🚨 Time is Running Out: Reserve Your Spot in the Lucky Draw & Claim Rewards! START NOW
Học để nhận các phần thưởng thực tế

Học để nhận các phần thưởng thực tế

Thu thập Bit, tăng Bằng cấp của bạn và nhận các phần thưởng thực tế!

Mới
Các khóa học Video
Các khóa học Video
Không dùng được nữa.
Mở rộng sự nghiệp của bạn với các khóa học video trực tuyến. Đi sâu vào cuộc phiêu lưu học tập của bạn!
Internet Computer logo

Internet Computer ICP

Internet Computer Giá (ICP)

0.0040 ETH

0.0002 BTC

Mua ICP Ngay bây giờ
Thấp: $11.76
Cao: $12.86
24h
Vốn hóa thị trường
$5,837,541,021
4.93%
Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn
$6,513,990,712
4.93%
Khối lượng
24h
$196,120,532
32.68%
Khối lượng / Vốn hóa thị trường
0.0336
Nguồn cung lưu thông
462,684,673 ICP
Tổng cung tối đa
--
Tổng cung
517,706,631

Lịch sử giá của Internet Computer (ICP)

Chart loader
Đang tải...
Ngày Mở Cao Thấp Đóng Khối lượng Vốn hóa thị trường
Apr 12, 2024 $15.82 $16.09 $15.24 $15.33 $130,754,668 $7,090,154,974
Apr 11, 2024 $15.89 $16.49 $15.05 $15.80 $183,698,577 $7,303,001,219
Apr 10, 2024 $17.63 $17.69 $15.89 $15.94 $156,235,190 $7,368,062,491
Apr 09, 2024 $17.05 $17.93 $16.80 $17.63 $150,255,230 $8,150,743,107
Apr 08, 2024 $16.94 $17.38 $16.92 $17.05 $110,110,694 $7,882,348,301
Apr 07, 2024 $16.76 $17.07 $16.68 $16.97 $84,572,702 $7,842,592,895
Apr 06, 2024 $17.81 $17.90 $16.61 $16.82 $180,453,432 $7,771,047,341
Apr 05, 2024 $18.36 $18.39 $17.51 $17.74 $204,529,903 $8,197,394,623
Apr 03, 2024 $17.99 $18.38 $16.68 $17.91 $296,408,361 $8,267,923,262
Apr 02, 2024 $18.68 $19.16 $17.57 $18.06 $272,002,534 $8,337,613,041
Apr 01, 2024 $17.80 $18.87 $17.59 $18.72 $199,448,356 $8,637,934,404
Mar 31, 2024 $17.19 $18.56 $17.19 $17.81 $228,518,258 $8,219,020,381
Mar 30, 2024 $17.96 $18.58 $17.02 $17.22 $217,617,946 $7,943,998,327
Mar 29, 2024 $18.38 $18.73 $17.40 $17.86 $312,810,725 $8,240,226,342
Mar 28, 2024 $19.01 $20.85 $18.29 $18.35 $558,562,065 $8,465,094,403
Mar 27, 2024 $17.57 $20.24 $17.23 $19.10 $603,482,063 $8,808,608,058
Mar 26, 2024 $14.99 $17.67 $14.99 $17.27 $554,870,466 $7,964,999,902
Mar 25, 2024 $13.44 $15.04 $13.44 $14.94 $271,532,572 $6,891,700,602
Mar 24, 2024 $13.30 $13.77 $12.90 $13.44 $154,916,924 $6,199,776,773
Mar 23, 2024 $12.73 $13.86 $12.55 $13.30 $294,940,648 $6,135,185,100
Mar 22, 2024 $11.85 $12.99 $11.69 $12.77 $193,696,035 $5,889,349,527
Mar 21, 2024 $10.94 $11.86 $10.65 $11.85 $175,497,195 $5,464,199,698
Mar 20, 2024 $12.38 $12.50 $10.85 $11.03 $182,741,370 $5,083,110,539
Mar 19, 2024 $12.51 $12.76 $11.89 $12.37 $153,890,464 $5,704,364,719
Mar 18, 2024 $12.29 $12.67 $11.74 $12.53 $140,275,828 $5,774,988,020
Mar 17, 2024 $12.84 $13.20 $12.11 $12.29 $142,576,105 $5,663,332,534
Mar 16, 2024 $13.91 $14.04 $12.26 $12.81 $205,463,288 $5,903,906,058
Mar 15, 2024 $14.44 $14.61 $13.38 $13.90 $181,587,512 $6,405,536,428
Mar 14, 2024 $14.66 $14.82 $14.11 $14.42 $174,182,577 $6,638,358,033
Mar 13, 2024 $15.00 $15.22 $13.88 $14.55 $205,400,511 $6,698,213,397
Mar 12, 2024 $14.13 $15.25 $13.74 $14.94 $249,021,467 $6,875,697,008

Giá khởi điểm trong ngày cho đồng coin/mã thông báo cụ thể.

