🚨 Time is Running Out: Reserve Your Spot in the Lucky Draw & Claim Rewards! START NOW
Học để nhận các phần thưởng thực tế

Học để nhận các phần thưởng thực tế

Thu thập Bit, tăng Bằng cấp của bạn và nhận các phần thưởng thực tế!

Mới
Các khóa học Video
Các khóa học Video
Không dùng được nữa.
Mở rộng sự nghiệp của bạn với các khóa học video trực tuyến. Đi sâu vào cuộc phiêu lưu học tập của bạn!
Thuật ngữ crypto:  Chữ cái I
Jun 19, 2023 |
đã cập nhật Apr 02, 2024

Initial Exchange Offering (IEO) là gì?

Initial Exchange Offering (IEO) Ý nghĩa:
Initial Exchange Offering - một loại huy động vốn cộng đồng trong đó các công ty khởi nghiệp tiền điện tử huy động tiền thông qua một nền tảng giao dịch.
dễ
4 phút

Hãy cùng tìm hiểu ý nghĩa Initial Exchange Offering, định nghĩa trong tiền điện tử, initial Exchange Offering (IEO) là gì, và tất cả các thông tin chi tiết khác.

IEO là một loại huy động vốn cộng đồng trong đó các công ty khởi nghiệp tiền điện tử huy động tiền thông qua một nền tảng giao dịch. Nó ngược lại với đợt chào bán coin đầu tiên (ICO), đó là khi các doanh nghiệp cố gắng thu hút sự quan tâm đến các dự án của họ trên trang web của riêng họ (nó đã bị cấm ở Trung Quốc vào năm 2017). Binance Launchpad là một trong những nền tảng IEO đầu tiên bắt đầu trong lĩnh vực này, và nhiều đối thủ cạnh tranh đã nhanh chóng theo sau.

IEO diễn ra trên sàn giao dịch tiền điện tử thay mặt cho công ty phát hành token mới. Để gây quỹ trên sàn giao dịch, các công ty khởi nghiệp phải trả một khoản phí và một lượng token đã bán nhất định. Sau khi hoàn thành IEO, các token được đặt trên sàn giao dịch, giúp tăng khả năng hiển thị của công ty trong mắt các nhà đầu tư. Người tham gia gửi các khoản đóng góp thông qua nền tảng lưu trữ IEO, trái ngược với các ICO, nơi các khoản đóng góp được chuyển đến các hợp đồng thông minh.

Tính minh bạch và sự tin cậy là những lợi thế lớn nhất của IEO. Lừa đảo và gian lận tiềm ẩn ít có khả năng xảy ra với IEO hơn so với ICO vì việc bán token được thực hiện bởi một sàn giao dịch tiền điện tử được quản lý.

Theo IEO, các nhà phát hành token không chịu trách nhiệm quản lý bảo mật crowdsale (đợt mở bán công khai) và họ có thể tận dụng cơ sở khách hàng lớn của sàn giao dịch để thu hút nhiều nhà đầu tư hơn. Ngoài ra, các quy trình Know Your Customer (Biết khách hàng của bạn) và Chống rửa tiền cũng được tiến hành bởi sàn giao dịch chứ không phải bởi tổ chức phát hành token.

Tuy nhiên, mặc dù IEO đáng tin cậy hơn ICO, nhưng chúng có thể đòi hỏi chi phí cao để đổi lấy sự an toàn và khả năng hiển thị được nâng cao.