🚨 Time is Running Out: Reserve Your Spot in the Lucky Draw & Claim Rewards! START NOW
Học để nhận các phần thưởng thực tế

Học để nhận các phần thưởng thực tế

Thu thập Bit, tăng Bằng cấp của bạn và nhận các phần thưởng thực tế!

Mới
Các khóa học Video
Các khóa học Video
Không dùng được nữa.
Mở rộng sự nghiệp của bạn với các khóa học video trực tuyến. Đi sâu vào cuộc phiêu lưu học tập của bạn!
Filecoin logo

Filecoin FIL

Filecoin Giá (FIL)

0.0019 ETH

0.0000931 BTC

Mua FIL Ngay bây giờ
Thấp: $5.51
Cao: $6.14
24h
Vốn hóa thị trường
$3,252,299,593
7.96%
Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn
$11,833,674,009
7.96%
Khối lượng
24h
$453,472,145
36.14%
Khối lượng / Vốn hóa thị trường
0.1394
Nguồn cung lưu thông
538,621,202 FIL
Tổng cung tối đa
--
Tổng cung
1,960,593,838

Lịch sử giá của Filecoin (FIL)

Chart loader
Đang tải...
Ngày Mở Cao Thấp Đóng Khối lượng Vốn hóa thị trường
Apr 12, 2024 $8.41 $8.48 $7.88 $7.94 $271,850,107 $4,262,755,188
Apr 11, 2024 $8.55 $8.81 $8.19 $8.41 $295,472,681 $4,512,280,120
Apr 10, 2024 $9.21 $9.23 $8.53 $8.57 $296,367,358 $4,579,212,912
Apr 09, 2024 $8.79 $9.25 $8.67 $9.22 $248,103,348 $4,922,390,925
Apr 08, 2024 $8.52 $8.84 $8.52 $8.79 $191,351,383 $4,693,387,345
Apr 07, 2024 $8.35 $8.60 $8.33 $8.54 $147,661,231 $4,557,193,489
Apr 06, 2024 $8.61 $8.61 $8.13 $8.36 $236,231,410 $4,455,696,976
Apr 05, 2024 $8.37 $8.79 $8.29 $8.60 $249,600,217 $4,576,148,159
Apr 03, 2024 $9.36 $9.36 $8.51 $8.58 $394,205,932 $4,560,113,826
Apr 02, 2024 $9.92 $10.35 $9.09 $9.40 $504,653,816 $4,992,119,715
Apr 01, 2024 $9.40 $9.94 $9.39 $9.90 $190,865,579 $5,254,648,091
Mar 31, 2024 $9.63 $9.90 $9.41 $9.42 $286,878,789 $4,994,507,620
Mar 30, 2024 $9.27 $10.16 $9.23 $9.67 $537,150,549 $5,125,038,736
Mar 29, 2024 $9.10 $9.34 $8.98 $9.27 $230,431,279 $4,888,897,265
Mar 28, 2024 $9.42 $9.56 $8.94 $9.09 $377,452,323 $4,798,336,915
Mar 27, 2024 $9.32 $9.66 $9.24 $9.40 $378,722,427 $4,961,018,147
Mar 26, 2024 $8.82 $9.45 $8.78 $9.29 $348,215,503 $4,900,350,427
Mar 25, 2024 $8.59 $8.87 $8.45 $8.83 $191,485,802 $4,657,676,355
Mar 24, 2024 $8.71 $8.90 $8.53 $8.62 $234,964,039 $4,543,991,199
Mar 23, 2024 $8.98 $9.22 $8.44 $8.64 $362,741,357 $4,552,395,739
Mar 22, 2024 $8.58 $9.24 $8.56 $9.05 $454,076,937 $4,760,706,978
Mar 21, 2024 $8.02 $8.63 $7.75 $8.58 $464,336,127 $4,511,973,948
Mar 20, 2024 $8.88 $8.93 $7.94 $8.04 $462,918,136 $4,222,303,772
Mar 19, 2024 $9.12 $9.50 $8.68 $8.89 $432,612,416 $4,669,955,054
Mar 18, 2024 $8.88 $9.26 $8.43 $9.14 $424,692,023 $4,797,256,362
Mar 17, 2024 $9.74 $9.85 $8.77 $8.87 $437,130,556 $4,654,317,427
Mar 16, 2024 $10.50 $10.58 $9.13 $9.68 $648,737,761 $5,079,582,602
Mar 15, 2024 $10.58 $10.71 $10.02 $10.49 $558,702,568 $5,501,156,023
Mar 14, 2024 $10.86 $11.13 $10.32 $10.61 $479,958,367 $5,561,924,111
Mar 13, 2024 $11.13 $11.13 $10.27 $10.84 $551,383,019 $5,665,583,735
Mar 12, 2024 $10.67 $11.33 $10.29 $11.17 $637,936,348 $5,838,632,558

Giá khởi điểm trong ngày cho đồng coin/mã thông báo cụ thể.

