🚨 Time is Running Out: Reserve Your Spot in the Lucky Draw & Claim Rewards! START NOW
Học để nhận các phần thưởng thực tế

Học để nhận các phần thưởng thực tế

Thu thập Bit, tăng Bằng cấp của bạn và nhận các phần thưởng thực tế!

Mới
Các khóa học Video
Các khóa học Video
Không dùng được nữa.
Mở rộng sự nghiệp của bạn với các khóa học video trực tuyến. Đi sâu vào cuộc phiêu lưu học tập của bạn!
Thuật ngữ crypto:  Chữ cái A
Jun 19, 2023 |
đã cập nhật Apr 02, 2024

Giá hỏi là gì?

Ask Price Ý nghĩa:
Giá Hỏi - giá thấp nhất mà người bán sẵn sàng chấp nhận cho một tài sản. Còn được gọi là giá chào.
trung bình
4 phút

Hãy cùng tìm hiểu ý nghĩa Giá Hỏi, định nghĩa trong tiền điện tử, giá hỏi là gì, và tất cả các thông tin chi tiết khác.

Giá hỏi là gì? Hay giá Ask nghĩa là gì? Ask Price (Giá ask) hoặc offer price (Giá chào) là giá thấp nhất mà người bán có thể đồng ý chấp nhận cho một tài sản nhất định trong một cuộc đấu thầu. Đây là một yếu tố quan trọng của “bid and ask” (mua và bán), một hệ thống hai chiều được sử dụng để báo giá. Đây là một yếu tố của cả thị trường truyền thống và tiền điện tử.

Giá hỏi là gì? Người mua đặt giá mua (giá bid) ở số tiền tối đa mà họ sẵn sàng trả cho tài sản. Trong một lệnh thị trường - một giao dịch tức thì trên sàn giao dịch - các mức giá có lợi nhất được ấn định cho các lệnh mua và bán tương ứng. Trong trường hợp này, lệnh mua được khớp với giá bán thấp nhất, trong khi lệnh bán được khớp với giá mua cao nhất.

Quá trình này có thể áp dụng cho các tài sản như vàng, tiền tệ pháp định hoặc tiền điện tử. Chênh lệch giữa giá bán (giá ask) và giá mua (giá bid) được gọi là chênh lệch giá mua - giá bán (bid-ask spread).

Nếu một người muốn giao dịch tiền điện tử, họ sẽ thấy một chỉ báo giá trên sàn giao dịch. Ví dụ: một mã token tiền điện tử sẽ có giá được liệt kê là 150$/180$. Điều này có nghĩa là giá mua là 180$, trong khi người bán sẽ nhận được 150$. Phần chênh lệch còn lại được sử dụng để trang trải chi phí hoạt động của nền tảng trao đổi.

Mức độ thanh khoản của thị trường (market liquidity levels) gắn liền với chênh lệch giá. Các mức này cho biết mức độ dễ dàng để bán hoặc mua một tài sản nhất định. Mức chênh lệch nhỏ hơn là điển hình cho các thị trường có tính thanh khoản cao, vì chúng có nhiều người tham gia sẵn sàng giao dịch hơn. Mức chênh lệch lớn hơn thường cho thấy tính thanh khoản thấp, vì có ít người tham gia thị trường hơn.

Mức chênh lệch (spread) có thể linh hoạt. Mức chênh lệch bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khác, chẳng hạn như sự thay đổi trong chi phí giao dịch. Quy mô chênh lệch trung bình của một sàn giao dịch có thể được sử dụng như một chiến lược tiếp thị, vì quy mô như vậy nghe có vẻ hấp dẫn hơn đối với một số nhà giao dịch, những người sau đó có thể rời bỏ đối thủ cạnh tranh để chuyển sang sàn giao dịch nói trên.