Danh sách học tập của tôi: Sắp ra mắt!
Danh sách học tập của tôi: Sắp ra mắt!

Tìm hiểu bằng các ví dụ thực tế: Chọn, theo dõi & tìm hiểu bất kỳ loại tiền điện tử nào với tính năng Learnlist độc đáo!

Thông báo cho tôi!
Danh mục đầu tư: Sắp ra mắt!
Danh mục đầu tư: Sắp ra mắt!

Cài đặt ví của bạn và nhận thông tin chi tiết hữu ích được hỗ trợ bởi dữ liệu. Dễ dàng học cách sử dụng nó để nhận phần thưởng cao nhất!

Thông báo cho tôi!
Chart loader
Đang tải...
# Tên Danh mục Giao thức Người dùng Số dư Khối lượng Hoạt động
1
Uniswap
Sàn giao dịch ETH ETH 11.08K 20.73% $1,205,043,552.64 $6,590.01 52.73% Uniswap 7 days users chart
2
MakerDAO
DeFi ETH ETH 8.53K 4.46% $994,138,957.39 $6,166.68 26.74% MakerDAO 7 days users chart
3
Oasis App
DeFi ETH ETH 8.53K 4.46% $994,012,390.91 $6,166.68 26.74% Oasis App 7 days users chart
6
MetaMask Swap
DeFi ETH ETH 3.99K 0.40% $143,091.51 $1,406.16 13.72% MetaMask Swap 7 days users chart
7
ShibaSwap
DeFi ETH ETH 2.42K 41.99% $113,323,481.16 $0.00 0.00% ShibaSwap 7 days users chart
17
LIDO
DeFi ETH ETH 969 7.79% $239,368,374.27 $3,149.51 61.20% LIDO 7 days users chart
21
Uniswap V3
DeFi ETH ETH 783 16.00% $1,176,612,067.94 $12,136.09 38.82% Uniswap V3 7 days users chart
32
WBTC
DeFi ETH ETH 397 4.80% $2,846.48 $0.00 0.00% WBTC 7 days users chart
35
HEX
Rủi ro cao ETH ETH 322 1.90% $186,505.19 $0.00 0.00% HEX 7 days users chart
36
Livepeer
Xã hội ETH ETH 307 8.87% $56,679.61 $0.00 0.00% Livepeer 7 days users chart
40
Polygon POS Bridge
DeFi ETH ETH 253 6.30% $2,759,410,972.26 $202.60 242.44% Polygon POS Bridge 7 days users chart
42
SushiSwap
Sàn giao dịch ETH ETH 209 31.45% $158,278,058.67 $123.55 2.13% SushiSwap 7 days users chart
45
Nexo.io
DeFi ETH ETH 178 47.11% $277,941.42 $0.00 0.00% Nexo.io 7 days users chart
47
KyberSwap
Sàn giao dịch ETH ETH 169 64.08% $8,340.25 $0.00 100.00% KyberSwap 7 days users chart
50
Sushi
DeFi ETH ETH 152 15.15% $83,202,461.98 $201.82 48.00% Sushi 7 days users chart
52
Convex Finance
DeFi ETH ETH 141 2.76% $321,788,509.62 $0.00 0.00% Convex Finance 7 days users chart
55
Synthetix
DeFi ETH ETH 151 21.77% $1,600,283.94 $0.00 0.00% Synthetix 7 days users chart
56
ETH2 Deposit Contract
DeFi ETH ETH 120 11.11% $29,986,165.48 $6,432.00 41.57% ETH2 Deposit Contract 7 days users chart
60
Foundation
Thị trường ETH ETH 106 0.93% $384.60 $18.56 32.63% Foundation 7 days users chart
65
Sunrise Gaming
DeFi ETH ETH 76 67.66% $0.00 $0.00 0.00% Sunrise Gaming 7 days users chart
66
Wormhole
DeFi ETH ETH 75 6.25% $224,015,792.10 $15.15 92.14% Wormhole 7 days users chart
69
Origin Protocol
Khác ETH ETH 72 132.26% $7,816.24 $0.00 0.00% Origin Protocol 7 days users chart
70
Mask Network
Xã hội ETH ETH 68 21.43% $70,817.82 $0.00 0.00% Mask Network 7 days users chart