Tìm hiểu số liệu này

Giá cao nhất trong ngày cho đồng coin/mã thông báo cụ thể.

Giá thấp nhất trong ngày cho đồng coin/mã thông báo cụ thể.

Giá cuối cùng trong ngày cho đồng coin/mã thông báo cụ thể.

Tìm hiểu số liệu này

Đây là một số liệu định lượng tính toán số lượng đơn vị riêng lẻ của các đồng coin/mã thông báo tiền điện tử cụ thể đã được giao dịch (mua và bán) trong ngày đó. Đó là một chỉ báo cung và cầu của tiền điện tử trực tiếp và hoàn toàn liên quan đến giá thị trường của nó.

Tìm hiểu số liệu này

Vốn hóa thị trường là giá trị tổng thể của tất cả các đồng coin/mã thông báo đã được khai thác hoặc phát hành cho đến thời điểm hiện tại và đang lưu hành (không bị khóa). Nó tương tự như vốn hóa Free-Float của thị trường chứng khoán.

Vốn hóa thị trường = Cung lưu thông x Giá hiện tại.

Tìm hiểu số liệu này

Phân tích lịch sử giá Filecoin

Phân tích biểu đồ lịch sử giá Filecoin giúp hiểu tiềm năng của tiền điện tử và xác định xu hướng sắp tới của tiền điện tử. Đầu tiên, hãy so sánh giá khởi điểm của FIL trong ngày đầu tiên (Mar 12, 2024) và ngày cuối cùng (Apr 12, 2024) trong khoảng thời gian 1M. Rõ ràng là vào ngày Mar 12, 2024 giá mở của Filecoin là $10.67, trong khi vào ngày Apr 12, 2024 giá mở của FIL là $8.41, hiển thị một mức giá rõ ràng giảm của 21.19%.

Nhìn vào khung thời gian của 1M và so sánh giá cao của Filecoin trong Mar 12, 2024 và Apr 12, 2024, ngày đầu tiên và cuối cùng của khoảng thời gian đã chọn, rõ ràng là giá cao của FIL có giảm mạnh trên 25.14%. Mar 12, 2024 có giá cao nhất là $11.33 và Apr 12, 2024 có giá cao nhất là $8.48. Nói về giá thấp nhất của Filecoin, Mar 12, 2024 có giá thấp nhất là $10.29, trong khi Mar 12, 2024 có giá thấp nhất là $7.88. Sau khi so sánh giá FIL thấp nhất của ngày đầu tiên và ngày cuối cùng, rõ ràng là suy giảm trên 23.46%.

So sánh giữa giá đóng cửa của Filecoin trong Mar 12, 2024 ($11.17) so với Apr 12, 2024 ($7.94) cho thấy rằng giá đóng cửa của FIL có đã giảm trên 28.95%. Nhìn vào giá trị khối lượng giao dịch của Filecoin, chúng ta có thể thấy rằng vào ngày đầu tiên trong khoảng thời gian 1M, $637,936,348 giá trị của FIL đã được giao dịch. So với khối lượng của ngày trước ($271,850,107), có rõ ràng 57.39% rớt giá.

Cuối cùng, so sánh về vốn hóa thị trường của Filecoin cho thấy rằng trong khung thời gian 1M, nó có đã giảm theo 26.99%, bắt đầu từ $5,838,632,558 và kết thúc tại vốn hóa thị trường $4,262,755,188.

Vào ngày này

April 15

Filecoin FIL
Hôm nay
$6.04
|
2023 (11 months ago)
$6.25
|
2022 (1 year ago)
$19.07
|
2021 (2 years ago)
$171.22
|
2020 (3 years ago)
$4.26
|
2019 (4 years ago)
$5.22
|
2018 (5 years ago)
$14.44

Video & tin tức mới nhất về tiền điện tử

Giá thị trường hiện tại của một loại tiền điện tử cụ thể.

Tìm hiểu số liệu này

Giá thị trường của tiền điện tử thay đổi theo phần trăm trong vòng 24 giờ qua (1 ngày).

Tìm hiểu số liệu này

Giá trị tiền điện tử cao nhất trong lịch sử.

Tìm hiểu số liệu này

Giá trị tiền điện tử thấp nhất trong lịch sử.