Tìm hiểu số liệu này

Giá cao nhất trong ngày cho đồng coin/mã thông báo cụ thể.

Giá thấp nhất trong ngày cho đồng coin/mã thông báo cụ thể.

Giá cuối cùng trong ngày cho đồng coin/mã thông báo cụ thể.

Tìm hiểu số liệu này

Đây là một số liệu định lượng tính toán số lượng đơn vị riêng lẻ của các đồng coin/mã thông báo tiền điện tử cụ thể đã được giao dịch (mua và bán) trong ngày đó. Đó là một chỉ báo cung và cầu của tiền điện tử trực tiếp và hoàn toàn liên quan đến giá thị trường của nó.

Tìm hiểu số liệu này

Vốn hóa thị trường là giá trị tổng thể của tất cả các đồng coin/mã thông báo đã được khai thác hoặc phát hành cho đến thời điểm hiện tại và đang lưu hành (không bị khóa). Nó tương tự như vốn hóa Free-Float của thị trường chứng khoán.

Vốn hóa thị trường = Cung lưu thông x Giá hiện tại.

Tìm hiểu số liệu này

Phân tích lịch sử giá Internet Computer

Phân tích biểu đồ lịch sử giá Internet Computer giúp hiểu tiềm năng của tiền điện tử và xác định xu hướng sắp tới của tiền điện tử. Đầu tiên, hãy so sánh giá khởi điểm của ICP trong ngày đầu tiên (Mar 12, 2024) và ngày cuối cùng (Apr 12, 2024) trong khoảng thời gian 1M. Rõ ràng là vào ngày Mar 12, 2024 giá mở của Internet Computer là $14.13, trong khi vào ngày Apr 12, 2024 giá mở của ICP là $15.82, hiển thị một mức giá rõ ràng tăng của 11.98%.

Nhìn vào khung thời gian của 1M và so sánh giá cao của Internet Computer trong Mar 12, 2024 và Apr 12, 2024, ngày đầu tiên và cuối cùng của khoảng thời gian đã chọn, rõ ràng là giá cao của ICP có trỗi dậy trên 5.54%. Mar 12, 2024 có giá cao nhất là $15.25 và Apr 12, 2024 có giá cao nhất là $16.09. Nói về giá thấp nhất của Internet Computer, Mar 12, 2024 có giá thấp nhất là $13.74, trong khi Mar 12, 2024 có giá thấp nhất là $15.24. Sau khi so sánh giá ICP thấp nhất của ngày đầu tiên và ngày cuối cùng, rõ ràng là leo thang trên 10.95%.

So sánh giữa giá đóng cửa của Internet Computer trong Mar 12, 2024 ($14.94) so với Apr 12, 2024 ($15.33) cho thấy rằng giá đóng cửa của ICP có đã tăng trên 2.63%. Nhìn vào giá trị khối lượng giao dịch của Internet Computer, chúng ta có thể thấy rằng vào ngày đầu tiên trong khoảng thời gian 1M, $249,021,467 giá trị của ICP đã được giao dịch. So với khối lượng của ngày trước ($130,754,668), có rõ ràng 47.49% rớt giá.

Cuối cùng, so sánh về vốn hóa thị trường của Internet Computer cho thấy rằng trong khung thời gian 1M, nó có tăng theo 3.12%, bắt đầu từ $6,875,697,008 và kết thúc tại vốn hóa thị trường $7,090,154,974.

Vào ngày này

April 15

Internet Computer ICP
Hôm nay
$12.62
|
2023 (11 months ago)
$5.53
|
2022 (1 year ago)
$16.81

Video & tin tức mới nhất về tiền điện tử

Giá thị trường hiện tại của một loại tiền điện tử cụ thể.

Tìm hiểu số liệu này

Giá thị trường của tiền điện tử thay đổi theo phần trăm trong vòng 24 giờ qua (1 ngày).

Tìm hiểu số liệu này

Giá trị tiền điện tử cao nhất trong lịch sử.

Tìm hiểu số liệu này

Giá trị tiền điện tử thấp nhất trong lịch sử.

