Danh sách học tập của tôi: Sắp ra mắt!
Danh sách học tập của tôi: Sắp ra mắt!

Tìm hiểu bằng các ví dụ thực tế: Chọn, theo dõi & tìm hiểu bất kỳ loại tiền điện tử nào với tính năng Learnlist độc đáo!

Thông báo cho tôi!
Danh mục đầu tư: Sắp ra mắt!
Danh mục đầu tư: Sắp ra mắt!

Cài đặt ví của bạn và nhận thông tin chi tiết hữu ích được hỗ trợ bởi dữ liệu. Dễ dàng học cách sử dụng nó để nhận phần thưởng cao nhất!

Thông báo cho tôi!
Chart loader
Đang tải...
# Tên Danh mục Giao thức Người dùng Số dư Khối lượng Hoạt động
1
Uniswap
Sàn giao dịch ETH ETH 11.08K 20.73% $1,205,043,552.64 $6,590.01 52.73% Uniswap 7 days users chart
10
Uniswap V3
Sàn giao dịch Polygon Polygon 1.74K 0.06% $0.00 $1,182,576.84 132.39% Uniswap V3 7 days users chart
11
KyberSwap
Sàn giao dịch Polygon Polygon 1.34K 21.86% $139,562,517.10 $42,044.96 69.62% KyberSwap 7 days users chart
12
SunSwap
Sàn giao dịch TRON TRON 1.3K 19.51% $719,250,181.58 $8,748,854.09 4.85% SunSwap 7 days users chart
15
QuickSwap
Sàn giao dịch Polygon Polygon 1.03K 3.29% $0.00 $143,258.55 358.81% QuickSwap 7 days users chart
27
OpenOcean
Sàn giao dịch BSC BSC 526 16.90% $0.00 $117.61 17.54% OpenOcean 7 days users chart
42
SushiSwap
Sàn giao dịch ETH ETH 209 31.45% $158,278,058.67 $123.55 2.13% SushiSwap 7 days users chart
47
KyberSwap
Sàn giao dịch ETH ETH 169 64.08% $8,340.25 $0.00 100.00% KyberSwap 7 days users chart
48
Bogged.Finance
Sàn giao dịch BSC BSC 154 9.22% $1,037.12 $82.10 21.11% Bogged.Finance 7 days users chart
80
Newdex
Sàn giao dịch EOS EOS 55 8.33% $3,515,812,590.63 $19,431.30 79.18% Newdex 7 days users chart
132
AirSwap
Sàn giao dịch ETH ETH 20 42.86% $12,923.72 $0.00 0.00% AirSwap 7 days users chart
133
KnightSwap
Sàn giao dịch BSC BSC 20 17.65% $0.00 $3.15 42.90% KnightSwap 7 days users chart
147
Alcor.exchange
Sàn giao dịch EOS EOS 17 13.33% $1.28T $20.50 95.60% Alcor.exchange 7 days users chart
175
Magician
Sàn giao dịch Polygon Polygon 11 21.43% $0.00 $0.00 0.00% Magician 7 days users chart
184
AmpleSwap
Sàn giao dịch BSC BSC 11 175.00% $0.00 $1.34 16,596.64% AmpleSwap 7 days users chart
187
Dfyn Network
Sàn giao dịch Polygon Polygon 11 37.50% $0.00 $0.00 0.00% Dfyn Network 7 days users chart
222
KyberSwap
Sàn giao dịch BSC BSC 8 38.46% $0.00 $0.00 0.00% KyberSwap 7 days users chart
251
Capital DEX
Sàn giao dịch ETH ETH 7 600.00% $24,192.35 $1.67 100.00% Capital DEX 7 days users chart
255
JustMoney Exchange
Sàn giao dịch TRON TRON 7 133.33% $468.01 $1,908.98 445.39% JustMoney Exchange 7 days users chart
272
ComethSwap
Sàn giao dịch Polygon Polygon 6 33.33% $0.00 $0.00 100.00% ComethSwap 7 days users chart
273
Jetswap
Sàn giao dịch BSC BSC 6 25.00% $0.00 $0.00 0.00% Jetswap 7 days users chart
290
Gswap by Gravis Finance
Sàn giao dịch Polygon Polygon 5 0.00% $0.00 $0.00 0.00% Gswap by Gravis Finance 7 days users chart