Tìm hiểu số liệu này

Vốn hóa thị trường là giá trị tổng thể của tất cả các đồng coin/mã thông báo đã được khai thác hoặc phát hành cho đến thời điểm hiện tại và đang lưu hành (không bị khóa). Nó tương tự như vốn hóa Free-Float của thị trường chứng khoán.

Vốn hóa thị trường = Cung lưu thông x Giá hiện tại.

Tìm hiểu số liệu này

Vốn hóa thị trường là giá trị tổng thể của tất cả các đồng coin/mã thông báo đã được khai thác hoặc phát hành cho đến thời điểm hiện tại và đang lưu hành (không bị khóa). Nó tương tự như vốn hóa Free-Float của thị trường chứng khoán.

Vốn hóa thị trường = Cung lưu thông x Giá hiện tại.

Tìm hiểu số liệu này

FDMC là vốn hóa thị trường nếu nguồn cung tối đa của đồng coin/token được lưu hành hoàn toàn .

FDMC = Nguồn cung tối đa x Giá hiện tại.

Lưu ý: nếu nguồn cung tối đa không có sẵn hoặc không có giới hạn, thì tổng nguồn cung được sử dụng để tính giá trị. FDMC sẽ không được xác định và được đánh dấu là '-' nếu không có hình thức nguồn cung nào.

Tìm hiểu số liệu này

FDMC là vốn hóa thị trường nếu nguồn cung tối đa của đồng coin/token được lưu hành hoàn toàn .

FDMC = Nguồn cung tối đa x Giá hiện tại.

Lưu ý: nếu nguồn cung tối đa không có sẵn hoặc không có giới hạn, thì tổng nguồn cung được sử dụng để tính giá trị. FDMC sẽ không được xác định và được đánh dấu là '-' nếu không có hình thức nguồn cung nào.

Tìm hiểu số liệu này

Đây là một số liệu định lượng tính toán lượng đơn vị tiền điện tử coin/mã thông báo cụ thể đã được giao dịch (mua và bán) trong vòng 24 giờ qua. Đó là một chỉ báo cung và cầu trực tiếp của tiền điện tử và hoàn toàn liên quan đến giá thị trường của nó.

Tìm hiểu số liệu này

Đây là một số liệu định lượng tính toán lượng đơn vị tiền điện tử coin/mã thông báo cụ thể đã được giao dịch (mua và bán) trong vòng 24 giờ qua. Đó là một chỉ báo cung và cầu trực tiếp của tiền điện tử và hoàn toàn liên quan đến giá thị trường của nó.

Tìm hiểu số liệu này

Sự thống trị vốn hóa thị trường tiền điện tử hiện tại trong số tất cả các loại tiền điện tử khác trên thị trường.

Tìm hiểu số liệu này

Tỷ lệ giữa khối lượng và giá trị vốn hóa thị trường.

Tỷ lệ giữa khối lượng và giá trị vốn hóa thị trường.

Lưu hành công khai số lượng tiền điện tử coin/token cụ thể đã được khai thác hoặc phát hành cho đến nay và không bị khóa/đặt cược (có sẵn để giao dịch công khai).

Tìm hiểu số liệu này

Dữ liệu đã xác minh

Nguồn cung lưu hành của dự án Filecoin đã được xác minh và tương đương:

Nguồn cung lưu thông

538,621,202 FIL

Số lượng đồng coin/token tối đa theo lý thuyết tuyệt đối được mã hóa và sẽ tồn tại trong vòng đời của tiền điện tử. Tương tự như cổ phiếu pha loãng hoàn toàn của thị trường chứng khoán.

Lưu ý: Nguồn cung tối đa sẽ không được xác định và được đánh dấu là '-' nếu chủ dự án không xác minh/cung cấp bất kỳ dữ liệu nào.

Tìm hiểu số liệu này

Số lượng của tất cả các đồng coin/token đã từng được phát hành (ngay cả khi đồng tiền bị khóa), trừ đi tất cả các đồng coin/token đã bị loại bỏ khỏi lưu thông (bị đốt cháy). Tổng cung tương tự như cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường chứng khoán.

Tổng cung = Tất cả số tiền đã phát hành - Số tiền bị đốt.

Lưu ý: Tổng cung sẽ không được xác định và được đánh dấu là '-' nếu chủ dự án không xác minh/cung cấp bất kỳ dữ liệu nào.

Tìm hiểu số liệu này
Chia sẻ với bạn bè

Giá hiện tại của Filecoin là $6.04

binance
×
Đã xác minh

$600 WELCOME BONUS

Earn Huge Exclusive Binance Learners Rewards
Đánh giá