71
Abracadabra.Money
DeFi ETH ETH 68 53.42% $138,412,058.65 $0.00 0.00% Abracadabra.Money 7 days users chart
72
Parallel Alpha
Sưu tầm ETH ETH 66 8.20% $26.82 $0.00 0.00% Parallel Alpha 7 days users chart
74
Aave V2
DeFi ETH ETH 64 27.27% $45,380.14 $0.00 0.00% Aave V2 7 days users chart
76
Flexa
DeFi ETH ETH 61 7.02% $9,078.80 $0.00 0.00% Flexa 7 days users chart
79
yearn.finance (YFI)
DeFi ETH ETH 84 47.37% $6,249,187.26 $0.00 0.00% yearn.finance (YFI) 7 days users chart
82
Merit Circle
Trò chơi ETH ETH 54 12.50% $25.30 $0.00 0.00% Merit Circle 7 days users chart
90
Curve
DeFi ETH ETH 64 28.00% $437,141,132.61 $315.98 6,166.48% Curve 7 days users chart
92
Mirror
DeFi ETH ETH 48 17.07% $38,318.42 $0.00 0.00% Mirror 7 days users chart
94
OpenOcean
DeFi ETH ETH 45 13.46% $782.72 $10.76 99.27% OpenOcean 7 days users chart
95
Liquity
DeFi ETH ETH 42 26.32% $209,324,541.19 $133.99 564.80% Liquity 7 days users chart
96
The Sandbox Marketplace
Thị trường ETH ETH 41 62.73% $357.18 $0.00 0.00% The Sandbox Marketplace 7 days users chart
101
Compound
DeFi ETH ETH 35 22.22% $112,265,643.46 $0.12 99.81% Compound 7 days users chart
104
UFO Gaming
Trò chơi ETH ETH 34 70.00% $4,878.86 $0.00 0.00% UFO Gaming 7 days users chart
105
SingularityDAO
DeFi ETH ETH 33 26.92% $21,601.88 $0.00 0.00% SingularityDAO 7 days users chart
108
adidas Originals Into the Metaverse
Sưu tầm ETH ETH 31 3.13% $34.59 $0.00 0.00% adidas Originals Into the Metaverse 7 days users chart
109
Mirandus
Trò chơi ETH ETH 31 19.23% $115,103.62 $0.00 0.00% Mirandus 7 days users chart
111
BlockBank
DeFi ETH ETH 30 25.00% $0.00 $0.00 0.00% BlockBank 7 days users chart
114
Numerai
Khác ETH ETH 38 40.74% $15,971.18 $0.00 0.00% Numerai 7 days users chart
122
SuperRare.co
Thị trường ETH ETH 24 26.32% $111.53 $0.00 0.00% SuperRare.co 7 days users chart
125
Mutant Ape Yacht Club
Sưu tầm ETH ETH 22 56.86% $23,106.00 $0.00 0.00% Mutant Ape Yacht Club 7 days users chart
128
TrueFi
DeFi ETH ETH 21 27.59% $10,985.94 $0.00 0.00% TrueFi 7 days users chart
130
Linear Finance
DeFi ETH ETH 18 10.00% $1,333.40 $0.00 0.00% Linear Finance 7 days users chart
131
UMA
DeFi ETH ETH 20 45.95% $71,316.89 $0.00 0.00% UMA 7 days users chart
132
AirSwap
Sàn giao dịch ETH ETH 20 42.86% $12,923.72 $0.00 0.00% AirSwap 7 days users chart
136
Lil Pudgys
Sưu tầm ETH ETH 19 5.00% $0.07 $0.00 0.00% Lil Pudgys 7 days users chart
137
Bored Ape Kennel Club
Sưu tầm ETH ETH 18 33.33% $6.32 $0.00 0.00% Bored Ape Kennel Club 7 days users chart
140
Ooki
DeFi ETH ETH 18 5.88% $13,972,637.24 $0.00 0.00% Ooki 7 days users chart

Hiển thị 1 - 50 Bỏ qua 3092

Hiển thị các hàng

Phân loại dApp dựa trên đặc điểm và mục đích của nó.