292
Metroswap
Sàn giao dịch Polygon Polygon 5 28.57% $0.00 $0.00 0.00% Metroswap 7 days users chart
301
Kromatika Finance
Sàn giao dịch ETH ETH 5 66.67% $0.00 $0.00 0.00% Kromatika Finance 7 days users chart
303
WhaleEx
Sàn giao dịch EOS EOS 5 25.00% $1,953,671.86 $6.98 6,981,800.00% WhaleEx 7 days users chart
304
sovdex.io
Sàn giao dịch EOS EOS 5 16.67% $47,212.74 $2.68 98.30% sovdex.io 7 days users chart
309
evodex
Sàn giao dịch EOS EOS 5 0.00% $12,734.37 $20.44 81.62% evodex 7 days users chart
332
BirbSwap
Sàn giao dịch BSC BSC 4 0.00% $0.00 $0.00 0.00% BirbSwap 7 days users chart
373
ZEDXION
Sàn giao dịch TRON TRON 4 300.00% $14.00 $0.00 0.00% ZEDXION 7 days users chart
377
Uniswap V1
Sàn giao dịch ETH ETH 4 20.00% $4,178,671.93 $0.00 0.00% Uniswap V1 7 days users chart
388
ForkDelta
Sàn giao dịch ETH ETH 3 84.21% $11,942,776.13 $0.00 0.00% ForkDelta 7 days users chart
416
Mdex
Sàn giao dịch BSC BSC 3 0.00% $0.00 $0.00 0.00% Mdex 7 days users chart
420
SocialSwap.io
Sàn giao dịch TRON TRON 3 50.00% $49,459.38 $0.00 0.00% SocialSwap.io 7 days users chart
424
Jetswap
Sàn giao dịch Polygon Polygon 3 50.00% $0.00 $0.00 0.00% Jetswap 7 days users chart
443
DeFi Plaza
Sàn giao dịch ETH ETH 3 40.00% $300,666.79 $0.73 62.73% DeFi Plaza 7 days users chart
455
ZEDXION
Sàn giao dịch BSC BSC 3 50.00% $0.00 $0.00 0.00% ZEDXION 7 days users chart
468
Jswap.finance
Sàn giao dịch BSC BSC 3 200.00% $0.00 $0.00 0.00% Jswap.finance 7 days users chart
479
PolyZap
Sàn giao dịch Polygon Polygon 2 0.00% $0.00 $0.00 0.00% PolyZap 7 days users chart
494
Unicly
Sàn giao dịch ETH ETH 2 86.67% $0.45 $1.70 94.77% Unicly 7 days users chart
550
IdaMurni
Sàn giao dịch Polygon Polygon 2 0.00% $0.00 $0.00 0.00% IdaMurni 7 days users chart
623
VulcanDex
Sàn giao dịch Polygon Polygon 2 100.00% $0.00 $0.00 0.00% VulcanDex 7 days users chart
642
Algebra
Sàn giao dịch Polygon Polygon 2 100.00% $0.00 $0.00 0.00% Algebra 7 days users chart
662
Bit2Me
Sàn giao dịch ETH ETH 2 100.00% $1,587.77 $0.00 0.00% Bit2Me 7 days users chart
693
SokuSwap
Sàn giao dịch BSC BSC 1 100.00% $0.00 $0.00 0.00% SokuSwap 7 days users chart
718
USWAP
Sàn giao dịch TRON TRON 1 0.00% $6,489.45 $8,800.00 25.71% USWAP 7 days users chart
721
Balancer
Sàn giao dịch ETH ETH 1 66.67% $99,192,764.05 $0.00 0.00% Balancer 7 days users chart
739
YOLO
Sàn giao dịch EOS EOS 1 100.00% $0.00 $5.00 100.00% YOLO 7 days users chart
752
CheeseSwap
Sàn giao dịch BSC BSC 1 100.00% $0.00 $0.00 0.00% CheeseSwap 7 days users chart
759
PolyDEX
Sàn giao dịch Polygon Polygon 1 0.00% $0.00 $0.00 0.00% PolyDEX 7 days users chart
911
ARKEN Finance
Sàn giao dịch Polygon Polygon 1 100.00% $0.00 $0.00 0.00% ARKEN Finance 7 days users chart

Hiển thị 1 - 50 Bỏ qua 272

Hiển thị các hàng

Phân loại dApp dựa trên đặc điểm và mục đích của nó.

