🚨 Nhận chứng nhận NFT miễn phí của bạn bằng cách hoàn thành bài kiểm tra Web3! BẮT ĐẦU NGAY
Học để nhận các phần thưởng thực tế

Học để nhận các phần thưởng thực tế

Thu thập Bit, tăng Bằng cấp của bạn và nhận các phần thưởng thực tế!

Mới
Các khóa học Video
Các khóa học Video
Không dùng được nữa.
Mở rộng sự nghiệp của bạn với các khóa học video trực tuyến. Đi sâu vào cuộc phiêu lưu học tập của bạn!
Học để nhận các phần thưởng thực tế

Học để nhận các phần thưởng thực tế

Thu thập Bit, tăng Bằng cấp của bạn và nhận các phần thưởng thực tế!

Mới
Các khóa học Video
Các khóa học Video
Không dùng được nữa.
Mở rộng sự nghiệp của bạn với các khóa học video trực tuyến. Đi sâu vào cuộc phiêu lưu học tập của bạn!
Chart loader
Đang tải...
# Tên Danh mục Giao thức Người dùng Số dư Khối lượng Hoạt động
1
Oasis App
DeFi ETH ETH 6.2K 15.19% $1,665,815,508.69 $17,747.51 27.99% Oasis App 7 days users chart
2
MakerDAO
DeFi ETH ETH 6.2K 15.19% $1,660,683,014.58 $17,747.51 27.99% MakerDAO 7 days users chart
3
MetaMask Swap
DeFi ETH ETH 5.14K 4.01% $206,395.03 $2,360.79 14.59% MetaMask Swap 7 days users chart
4
Uniswap V3
DeFi ETH ETH 4.19K 24.99% $1,266,086,357.57 $7,375.78 77.80% Uniswap V3 7 days users chart
5
ShibaSwap
DeFi ETH ETH 2.5K 45.26% $111,653,326.38 $0.00 0.00% ShibaSwap 7 days users chart
6
DRIP
DeFi BSC BSC 2.4K 15.47% $898.93 $88.55 51.07% DRIP 7 days users chart
7
Uniswap V3
Sàn giao dịch Polygon Polygon 2.38K 5.03% $0.00 $1,857,405.10 12.74% Uniswap V3 7 days users chart
8
Uniswap
Sàn giao dịch ETH ETH 2.35K 18.84% $1,210,759,411.83 $2,153.07 1.60% Uniswap 7 days users chart
9
QuickSwap
Sàn giao dịch Polygon Polygon 1.88K 4,385.71% $0.00 $268,218.44 100.00% QuickSwap 7 days users chart
10
Wormhole
DeFi BSC BSC 1.22K 30.19% $2.87 $44.11 136.70% Wormhole 7 days users chart
11
Venus
DeFi BSC BSC 1.22K 40.14% $316,784.71 $53,128.55 68.14% Venus 7 days users chart
12
MetaverseMiner
Trò chơi BSC BSC 1.21K 8.56% $0.03 $332.87 19.99% MetaverseMiner 7 days users chart
13
LIDO
DeFi ETH ETH 1.19K 9.98% $459,165,420.26 $4,553.75 77.45% LIDO 7 days users chart
14
MOBOX: NFT Farmer
Trò chơi BSC BSC 1.12K 86.17% $70.61 $0.00 0.00% MOBOX: NFT Farmer 7 days users chart
15
Crazy Defense Heroes
Trò chơi Polygon Polygon 1.12K 56,000.00% $1,394.80 $0.00 0.00% Crazy Defense Heroes 7 days users chart
16
ToCandy
Khác TRON TRON 991 0.41% $5.86 $0.00 0.00% ToCandy 7 days users chart
17
Baby Doge Coin
Rủi ro cao BSC BSC 839 3.33% $2,292.71 $0.00 100.00% Baby Doge Coin 7 days users chart
18
BNB Miner
Rủi ro cao BSC BSC 647 9.26% $276.26 $1.47 12.99% BNB Miner 7 days users chart
19
Aavegotchi
Trò chơi Polygon Polygon 640 3.18% $11.83 $0.00 0.00% Aavegotchi 7 days users chart
20
OpenOcean
DeFi Polygon Polygon 494 3.14% $0.00 $125,556.49 477.35% OpenOcean 7 days users chart
21
1inch Network
DeFi ETH ETH 467 12.26% $1,818.57 $195.95 79.23% 1inch Network 7 days users chart
22
WBTC