Loại môi trường chuỗi khối được sử dụng để triển khai và chạy dự án này.

Tìm hiểu số liệu này

Số lượng địa chỉ ví tiền điện tử duy nhất đang tương tác với dApp.

Tổng giá trị tài sản hiện tại trong các hợp đồng thông minh của dApp.

Lượng giá trị nhận được cho các hợp đồng thông minh của dApp từ các giao dịch đang diễn ra.

Tìm hiểu số liệu này

Biến đổi dữ liệu lịch sử của người dùng trong khoảng thời gian 30 ngày.

Phân loại dApp dựa trên đặc điểm và mục đích của nó.

Loại môi trường chuỗi khối được sử dụng để triển khai và chạy dự án này.

Tìm hiểu số liệu này

Số lượng địa chỉ ví tiền điện tử duy nhất đang tương tác với dApp.

Tổng giá trị tài sản hiện tại trong các hợp đồng thông minh của dApp.

Lượng giá trị nhận được cho các hợp đồng thông minh của dApp từ các giao dịch đang diễn ra.

Tìm hiểu số liệu này

Loại môi trường chuỗi khối được sử dụng để triển khai và chạy dự án này.

Phân tích dApp Ethereum hàng đầu

dApp Ethereum hàng đầu được xếp hạng bởi người dùng trong 24 giờ qua, tiết lộ rằng Uniswap chiếm vị trí hàng đầu với 11.08K cơ sở người dùng đã được giảm bởi 20.73%. MakerDAO có số lượng người dùng lớn thứ hai - 8.53K người dùng có tăng vọt4.46%. Ở vị trí thứ ba là Oasis App với 8.53K người dùng.

Lọc dApp Ethereum hàng đầu theo số dư cho thấy rằng trong khoảng thời gian 7 ngày qua, Polygon POS Bridge có giá trị tài sản cao nhất - $2,759,410,972. Theo dữ liệu được thu thập thông tin, Số dư lớn thứ hai thuộc Uniswap với $1,205,043,553 và số dư thứ ba là Uniswap V3 với số dư là $1,176,612,068.

Sau khi lọc dApp Ethereum hàng đầu trong danh mục theo khối lượng, Uniswap rõ ràng là giảm giá với 10.21% giảm & chiếm vị trí đầu tiên với khối lượng $589,455 trong 30 ngày qua. LIDO có khối lượng là $409,412 và đứng thứ hai với 5.65% nhúng. Trong cửa sổ thời gian 30 ngày, vị trí thứ ba do ETH2 Deposit Contract với khối lượng trỗi dậy $401,981.

Video & tin tức mới nhất về tiền điện tử

Chúng tôi đang thu thập và phân tích dữ liệu từ dApp 8.5k+ trên chuỗi khối Ethereum

Tại đây bạn có thể dễ dàng theo dõi và phân tích hàng nghìn dApp Ethereum :category. Ethereum là blockchain được sử dụng tích cực nhất và là tiền ảo thứ hai tính theo vốn hóa thị trường sau Bitcoin. Công cụ theo dõi dApp của BitDegree cho phép bạn nhận được thông tin mới nhất về dApp Ethereum phổ biến nhất hoặc mới ra mắt hàng đầu và khám phá ứng dụng Ethereum đào vàng tiếp theo.

8.5k+

dApp

5

Các giao thức

1.5M+

Người dùng hàng tháng

dApp Tracker

Câu hỏi thường gặp

Tại sao nên theo dõi dApp Ethereum hàng đầu?