Loại môi trường chuỗi khối được sử dụng để triển khai và chạy dự án này.

Tìm hiểu số liệu này

Số lượng địa chỉ ví tiền điện tử duy nhất đang tương tác với dApp.

Tổng giá trị tài sản hiện tại trong các hợp đồng thông minh của dApp.

Lượng giá trị nhận được cho các hợp đồng thông minh của dApp từ các giao dịch đang diễn ra.

Tìm hiểu số liệu này

Biến đổi dữ liệu lịch sử của người dùng trong khoảng thời gian 30 ngày.

Phân loại dApp dựa trên đặc điểm và mục đích của nó.

Loại môi trường chuỗi khối được sử dụng để triển khai và chạy dự án này.

Tìm hiểu số liệu này

Số lượng địa chỉ ví tiền điện tử duy nhất đang tương tác với dApp.

Tổng giá trị tài sản hiện tại trong các hợp đồng thông minh của dApp.

Lượng giá trị nhận được cho các hợp đồng thông minh của dApp từ các giao dịch đang diễn ra.

Tìm hiểu số liệu này

Loại môi trường chuỗi khối được sử dụng để triển khai và chạy dự án này.

Phân tích dApp Sàn giao dịch hàng đầu

dApp hàng đầu trong danh mục Sàn giao dịch , được xếp hạng bởi người dùng trong 24 giờ qua, tiết lộ rằng Uniswap chiếm vị trí đầu bảng với cơ sở người dùng 11.08Kgiảm bởi 20.73%. Uniswap V3 có số lượng người dùng lớn thứ hai - 1.74K người dùng có nhúng0.06%. Ở vị trí thứ ba là KyberSwap với 1.34K người dùng.

Lọc dApp Sàn giao dịch hàng đầu theo số dư cho thấy rằng trong khoảng thời gian 7 ngày qua, Alcor.exchange có giá trị tài sản cao nhất - $1.28T. Theo dữ liệu được thu thập thông tin, Số dư lớn thứ hai thuộc Newdex với $3,515,812,591 và số dư thứ ba là Uniswap với số dư là $1,205,043,553.

Sau khi lọc dApp hàng đầu trong danh mục Sàn giao dịch theo khối lượng, SunSwap rõ ràng là giảm giá với 49.59% giảm & chiếm vị trí đầu tiên với khối lượng $329,740,996 trong 30 ngày qua. Uniswap V3 có khối lượng là $36,106,617 và đứng thứ hai với 17.84% nhúng. Trong cửa sổ thời gian 30 ngày, vị trí thứ ba do KyberSwap với khối lượng nhúng $8,156,827.

Video & tin tức mới nhất về tiền điện tử

Chúng tôi đang thu thập và phân tích dữ liệu từ dApp : dapps trên các giao thức chuỗi khối : protocols

Là nền tảng công nghệ giáo dục tiền ảo số 1, chúng tôi quét các giao thức chuỗi khối khác nhau để cung cấp cho bạn sự lựa chọn lớn nhất về dApp & NFT. Hiện tại, bạn có thể theo dõi dApp 8.5k+ từ chuỗi khối 5. Có được quyền truy cập sớm vào các dApp và NFT mới nhất & thịnh hành. Sử dụng danh mục công cụ theo dõi tiền điện tử để đảm bảo bạn đang theo dõi các dApp phù hợp vào đúng thời điểm.