DeFi ETH ETH 441 22.90% $6,492.36 $0.00 0.00% WBTC 7 days users chart
23
Abracadabra.Money
DeFi ETH ETH 440 856.52% $209,137,816.77 $0.00 0.00% Abracadabra.Money 7 days users chart
24
Flexa
DeFi ETH ETH 440 135.29% $22,913.92 $0.00 0.00% Flexa 7 days users chart
25
Seedify
Khác BSC BSC 359 11.84% $0.00 $0.00 0.00% Seedify 7 days users chart
26
Alien Worlds
Trò chơi BSC BSC 319 53.37% $0.00 $0.00 0.00% Alien Worlds 7 days users chart
27
SunSwap
Sàn giao dịch TRON TRON 251 3.46% $253,316,310.87 $7,506,878.12 82.97% SunSwap 7 days users chart
28
Polygon POS Bridge
DeFi ETH ETH 230 5.50% $4,088,971,128.95 $861.35 43.31% Polygon POS Bridge 7 days users chart
29
Ninneko
Trò chơi BSC BSC 228 60.82% $0.00 $0.00 0.00% Ninneko 7 days users chart
30
Livepeer
Xã hội ETH ETH 218 26.35% $103,747.86 $0.00 0.00% Livepeer 7 days users chart
31
Axie Infinity
Trò chơi ETH ETH 217 0.46% $43,929.55 $0.00 0.00% Axie Infinity 7 days users chart
32
My Crypto Heroes
Trò chơi Polygon Polygon 216 75.61% $0.00 $0.00 0.00% My Crypto Heroes 7 days users chart
33
Faraland
Trò chơi BSC BSC 212 30.06% $120.41 $0.22 71.05% Faraland 7 days users chart
34
JustLend
DeFi TRON TRON 209 15.04% $468,279,488.19 $2,913,087.72 50.38% JustLend 7 days users chart
35
Wormhole
DeFi ETH ETH 202 12.55% $928,207,019.38 $176.99 27.50% Wormhole 7 days users chart
36
Find Six Dice
Đánh cược Polygon Polygon 201 20,000.00% $0.00 $0.00 0.00% Find Six Dice 7 days users chart
37
Mask Network
Xã hội ETH ETH 197 13.87% $76,960.91 $0.00 0.00% Mask Network 7 days users chart
38
ETH2 Deposit Contract
DeFi ETH ETH 171 27.54% $39,704,995.11 $7,616.00 61.15% ETH2 Deposit Contract 7 days users chart
39
Convex Finance
DeFi ETH ETH 169 0.00% $248,769,223.90 $0.00 0.00% Convex Finance 7 days users chart
40
Synthetix
DeFi ETH ETH 164 6.49% $1,637,930.25 $0.00 0.00% Synthetix 7 days users chart
41
Bomb Crypto
Trò chơi BSC BSC 163 18.91% $0.00 $0.00 0.00% Bomb Crypto 7 days users chart
42
JUST
DeFi TRON TRON 162 23.22% $12,561,492,150.51 $43,043,768.92 28.70% JUST 7 days users chart
43
HEX
Rủi ro cao ETH ETH 161 28.76% $358,299.52 $0.00 0.00% HEX 7 days users chart
44
Human App
Khác Polygon Polygon 158 23.67% $0.00 $0.00 0.00% Human App 7 days users chart
45
PitSafe Research Tool
DeFi BSC BSC 158 7.60% $262.13 $0.00 0.00% PitSafe Research Tool 7 days users chart
46
SecondLive
Trò chơi BSC BSC 145 5.07% $1.16 $0.07 148.57% SecondLive 7 days users chart
47
Thetan Arena
Trò chơi BSC BSC 138 8.66% $0.00 $0.00 0.00% Thetan Arena 7 days users chart
48
Gains.farm
DeFi Polygon Polygon 122 11.93% $0.00 $0.00 0.00% Gains.farm 7 days users chart
49
SushiSwap
Sàn giao dịch ETH ETH 117 5.65% $217,595,504.81 $72.30 21.19% SushiSwap 7 days users chart
50
BetFury
Đánh cược BSC BSC 109 12.10% $0.00 $0.00 0.00% BetFury 7 days users chart

Hiển thị 1 - 50 Bỏ qua 8544

Hiển thị các hàng

Phân loại dApp dựa trên đặc điểm và mục đích của nó.