Có nhiều lợi ích khi theo dõi tất cả dApp Ethereum hàng đầu. Trước tiên, bạn sẽ có thể xem và hiểu xu hướng thị trường và xem những gì phổ biến tại bất kỳ thời điểm nhất định nào. Đến lượt nó, đây có thể là một số thông tin thực sự hữu ích cho bất kỳ ai đang muốn đưa ra quyết định thành công. Theo dõi các dApp này cũng sẽ cho phép bạn hiểu biết hơn về không gian dApp nói chung!

Tôi có thể xem loại thông tin nào trên dApp Ethereum hàng đầu bằng công cụ theo dõi tiền điện tử?

Công cụ theo dõi tiền điện tử cho phép bạn kiểm tra danh mục và giao thức của một dApp cụ thể được chọn. Sau đó, bạn có thể thấy những thứ như số dư và khối lượng của từng phần dApp Ethereum hàng đầu, số lượng người dùng, hoạt động, giá token, giới hạn thị trường và hơn thế nữa. Đây là công cụ cuối cùng để theo dõi và quan sát các dApp mà bạn lựa chọn!

Sử dụng công cụ theo dõi dApp của BitDegree như thế nào?

Công cụ theo dõi dApp của BitDegree là nền tảng theo dõi số 1 nơi bạn có thể dễ dàng khám phá, kết hợp và quản lý hàng nghìn dApp để luôn được cung cấp thông tin đầy đủ & luôn dẫn đầu trò chơi. Bằng cách kết hợp công cụ theo dõi dApp của BDG vào các chiến lược của bạn, bạn có thể cài đặt các sự kiện và thông báo sự kiện, nhằm phản ứng và đạt được mục tiêu của bạn theo điều kiện thị trường thời gian thực. Chúng tôi không chỉ cung cấp phân tích thống kê mà còn cung cấp dữ liệu lịch sử và hiểu biết của các chuyên gia để có thêm kiến ​​thức chuyên sâu. Tất cả các tài nguyên này đều được sử dụng miễn phí 100%.

dApp là gì?

dApp là một ứng dụng phi tập trung chạy trên mạng P2P, chẳng hạn như chuỗi khối và vận hành được nhờ token. Sự khác biệt chính giữa dApp và các ứng dụng thông thường là chúng loại bỏ người trung gian, nghĩa là không ai có quyền kiểm soát mạng và nó tự vận hành. Ngoài ra, dApp là minh bạch vì dữ liệu được giữ công khai và các hợp đồng thông minh là nguồn mở.

Các dApp có thể được áp dụng ở đâu?

dApp có thể được áp dụng trong các ngành công nghiệp trực tuyến khác nhau, bao gồm quảng cáo, trò chơi, mạng xã hội, ngân hàng, bất động sản, Internet mọi thứ, bầu cử và bỏ phiếu, v.v... Việc sử dụng các dApp gần như là vô hạn và số lượng của chúng tiếp tục tăng lên mỗi ngày, vì vậy không rõ trong tương lai sẽ mang lại những gì. Cách tiếp cận của BitDegree làm cho dApp và các thông tin liên quan đến blockchain khác có thể truy cập tốt và dễ hiểu đối với mọi người trên toàn cầu.

Những lợi ích chính của dApp là gì?

Lợi ích chính của dApp là chúng hoàn toàn không chịu sự kiểm soát của bất kỳ cơ quan duy nhất nào và hoạt động theo logic của hợp đồng thông minh. Điều này có nghĩa là không có cá nhân nào, dù quyền lực đến đâu, không thể kiểm soát dApp sau khi hợp đồng thông minh của nó được đưa vào blockchain. Hơn nữa, hệ thống P2P đảm bảo rằng các ứng dụng phi tập trung tiếp tục chạy ngay cả khi các phần quan trọng của mạng ngừng hoạt động. dApp giao tiếp với các hợp đồng thông minh giúp chức năng và tích hợp tiền ảo trở nên dễ dàng.

binance
×
Đã xác minh

$600 WELCOME BONUS

Earn Huge Exclusive Binance Learners Rewards
Đánh giá