8.5k+

dApp

5

Các giao thức

1.5M+

Người dùng hàng tháng

dApp Tracker

Câu hỏi thường gặp

Tại sao phải theo dõi dApp Tiền điện tử sàn giao dịch hàng đầu?

Công cụ theo dõi tiền điện tử ho phép bạn theo dõi nhiều số liệu dApp Tiền điện tử sàn giao dịch khác nhau hàng đầu. Tất cả các số liệu được đề cập này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về các dApp được đề cập và cũng cung cấp cho bạn thông tin về những sàn giao dịch nào đáng chú ý và kiểm tra.

Công cụ theo dõi tiền điện tử theo dõi các chỉ số dApp Tiền điện tử sàn giao dịch hàng đầu nào?

Công cụ theo dõi tiền điện tử cho phép bạn kiểm tra số lượng người dùng, khối lượng và số dư của các dApp Tiền điện tử sàn giao dịch hàng đầu. Trên hết, bạn cũng có thể tìm thấy thông tin về giao thức mà các dApp này dựa trên đó, hoạt động liên quan đến chúng, giới hạn thị trường token và giá, tổng giá trị bị khóa và hơn thế nữa.

Sử dụng công cụ theo dõi dApp của BitDegree như thế nào?

Công cụ theo dõi dApp của BitDegree là nền tảng theo dõi số 1 nơi bạn có thể dễ dàng khám phá, kết hợp và quản lý hàng nghìn dApp để luôn được cung cấp thông tin đầy đủ & luôn dẫn đầu trò chơi. Bằng cách kết hợp công cụ theo dõi dApp của BDG vào các chiến lược của bạn, bạn có thể cài đặt các sự kiện và thông báo sự kiện, nhằm phản ứng và đạt được mục tiêu của bạn theo điều kiện thị trường thời gian thực. Chúng tôi không chỉ cung cấp phân tích thống kê mà còn cung cấp dữ liệu lịch sử và hiểu biết của các chuyên gia để có thêm kiến ​​thức chuyên sâu. Tất cả các tài nguyên này đều được sử dụng miễn phí 100%.

dApp là gì?

dApp là một ứng dụng phi tập trung chạy trên mạng P2P, chẳng hạn như chuỗi khối và vận hành được nhờ token. Sự khác biệt chính giữa dApp và các ứng dụng thông thường là chúng loại bỏ người trung gian, nghĩa là không ai có quyền kiểm soát mạng và nó tự vận hành. Ngoài ra, dApp là minh bạch vì dữ liệu được giữ công khai và các hợp đồng thông minh là nguồn mở.

Các dApp có thể được áp dụng ở đâu?

dApp có thể được áp dụng trong các ngành công nghiệp trực tuyến khác nhau, bao gồm quảng cáo, trò chơi, mạng xã hội, ngân hàng, bất động sản, Internet mọi thứ, bầu cử và bỏ phiếu, v.v... Việc sử dụng các dApp gần như là vô hạn và số lượng của chúng tiếp tục tăng lên mỗi ngày, vì vậy không rõ trong tương lai sẽ mang lại những gì. Cách tiếp cận của BitDegree làm cho dApp và các thông tin liên quan đến blockchain khác có thể truy cập tốt và dễ hiểu đối với mọi người trên toàn cầu.

Những lợi ích chính của dApp là gì?

Lợi ích chính của dApp là chúng hoàn toàn không chịu sự kiểm soát của bất kỳ cơ quan duy nhất nào và hoạt động theo logic của hợp đồng thông minh. Điều này có nghĩa là không có cá nhân nào, dù quyền lực đến đâu, không thể kiểm soát dApp sau khi hợp đồng thông minh của nó được đưa vào blockchain. Hơn nữa, hệ thống P2P đảm bảo rằng các ứng dụng phi tập trung tiếp tục chạy ngay cả khi các phần quan trọng của mạng ngừng hoạt động. dApp giao tiếp với các hợp đồng thông minh giúp chức năng và tích hợp tiền ảo trở nên dễ dàng.

binance
×
Đã xác minh

$600 WELCOME BONUS

Earn Huge Exclusive Binance Learners Rewards
Đánh giá