Loại môi trường chuỗi khối được sử dụng để triển khai và chạy dự án này.

Tìm hiểu số liệu này

Số lượng địa chỉ ví tiền điện tử duy nhất đang tương tác với dApp.

Tổng giá trị tài sản hiện tại trong các hợp đồng thông minh của dApp.

Lượng giá trị nhận được cho các hợp đồng thông minh của dApp từ các giao dịch đang diễn ra.

Tìm hiểu số liệu này

Biến đổi dữ liệu lịch sử của người dùng trong khoảng thời gian 30 ngày.

Phân loại dApp dựa trên đặc điểm và mục đích của nó.

Loại môi trường chuỗi khối được sử dụng để triển khai và chạy dự án này.

Tìm hiểu số liệu này

Số lượng địa chỉ ví tiền điện tử duy nhất đang tương tác với dApp.

Tổng giá trị tài sản hiện tại trong các hợp đồng thông minh của dApp.

Lượng giá trị nhận được cho các hợp đồng thông minh của dApp từ các giao dịch đang diễn ra.

Tìm hiểu số liệu này

Loại môi trường chuỗi khối được sử dụng để triển khai và chạy dự án này.

Phân tích các dApp hàng đầu

dApp hàng đầu được xếp hạng bởi người dùng trong 24 giờ qua, tiết lộ rằng Oasis App chiếm vị trí hàng đầu với 6.2K cơ sở người dùng đã được giảm bởi 15.19%. MakerDAO có số lượng người dùng lớn thứ hai - 6.2K người dùng có nhúng15.19%. Ở vị trí thứ ba là MetaMask Swap với 5.14K người dùng.

Lọc dApp hàng đầu theo số dư cho thấy rằng trong khoảng thời gian 7 ngày qua, JUST có giá trị tài sản cao nhất - $12,561,492,151. Theo dữ liệu được thu thập thông tin, Số dư lớn thứ hai thuộc Polygon POS Bridge với $4,088,971,129 và số dư thứ ba là Arbitrum với số dư là $2,042,295,058.

Sau khi lọc dApp hàng đầu trong danh mục theo khối lượng, JUST rõ ràng là giảm giá với 54.76% giảm & chiếm vị trí đầu tiên với khối lượng $805,637,476 trong 30 ngày qua. SMARTHARVEST có khối lượng là $186,385,830 và đứng thứ hai với 100% tăng vọt. Trong cửa sổ thời gian 30 ngày, vị trí thứ ba do SunSwap với khối lượng trỗi dậy $154,783,747.

Video & tin tức mới nhất về tiền điện tử

Chúng tôi đang thu thập và phân tích dữ liệu từ dApp : dapps trên các giao thức chuỗi khối : protocols

Là nền tảng công nghệ giáo dục tiền ảo số 1, chúng tôi quét các giao thức chuỗi khối khác nhau để cung cấp cho bạn sự lựa chọn lớn nhất về dApp & NFT. Hiện tại, bạn có thể theo dõi dApp 8.5k+ từ chuỗi khối 5. Có được quyền truy cập sớm vào các dApp và NFT mới nhất & thịnh hành. Sử dụng danh mục công cụ theo dõi tiền điện tử để đảm bảo bạn đang theo dõi các dApp phù hợp vào đúng thời điểm.

8.5k+

dApp

5

Các giao thức

1.5M+

Người dùng hàng tháng

dApp Tracker

Câu hỏi thường gặp

Tại sao nên theo dõi dApp Tiền điện tử hàng đầu?

