sẽ mang lại những gì. Cách tiếp cận của BitDegree làm cho dApp và các thông tin liên quan đến blockchain khác có thể truy cập tốt và dễ hiểu đối với mọi người trên toàn cầu.

Những lợi ích chính của dApp là gì?

Lợi ích chính của dApp là chúng hoàn toàn không chịu sự kiểm soát của bất kỳ cơ quan duy nhất nào và hoạt động theo logic của hợp đồng thông minh. Điều này có nghĩa là không có cá nhân nào, dù quyền lực đến đâu, không thể kiểm soát dApp sau khi hợp đồng thông minh của nó được đưa vào blockchain. Hơn nữa, hệ thống P2P đảm bảo rằng các ứng dụng phi tập trung tiếp tục chạy ngay cả khi các phần quan trọng của mạng ngừng hoạt động. dApp giao tiếp với các hợp đồng thông minh giúp chức năng và tích hợp tiền ảo trở nên dễ dàng.

binance
×
Đã xác minh

$600 WELCOME BONUS

Earn Huge Exclusive Binance Learners Rewards
Đánh giá