🚨 Time is Running Out: Reserve Your Spot in the Lucky Draw & Claim Rewards! START NOW
Học để nhận các phần thưởng thực tế

Học để nhận các phần thưởng thực tế

Thu thập Bit, tăng Bằng cấp của bạn và nhận các phần thưởng thực tế!

Mới
Các khóa học Video
Các khóa học Video
Không dùng được nữa.
Mở rộng sự nghiệp của bạn với các khóa học video trực tuyến. Đi sâu vào cuộc phiêu lưu học tập của bạn!
Thuật ngữ crypto:  Chữ cái S
Jun 19, 2023 |
đã cập nhật Apr 02, 2024

Hợp đồng thông minh là gì?

Smart Contract Ý nghĩa:
Hợp Đồng Thông Minh - một chương trình máy tính tự thực thi để sử dụng xác minh các giao dịch trên blockchain.
dễ
3 phút

Hãy cùng tìm hiểu ý nghĩa Hợp Đồng Thông Minh, định nghĩa trong tiền điện tử, hợp đồng thông minh là gì, và tất cả các thông tin chi tiết khác.

Smart Contract là gì? Hay hợp đồng thông minh là gì? Smart Contract (Hợp đồng thông minh) là một chương trình máy tính tự thực thi được sử dụng trên các mạng blockchain để xác minh các thỏa thuận giao dịch giữa người mua và người bán. Hợp đồng sau đó được phân phối trên toàn bộ mạng blockchain.

Smart Contract là gì? Mã của hợp đồng thông minh chỉ có thể được thực hiện khi các điều kiện được nêu trong hợp đồng được đáp ứng. Việc thực thi này là không thể đảo ngược và gần như không thể thay đổi hợp đồng thông minh.

Smart Contract là gì? Hợp đồng thông minh cho phép các giao dịch ngang hàng ẩn danh giữa hai hoặc nhiều bên có thể không thấy nhau đáng tin cậy. Việc sử dụng hợp đồng thông minh loại bỏ yêu cầu về sự tham gia của bên thứ ba trong quá trình giao dịch.

Sử dụng hợp đồng thông minh cũng giống như lấy đồ uống từ máy pha cà phê. Bạn chọn tiêu chí hoặc chọn loại đồ uống bạn muốn, trả tiền và nhận đồ uống ngay lập tức, thay vì liên hệ với nhà phân phối máy pha cà phê để ký hợp đồng cho một tách cà phê cappuccino.

Cả bạn và chủ sở hữu máy giả định đều không cần biết danh tính của nhau để giao dịch được coi là hợp lệ. Tính ẩn danh của hợp đồng thông minh đặc biệt được ưa chuộng bởi những người ủng hộ hệ thống phi tập trung và nền kinh tế tự do.

Hợp đồng thông minh cũng có thể được sử dụng bởi các doanh nghiệp sử dụng hệ thống blockchain riêng. Hợp đồng thông minh có thể hoạt động như một sự đảm bảo cho cả khách hàng và nhà cung cấp dịch vụ rằng tài sản của họ sẽ được bảo vệ nếu thỏa thuận thất bại và rủi ro tổn thất tài chính được giảm thiểu.