Có nhiều lợi ích khi theo dõi tất cả dApp Tiền điện tử hàng đầu. Trước tiên, bạn sẽ có thể xem và hiểu xu hướng thị trường và xem những gì phổ biến tại bất kỳ thời điểm nhất định nào. Đến lượt nó, đây có thể là một số thông tin thực sự hữu ích cho bất kỳ ai đang muốn đưa ra quyết định thành công. Theo dõi các dApp này cũng sẽ cho phép bạn hiểu biết hơn về không gian dApp nói chung!

Tôi có thể xem loại thông tin nào trên dApp Tiền điện tử hàng đầu bằng công cụ theo dõi tiền điện tử?

Công cụ theo dõi tiền điện tử cho phép bạn kiểm tra danh mục và giao thức của một dApp cụ thể được chọn. Sau đó, bạn có thể thấy những thứ như số dư và khối lượng của từng phần dApp Tiền điện tử hàng đầu, số lượng người dùng, hoạt động, giá token, giới hạn thị trường và hơn thế nữa. Đây là công cụ cuối cùng để theo dõi và quan sát các dApp mà bạn lựa chọn!

Sử dụng công cụ theo dõi dApp của BitDegree như thế nào?

Công cụ theo dõi dApp của BitDegree là nền tảng theo dõi số 1 nơi bạn có thể dễ dàng khám phá, kết hợp và quản lý hàng nghìn dApp để luôn được cung cấp thông tin đầy đủ & luôn dẫn đầu trò chơi. Bằng cách kết hợp công cụ theo dõi dApp của BDG vào các chiến lược của bạn, bạn có thể cài đặt các sự kiện và thông báo sự kiện, nhằm phản ứng và đạt được mục tiêu của bạn theo điều kiện thị trường thời gian thực. Chúng tôi không chỉ cung cấp phân tích thống kê mà còn cung cấp dữ liệu lịch sử và hiểu biết của các chuyên gia để có thêm kiến ​​thức chuyên sâu. Tất cả các tài nguyên này đều được sử dụng miễn phí 100%.

dApp là gì?

dApp là một ứng dụng phi tập trung chạy trên mạng P2P, chẳng hạn như chuỗi khối và vận hành được nhờ token. Sự khác biệt chính giữa dApp và các ứng dụng thông thường là chúng loại bỏ người trung gian, nghĩa là không ai có quyền kiểm soát mạng và nó tự vận hành. Ngoài ra, dApp là minh bạch vì dữ liệu được giữ công khai và các hợp đồng thông minh là nguồn mở.

Các dApp có thể được áp dụng ở đâu?

dApp có thể được áp dụng trong các ngành công nghiệp trực tuyến khác nhau, bao gồm quảng cáo, trò chơi, mạng xã hội, ngân hàng, bất động sản, Internet mọi thứ, bầu cử và bỏ phiếu, v.v... Việc sử dụng các dApp gần như là vô hạn và số lượng của chúng tiếp tục tăng lên mỗi ngày, vì vậy không rõ trong tương lai sẽ mang lại những gì. Cách tiếp cận của BitDegree làm cho dApp và các thông tin liên quan đến blockchain khác có thể truy cập tốt và dễ hiểu đối với mọi người trên toàn cầu.

Những lợi ích chính của dApp là gì?

Lợi ích chính của dApp là chúng hoàn toàn không chịu sự kiểm soát của bất kỳ cơ quan duy nhất nào và hoạt động theo logic của hợp đồng thông minh. Điều này có nghĩa là không có cá nhân nào, dù quyền lực đến đâu, không thể kiểm soát dApp sau khi hợp đồng thông minh của nó được đưa vào blockchain. Hơn nữa, hệ thống P2P đảm bảo rằng các ứng dụng phi tập trung tiếp tục chạy ngay cả khi các phần quan trọng của mạng ngừng hoạt động. dApp giao tiếp với các hợp đồng thông minh giúp chức năng và tích hợp tiền ảo trở nên dễ dàng.

Ngày
Giờ
Phút
Giây
binance
×
Đã xác minh

$600 WELCOME BONUS

Earn Huge Exclusive Binance Learners Rewards
Đánh giá