Tìm hiểu số liệu này

Vốn hóa thị trường là giá trị tổng thể của tất cả các đồng coin/mã thông báo đã được khai thác hoặc phát hành cho đến thời điểm hiện tại và đang lưu hành (không bị khóa). Nó tương tự như vốn hóa Free-Float của thị trường chứng khoán.

Vốn hóa thị trường = Cung lưu thông x Giá hiện tại.

Tìm hiểu số liệu này

Vốn hóa thị trường là giá trị tổng thể của tất cả các đồng coin/mã thông báo đã được khai thác hoặc phát hành cho đến thời điểm hiện tại và đang lưu hành (không bị khóa). Nó tương tự như vốn hóa Free-Float của thị trường chứng khoán.

Vốn hóa thị trường = Cung lưu thông x Giá hiện tại.

Tìm hiểu số liệu này

FDMC là vốn hóa thị trường nếu nguồn cung tối đa của đồng coin/token được lưu hành hoàn toàn .

FDMC = Nguồn cung tối đa x Giá hiện tại.

Lưu ý: nếu nguồn cung tối đa không có sẵn hoặc không có giới hạn, thì tổng nguồn cung được sử dụng để tính giá trị. FDMC sẽ không được xác định và được đánh dấu là '-' nếu không có hình thức nguồn cung nào.

Tìm hiểu số liệu này

FDMC là vốn hóa thị trường nếu nguồn cung tối đa của đồng coin/token được lưu hành hoàn toàn .

FDMC = Nguồn cung tối đa x Giá hiện tại.

Lưu ý: nếu nguồn cung tối đa không có sẵn hoặc không có giới hạn, thì tổng nguồn cung được sử dụng để tính giá trị. FDMC sẽ không được xác định và được đánh dấu là '-' nếu không có hình thức nguồn cung nào.

Tìm hiểu số liệu này

Đây là một số liệu định lượng tính toán lượng đơn vị tiền điện tử coin/mã thông báo cụ thể đã được giao dịch (mua và bán) trong vòng 24 giờ qua. Đó là một chỉ báo cung và cầu trực tiếp của tiền điện tử và hoàn toàn liên quan đến giá thị trường của nó.

Tìm hiểu số liệu này

Đây là một số liệu định lượng tính toán lượng đơn vị tiền điện tử coin/mã thông báo cụ thể đã được giao dịch (mua và bán) trong vòng 24 giờ qua. Đó là một chỉ báo cung và cầu trực tiếp của tiền điện tử và hoàn toàn liên quan đến giá thị trường của nó.

Tìm hiểu số liệu này

Sự thống trị vốn hóa thị trường tiền điện tử hiện tại trong số tất cả các loại tiền điện tử khác trên thị trường.

Tìm hiểu số liệu này

Tỷ lệ giữa khối lượng và giá trị vốn hóa thị trường.

Tỷ lệ giữa khối lượng và giá trị vốn hóa thị trường.

Lưu hành công khai số lượng tiền điện tử coin/token cụ thể đã được khai thác hoặc phát hành cho đến nay và không bị khóa/đặt cược (có sẵn để giao dịch công khai).

Tìm hiểu số liệu này

Dữ liệu đã xác minh

Nguồn cung lưu hành của dự án Internet Computer đã được xác minh và tương đương:

Nguồn cung lưu thông

462,684,673 ICP

Số lượng đồng coin/token tối đa theo lý thuyết tuyệt đối được mã hóa và sẽ tồn tại trong vòng đời của tiền điện tử. Tương tự như cổ phiếu pha loãng hoàn toàn của thị trường chứng khoán.

Lưu ý: Nguồn cung tối đa sẽ không được xác định và được đánh dấu là '-' nếu chủ dự án không xác minh/cung cấp bất kỳ dữ liệu nào.

Tìm hiểu số liệu này

Số lượng của tất cả các đồng coin/token đã từng được phát hành (ngay cả khi đồng tiền bị khóa), trừ đi tất cả các đồng coin/token đã bị loại bỏ khỏi lưu thông (bị đốt cháy). Tổng cung tương tự như cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường chứng khoán.

Tổng cung = Tất cả số tiền đã phát hành - Số tiền bị đốt.

Lưu ý: Tổng cung sẽ không được xác định và được đánh dấu là '-' nếu chủ dự án không xác minh/cung cấp bất kỳ dữ liệu nào.

Tìm hiểu số liệu này
Chia sẻ với bạn bè

Giá hiện tại của Internet Computer là $12.62

binance
×
Đã xác minh

$600 WELCOME BONUS

Earn Huge Exclusive Binance Learners Rewards
Đánh giá